Torsdag 14 november 2019

Nordsverige

Nordsverige 100 år

I år är det 100 år sedan det första numret av Nordsverige lämnade tryckpressen med troligen en svag doft av färsk trycksvärta och redan då visionen av att förmedla nyheter som annars inte lyftes av riksmedia. 

Maria Boström, redaktör

(Läs mer)

 

 

I år har det gått ett helt århundrade sedan Nordsverige kom ut för första gången 1919 och det uppmärksammar vi förstås på olika sätt – här hittar du alla artiklar och annat som har med jubileumet att göra.

Några minnen från starten

ÅNGERMANLAND "Böcker ha sina öden, sa en gammal romare och han skulle förmodligen sagt detsamma om tidningar, ifall det funnits några på hans tid." Så inledde Nils Odlare sin...