Torsdag 22 oktober 2020

Nordsverige

Jord & Skog

Invägningen av mjölk ökar i Sverige

SVERIGE Arla höjer priset på konventionell mjölk med 348,2 öre per kilo och 420,9 öre per kilo på ekologisk mjölk.

Självkörande skogsmaskin testas i fält

SVERIGE En självkörande skogsmaskin som konstruerats och byggts vid Luleå tekniska universitet är nu klar att testas i fält.

LRF: Lantbruk har klarat krisen bra

SVERIGE Många branscher har lidit stora förluster under coronakrisen men Sveriges lantbrukare har klarat det ganska bra, enligt LRF:s branchindex.

Lägsta markpriserna i Norrland

Norrland Lägsta genomsnittliga priserna på åker- och betesmark finns i övre Norrland, visar statistik från Jordbruksverket.

Älgsjukdom ska utredas

ROBERTSFORS Ett fall av avmagringssjukdomen CWD, som kallas galna älgsjukan har upptäckts hos en 14 år gammal älgko i Robertsfors. Detta är det fjärde fallet i Sverige och nu ska...

Åtal väckt mot Karl Hedin

SVERIGE Drygt två års väntan är över. I fredags väcktes åtal i det så kallade Västmanlandsfallet av kammaråklagare Lars Magnusson. Åtalet gäller grovt jaktbrott och förgöring,...

De nya jakttiderna dröjer till juli 2021

JAKT Sedan 2000 har jakttiderna varit oförändrade, men det händer mycket i vårt klimat och snart kommer det att bli nya jakttider i våra skogar. Det dröjer dock till den 1 juli...

Gamla anor för jakt med hund

BREDBYN Löshundsjakten har aktningsvärda anor i Sverige och numera har löshundsjakten kommit med på förteckningen över immateriella kulturarv i Sverige. Därmed är jaktformen...

Så smittsäkrar du jakten

LÄNET Höstens jakt kan komma att ske under lite mer ovanliga former på grund av coronapandemin. Helt sonika att jakten anpassas för att minimera risken för smittspridning. – Det...

Bättre grundvattennivå än förra året i Norrland

LÄNET Torra marker och sjunkande grundvattennivåer har blivit ett allt vanligare problem i Sverige, även om norra delarna av landet har haft bättre förutsättningar på den...

Bönder gör viktig enkät

Sverige Under sommaren 2020 kommer alla jordbruk i Sverige få en enkät från Jordbruksverket med frågor om strukturen på just deras jordbruk. Det handlar om arealer, djur, utbildning med...

Svensk skogsindustri stark trots corona

Sverige Trots negativa konsekvenser till följd av coronapandemin har svensk sågverksindustri klarat sig bättre än andra stora skogsnationer i början av 2020.

Halv miljon till länets skogar

Länet Skogsstyrelsen fördelar sammanlagt 10 miljoner kronor mellan länen för att "stärka skogens roll i samhällsutvecklingen".

Bönderna klassas som samhällsviktiga

Sverige Regeringen har klassat svensk livsmedelsproduktion som samhällsviktig funktion. – Det är bra att regeringen ger oss ett kvitto på att primärproduktionen av livsmedel är...

En skriande brist på skogsmaskinförare

LÄNET Sedan flera år råder det akut brist på skogsmaskinförare i Sverige. Inom de närmsta tio åren kommer upp emot 40 procent av förarna att gå i pension. – Det är svårt att få...

Färre olyckor på fyrhjulingar

Sverige Antalet personskador på fyrhjuling har minskat rejält sedan 2016. Det visar siffror från försäkringsbolaget Svedea. Samtidigt visar siffrorna att antalet fyrhjulingar i...

Nu ska Årets bonde utses

KRAMFORS Den nya tävlingen Årets Bonde har som syfte att öka efterfrågan på mat och dryck från Sverige. Ambitionen är att lyfta fram och tydliggöra bondens roll i...
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport