Måndag 12 april 2021

Nordsverige

Jord & Skog

Tveksam effekt för barkborrefällor

SVERIGE Det sätts ett stort hopp till att feromonfällor ska hjälpa till att bekämpa granbarkborren, men en ny rapport från Skogsforsk visar på tveksam effekt.

Jägarna i Mitt Norrland hjälper rådjuren

ÅNGERMANLAND En särskild bidragsfond med 100 000 kronor. Det avsätter nu Jägarförbundet Mitt Norrland för stödutfodring av rådjuren. Med den snömängd som kommit i Västernorrland...

Lantbruksföretag fokuserar på underhåll och anställa

SVERIGE Landshypotek Bank har gjort en undersökning om vad lantbruksföretag skulle prioritera om lönsamheten ökade.

Doft kan leda till genombrott mot barkborrar

SVERIGE Granbarkborren är en stor huvudvärk för skogsägare; på katastrofala nivåer på kontinenten, men även i Sverige.

Fler träd än någonsin skadade av granbarkborrar

SVERIGE I år har närmare åtta miljoner kubikmeter svenska granar dödats av granbarkborrar. Det är den högsta siffran hittills och ett skäl är den varma, torra sommaren 2018 som gjorde att...

Äganderätten en het skogsfråga

Länet Coronapandemin har påverkat mindre än befarat. Däremot är äganderätten det främsta orosmolnet för landets skogsägare - äganderätten påverkar och oroar landets skogsägare...

Norra Skog både säljer och köper i miljardklassen

LÄNET Norra Skog har beslutat att köpa in sig till 30 procent i Metsä Boards massafabrik i Husum. Beslutet offentliggjordes i tisdags. Därmed blir Norra Skog en stor spelare i...

Rekordmycket björnbajs samlat

LÄNET Nu är årets björnspillningsinventering avslutad och det med rekordmånga inskickade spillningsprover. Inventeringen har pågått från den 21 augusti till den 31 oktober.

Föreslår slopad fällavgift på älg

ÅNGERMANLAND Naturvårdsverket föreslår nu att fällavgiften på älg i Sverige ska slopas. Istället ska byråkratin finansieras med en ny storleksbaserad avgift för licens- och...

Järvstammen är oförändrad

ÅNGERMANLAND Oförändrad nivå och därmed fortfarande över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus. Det är läget för den svenska järvstammen.

Höjd beredskap för fågelinfluensa

ÅNGERMANLAND Höjd skyddsnivå. Det gick idag Jordbruksverket ut med efter att flera fall av fågelinfluensa upptäckts i ett flertal europeiska länder på sistone. Den höjda...

Invägningen av mjölk ökar i Sverige

SVERIGE Arla höjer priset på konventionell mjölk med 348,2 öre per kilo och 420,9 öre per kilo på ekologisk mjölk.

LRF: Lantbruk har klarat krisen bra

SVERIGE Många branscher har lidit stora förluster under coronakrisen men Sveriges lantbrukare har klarat det ganska bra, enligt LRF:s branchindex.

Lägsta markpriserna i Norrland

Norrland Lägsta genomsnittliga priserna på åker- och betesmark finns i övre Norrland, visar statistik från Jordbruksverket.

Självkörande skogsmaskin testas i fält

SVERIGE En självkörande skogsmaskin som konstruerats och byggts vid Luleå tekniska universitet är nu klar att testas i fält.

Älgsjukdom ska utredas

ROBERTSFORS Ett fall av avmagringssjukdomen CWD, som kallas galna älgsjukan har upptäckts hos en 14 år gammal älgko i Robertsfors. Detta är det fjärde fallet i Sverige och nu ska...