Måndag 10 augusti 2020

Nordsverige

Jord & Skog

Bättre grundvattennivå än förra året i Norrland

LÄNET Torra marker och sjunkande grundvattennivåer har blivit ett allt vanligare problem i Sverige, även om norra delarna av landet har haft bättre förutsättningar på den...

Bönder gör viktig enkät

Sverige Under sommaren 2020 kommer alla jordbruk i Sverige få en enkät från Jordbruksverket med frågor om strukturen på just deras jordbruk. Det handlar om arealer, djur, utbildning med...

Bönderna klassas som samhällsviktiga

Sverige Regeringen har klassat svensk livsmedelsproduktion som samhällsviktig funktion. – Det är bra att regeringen ger oss ett kvitto på att primärproduktionen av livsmedel är...

En skriande brist på skogsmaskinförare

LÄNET Sedan flera år råder det akut brist på skogsmaskinförare i Sverige. Inom de närmsta tio åren kommer upp emot 40 procent av förarna att gå i pension. – Det är svårt att få...

Svensk skogsindustri stark trots corona

Sverige Trots negativa konsekvenser till följd av coronapandemin har svensk sågverksindustri klarat sig bättre än andra stora skogsnationer i början av 2020.

Halv miljon till länets skogar

Länet Skogsstyrelsen fördelar sammanlagt 10 miljoner kronor mellan länen för att "stärka skogens roll i samhällsutvecklingen".

Färre olyckor på fyrhjulingar

Sverige Antalet personskador på fyrhjuling har minskat rejält sedan 2016. Det visar siffror från försäkringsbolaget Svedea. Samtidigt visar siffrorna att antalet fyrhjulingar i...

Nu ska Årets bonde utses

KRAMFORS Den nya tävlingen Årets Bonde har som syfte att öka efterfrågan på mat och dryck från Sverige. Ambitionen är att lyfta fram och tydliggöra bondens roll i...

Torr sommar märks fortfarande i skogen

Sverige Det extremt torra sommaren 2018 får fortfarande konsekvenser för svensk skog, de försvagade träden får minskad motståndskraft mot andra faror.

Sveaskog avstår från avskjutning

Länet Sveaskog meddelade i går söndag att de inte kommer att genomföra någon skyddsavskjutning i varken Västerbotten eller Norrbotten. Anledningen är enligt företaget att "ärendet...

Tuff uppgift för utredaren

Länet I slutet av juli presenterade regeringen en utredning i syfte att komma på nya förslag för mer flexibla skyddsformer och ersättningsformer för skog. Utredningen ska också...

Priserna rasar på sågade trävaror

Norrland Fortsatt bra läge för all avverkning, visserligen är priserna på väg ned, men prisjusteringarna på timmer och massaved är inte allt för stor så därför: Ut och röj, gallring i alla...

Stor skillnad i ekomjölk

LÄNET Det finns närmare 59 000 ekologiska mjölkkor i Sverige. Det utgör 18 procent av den totala mängden mjölkkor i Sverige. Men skillnaden mellan länen är stora.

Lockar nya jägare via skolorna

LÄNET Över 150 personer färre tog jägarexamen i Västernorrlands län 2018 än året innan. I Västerbottens län ökade i stället antalet något. Ingen ser dock på siffrorna som...

Ny skogsägarförening i norr

Umeå Den största händelsen på 90 år och ett historiskt ögonblick för skogsägarrörelsen i de fyra nordligaste länen, så beskrivs fusionsplanerna mellan skogsägarföreningarna...

Färre kor men samma mjölkvikt

NORRLAND Antalet mjölkkor och mjölkgårdar minskar snabbt i Sverige. Tack vare fler medlemmar, ett utökat upptagningsområde och mer produktiva kor kan Norrmejerier fortsatt väga...

Många veterinärer får bakläxa

Länet När länsstyrelsen genomför tillsyn hos veterinärer hittar de ofta brister. Att veterinärer inte kontrollerar hästens pass är det vanligaste problemet. Snedsteget kan vara...

Trendbrott med fler lösta jaktkort för andra året

LÄNET Nu ökar antalet lösta jaktkort. För föregående jaktår, 2018/2019, löste 4 000 fler personer jaktkort jämfört med föregående år.