Lördag 18 september 2021

Nordsverige

Jord & Skog

Paradigmskifte för skogen

Norra Sverige Skogsindustrin står inför en stor attitydförändring som delvis redan har startat. Det menar Christer Björkman på Skogsskadecentrum som också är professor vid SLU....

Fodertillgången minskar

Länet Betesskadorna ökar samtidigt som älgstammen minskar och fodertillgången har minskat de senaste 10–15 åren, konstaterade Göran Ericsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU,...

"Vi är väldigt nära en icke jaktbar älgstam"

GÄVLEBORG Älgstammen i Gävleborgs län har minskat med 38 procent enligt Naturvårdsverkets beräkning. I kombination med rovdjurstryck från både björn och varg börjar ett...

Skogsstyrelsen: Stora betesskador i norra Sverige

NORRLAND I norra Sverige skadades 11 procent av tallskogen av älg eller andra djur förra året, enligt Skogsstyrelsen.

Prognos: Lägre skörd 2021

SVERIGE Årets svenska skörd av spannmål prognostiseras till totalt 5,6 miljoner ton, enligt Lantmännen.

Ny jaktförening bildad i Sverige

SVERIGE Nu har en ny jaktförening bildats i Sverige och redan efter fem dagar hade cirka 600 personer betalat medlemsavgift.

Ökad efterfrågan för många lantbrukare

SVERIGE En av fyra lantbrukare har upplevt en ökad efterfrågan på livsmedelsprodukter under coronapandemin.

Penningregn till skogsägare

LÄNET Norra Skog vill ge sina medlemmar en halv miljard att dela på. Fusionen mellan Norrskog och Norra Skogsägarna har gett pengar och man föreslår en omfattande utdelning.

Återvätning av dikade våtmarker

SVERIGE Skogsstyrelsen har fått 169 miljoner kronor över tre år i ett nytt regeringsuppdrag som handlar om att intensifiera arbetet med att återväta dikade våt- och torvmarker.

Satsar på forskning om multiskadad skog

LÄNET Norra Skogs forskningsstiftelse har valt att satsa särskilt på forskning kring multiskadad skog.

Värmen ökar risken för borreangrepp

SVERIGE Det är inte bara människor som sett fram emot sommarvärmen – för granbarkborren betyder det att svärmningen är igång med skogsskador som följd.

Aldrig sågats så mycket i Sverige

SVERIGE För att möta den höga efterfrågan har svenska sågverk växlat upp till högsta möjliga tempo och nådde i mars en produktion på 1,9 miljoner kubikmeter trävaror.

Gårdarna blir färre och större

SVERIGE Mellan 2016 och 2020 minskade antalet jordbruksföretag med 4 000 till 58 000, enligt statistik från Jordbruksverket.

Svenska kontorshus i trä ökar

SVERIGE Efterfrågan på limträ har skjutit i höjden och orsaken är de ökade kraven på hållbarhet.

Säkrare prognoser om risk för skogsbrand

SVERIGE Efter de omfattande och svårsläckta skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 har nu brandriskprognoser med större precision utvecklats.

Bästa innovation för framtida jord och skog ska utses

LÄNET Det behövs nytänkande och ännu smartare lösningar för att möta framtidens hållbarhetsutmaningar. För att bidra till innovationer i skogs- och livsmedelskedjorna har SLU...

Få kommuner har mål om lokala livsmedel

Norra Sverige Av 17 kommuner är det bara fyra som har satt upp mål för lokal upphandling. Samtidigt saknar även flera kommuner strategier för att öka den lokala upphandlingen....

20 miljoner på ny skogsteknik

SVERIGE Nu görs en rejäl satsning på att utveckla ny teknik inom markberedning med en självgående, fjärrövervakad förarlös planteringsmaskin.

Fågelinfluensa drar norrut

SVERIGE Årets utbrott av fågelinfluensa är det värsta i Sveriges historia och börjar nu märkas av i flera led av fjäderfäproduktionen.

Tveksam effekt för barkborrefällor

SVERIGE Det sätts ett stort hopp till att feromonfällor ska hjälpa till att bekämpa granbarkborren, men en ny rapport från Skogsforsk visar på tveksam effekt.

Lantbruksföretag fokuserar på underhåll och anställa

SVERIGE Landshypotek Bank har gjort en undersökning om vad lantbruksföretag skulle prioritera om lönsamheten ökade.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport