Måndag 14 juni 2021

Nordsverige

Jord & Skog

Värmen ökar risken för borreangrepp

SVERIGE Det är inte bara människor som sett fram emot sommarvärmen – för granbarkborren betyder det att svärmningen är igång med skogsskador som följd.

Aldrig sågats så mycket i Sverige

SVERIGE För att möta den höga efterfrågan har svenska sågverk växlat upp till högsta möjliga tempo och nådde i mars en produktion på 1,9 miljoner kubikmeter trävaror.

Svenska kontorshus i trä ökar

SVERIGE Efterfrågan på limträ har skjutit i höjden och orsaken är de ökade kraven på hållbarhet.

Gårdarna blir färre och större

SVERIGE Mellan 2016 och 2020 minskade antalet jordbruksföretag med 4 000 till 58 000, enligt statistik från Jordbruksverket.

Säkrare prognoser om risk för skogsbrand

SVERIGE Efter de omfattande och svårsläckta skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 har nu brandriskprognoser med större precision utvecklats.

Bästa innovation för framtida jord och skog ska utses

LÄNET Det behövs nytänkande och ännu smartare lösningar för att möta framtidens hållbarhetsutmaningar. För att bidra till innovationer i skogs- och livsmedelskedjorna har SLU...

Få kommuner har mål om lokala livsmedel

Norra Sverige Av 17 kommuner är det bara fyra som har satt upp mål för lokal upphandling. Samtidigt saknar även flera kommuner strategier för att öka den lokala upphandlingen....

20 miljoner på ny skogsteknik

SVERIGE Nu görs en rejäl satsning på att utveckla ny teknik inom markberedning med en självgående, fjärrövervakad förarlös planteringsmaskin.

Fågelinfluensa drar norrut

SVERIGE Årets utbrott av fågelinfluensa är det värsta i Sveriges historia och börjar nu märkas av i flera led av fjäderfäproduktionen.

Tveksam effekt för barkborrefällor

SVERIGE Det sätts ett stort hopp till att feromonfällor ska hjälpa till att bekämpa granbarkborren, men en ny rapport från Skogsforsk visar på tveksam effekt.

Lantbruksföretag fokuserar på underhåll och anställa

SVERIGE Landshypotek Bank har gjort en undersökning om vad lantbruksföretag skulle prioritera om lönsamheten ökade.

Doft kan leda till genombrott mot barkborrar

SVERIGE Granbarkborren är en stor huvudvärk för skogsägare; på katastrofala nivåer på kontinenten, men även i Sverige.

Jägarna i Mitt Norrland hjälper rådjuren

ÅNGERMANLAND En särskild bidragsfond med 100 000 kronor. Det avsätter nu Jägarförbundet Mitt Norrland för stödutfodring av rådjuren. Med den snömängd som kommit i Västernorrland...

Fler träd än någonsin skadade av granbarkborrar

SVERIGE I år har närmare åtta miljoner kubikmeter svenska granar dödats av granbarkborrar. Det är den högsta siffran hittills och ett skäl är den varma, torra sommaren 2018 som gjorde att...

Äganderätten en het skogsfråga

Länet Coronapandemin har påverkat mindre än befarat. Däremot är äganderätten det främsta orosmolnet för landets skogsägare - äganderätten påverkar och oroar landets skogsägare...

Norra Skog både säljer och köper i miljardklassen

LÄNET Norra Skog har beslutat att köpa in sig till 30 procent i Metsä Boards massafabrik i Husum. Beslutet offentliggjordes i tisdags. Därmed blir Norra Skog en stor spelare i...
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport