Lördag 18 september 2021

Nordsverige

ViSK tror på en regnbågskyrka

Insändare · Published sep 9, 2021 at 01:15

ViSK, Vänstern i Svenska Kyrkan tror på en inkluderande kyrka – en kyrka som strävar efter att spraka i regnbågens färger.

I Svenska kyrkan finns barnkonsekvensanalysen. Den innebär att alla beslut som fattas ska ses genom barn och ungas ögon. Svenska kyrkan är uppmanad att se vilka konsekvenser varje enskilt beslut har för kommande generationer. Det perspektivet genomsyrar allt som görs – vilka verksamheter kyrkan satsar på, vilka uttryck dessa tar sig, hur kyrkan talar och agerar, vad kyrkan visar och signalerar. Ett medvetet hbtqi-arbete går hand i hand med barnkonsekvensanalysen. Ett tydligt och klart regnbågsperspektiv är nödvändigt för att skapa en kyrka som är trovärdig, som visar att varje människa är älskad, att varje människa ryms.

Ett hbtqi-inriktat arbete strävar inte endast efter att inkludera samkönad kärlek utan omfamnar också varje människas rätt att identifiera sig själv. Svenska kyrkan har vigt samkönade par sedan 2009. Det är ett viktigt beslut som skänker stolthet och som manifesteras i orden: Störst av allt är kärleken.

Nu måste kyrkan fortsätta framåt för att också tydligt visa att transpersoner är inkluderade. Runt om i världen är hot den verklighet som unga transpersoner lever under och i Sverige finns idag flyktingar som tagit sig hit för att kunna leva hela liv utan att behöva förneka sin identitet. Vi vet att ett kärleksfullt stöd är livsviktigt för unga transpersoner. VISK vill att kyrkan ska vara en plats där varje människa känner sig bekräftad, välkommen, sedd och älskad för den hen är. VISK vill att kyrkan ska fatta modiga beslut i en polariserad tid för att gå kärlekens och fredens väg. VISK vill tro att kyrkan kan vara en trygg och fredad plats där varje individ ges möjlighet att våga bejaka sitt sanna namn. Där hbtqi-arbetet inte endast sker under Prideveckan varje sommar utan varje dag, hela året.

Henry Svonni

Sollefteå

Marie Buhr

Örnsköldsvik

Göran Wåhlstedth,

Mellansel

Lena Lundblad

Järved

Bengt Nilsson

Sundsvall

Åke Hamrin

Härnösand

C hoppas på riktiga bidrag till kommunerna i budgeten

Den 20 september presenteras budgeten, vi hoppas nu att regeringen lyssnar till oss i kommuner och regioner och att regeringen vänder trenden med ökningen av riktade statsbidrag....

Glöm inte det glömda valet

Demokratin är skör. Ju lägre röstdeltagande desto större risk att valet kapas av antidemokratiska krafter.

Se upp för dyra konsultarvoden

Nu är det hög tid innan valet att stå för vad som skett! Som skattebetalare i Region Västernorrland kräver jag en redovisning av vad konsultarvodena har kostat oss skattebetalare...

Humlor kräva denna dryck

I samma stund som du aktivt väljer bort komjölk till förmån för havredryck bidrar du faktiskt till att minska förutsättningarna för en biologisk mångfald i den svenska naturen.

TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot och hat!

Hot och våld mot tjänstemän är ett av flera allvarliga hot mot demokratin. Riksdag och regering måste vara en motkraft och vidta kraftfulla åtgärder. I år är det 100 år sedan...

Vädret är en konkurrensfördel!

Knappast någon har kunnat förutspå den gröna industrirevolution som pågår i norra Sverige.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport