Måndag 12 april 2021

Nordsverige

Vindkraftverk något positivt, en del av vår hållbara framtid, menar skribenten. Foto: PIXABAY

Vindkraftverk gör mig glad

Insändare · Published feb 25, 2021 at 01:15

När jag reser genom det svenska landskapet ser jag hus, vägar, kalhyggen och ibland något vindkraftverk. Jag blir glad över att se vindkraftverk. De visar att vi är på väg mot ett hållbart samhälle utan risk för min familj, mina barn och barnbarn.

De ger inget avfall som måste lagras i 100 000 år som för kärnkraft, och ingen risk för explosioner, radioaktiva utsläpp, eller attentat från terrorister som stulit klyvbart material. De ger inga växthusgasutsläpp som kol och olja.

När jag reser genom det svenska landskapet ser jag hus, vägar, kalhyggen och ibland något vindkraftverk. Jag blir glad över att se vindkraftverk. De visar att vi är på väg mot ett hållbart samhälle utan risk för min familj, mina barn och barnbarn. De ger inget avfall som måste lagras i 100 000 år som för kärnkraft, och ingen risk för explosioner, radioaktiva utsläpp, eller attentat från terrorister som stulit klyvbart material. De ger inga växthusgasutsläpp som kol och olja.
Vindkraftverk är ofta vackra och smäckra, jämför pittoreska väderkvarnar på Öland som är gårdagens vindkraftverk.
När jag ser en väg tänker jag på trafik som ger avgasutsläpp (förutom elbilar) och buller. När jag ser byggnader tänker jag på att de förbrukar energi som kanske inte är framställt på ett hållbart sätt. När jag ser ett kalhygge tänker jag på artutrotning och växthusgasutsläpp från marken.

I motsats till detta är vindkraftverk något positivt, en del av vår hållbara framtid!

Peter Fritzson

Professor em. vid Linköpings universitet


 

Ånges hemtjänst får mycket högt betyg

Socialstyrelsen (SoS) utför årliga undersökningar av hur kommunerna sköter sitt uppdrag avseende vård och omsorg av äldre vårdtagare. I undersökningen jämför man kommunerna med...

Glasklart budskap från LTU

Budskapet från LTU visar hur viktigt det har varit att bygga upp högskolor runt om i landet.

Varför utvecklar inte regionen?

Regionen verkar inte vilja förstå regeringens strategi för hållbar och regional utveckling i hela landet 2021 – 2030! Strategin avser den långsiktiga inriktningen för regional...

Tänk om naturen fick en egen röst

Seder och traditioner är starka, på gott och på ont. Det vi ger energi växer. Det är knappast en slump att Nya Zeeland även var först i världen att ge kvinnor rösträtt.

C: Investera i järnväg för 250 km/h i hela landet!

Näringslivet går som tåget och investerar mer än 1 000 miljarder kronor i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Det är investeringar för jobb, tillväxt, exportintäkter...

Fram för lokal arbetsmarknad

Men i stället för att vänta på en förbättring från statligt håll, i ett läge där glesbygden börjar bli mer intressant, har de kommuner som tar en proaktiv och samordnande roll allt att vinna.