Måndag 14 juni 2021

Nordsverige

Vill vi ha sämre vårdkvalitet, säkerhet och dödsfall?

Insändare · Published maj 12, 2021 at 01:15

Argumentationen för att avskaffa respiratorvården i Sollefteå från det inhyrda konsultbolaget och Region Västernorrlands (RVN:s) ledning håller på att falla samman.

Nu talar man inte längre om sitt bristfälliga underlag när det gäller kvalitet och ekonomi. I stället pekar man på att det finns andra sjukhus som inte har respiratorvård och att ”det går bra ändå”. Och så har man visionen om en så kallad ”Samhandlingsmodell” i Sollefteå. Den är så oklar att det inte ens går att göra en riskanalys på den.

Av de sjukhus som rapporterar till hjärtinfarktregistret har 85 procent respiratorvård. Det är 11 sjukhus som inte har det. Den gemensamma nämnaren för dessa är att ju längre norrut man kommer, desto längre är det till närmaste sjukhus som har respiratorvård.

I södra Sverige rör det sig i snitt om avstånd på tre-fyra mil på Europavägar. Tidsmässigt en halvtimma för en ambulans som tar det lugnt.

I norr finns det hittills värsta exemplet: Kiruna som har tolv mil till Gällivare. Men denna föga hedrande förstaplats vill alltså RVN att Sollefteå ska sälla sig med sina tolv mil på dåliga vägar till respiratorerna i Sundsvall!

I Kiruna kan patienter som egentligen har behov av respiratorvård bli kvar ett halvt dygn och då sköts de i huvudsak av sjuksköterskor som saknar adekvat utbildning.

I det skede som är mest kritiskt och som kräver mest kompetens – då saknas den. När sjuksköterskorna springer i skytteltrafik mellan patient och läkemedelsförråd. När det behövs topptränade undersköterskor som servar narkosläkaren för att få patienten stabil och allt under kontroll. Inför en timslång transport med en sjuksköterska som i den skakande ambulansen inte ens kan vara säker på att hon får korrekta värden på något så livsavgörande som blodtrycket - då saknas specialistkompetensen!

Är det detta som är visionen för ”God och nära vård” i Västernorrland?

Inte heller här kommer tillräckligt många specialistutbildade IVA-sjuksköterskor att bli kvar för att täcka behovet. Uppsägningarna har redan börjat att skrivas.

Så här har region tänkt: ”Enheten vid sjukhuset i Sollefteå ska utgöra en utvecklingsbar del av regionens intensivvårdssystem”, i händelse av att ett behov uppstår. Väldigt intressant uttalande när förslaget är en konvertering av specialistsjukskötersketjänster till en lägre kompetensnivå och att rekrytering i princip omöjliggörs.

Vid det här laget känner vi igen mönstret. Regionledningen tycks tro att verkligheten är statisk. Man genomför gång på gång förändrade förutsättningar för vården. Stafettkostnader på en halv miljard borde vara en tillräckligt tydlig effekt för att uppmärksammas. En del andra följder – till exempel sämre vårdkvalitet, säkerhet och dödsfall – kan inte mätas i pengar.

Men att inte ens bry sig om dem – är det brist på inlevelseförmåga eller bara för tillfället bortglömd omvärldsanalys?

Pia Lundin

Oppositionsråd Sjukvårdspartiet

Mona Hammarstedt

Gruppledare Kristdemokraterna

DNA-tekniken skipar rättvisa

DNA-tekniken måste få användas för att få skyldiga dömda. Försvararen i Malin-fallet har i en tidningsintervju uttryckt att Högsta domstolens beslut att stoppa resningsprocessen...

Gott företagsklimat tar sin tid

En företagare tar hellre ett välmotiverat ”nej” än att vänta i evigheter på ett beslut.

Respektlöst att utvisa oskyldiga barn

ÖPPET BREV TILL STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN 2021-06-06 Med anledning av motiveringar till beslut från Migrationsverket och även Migrationsdomstolen vill jag ha klarhet i några...

Dags att hänga på flyttvågen

Det är nu det händer och nu gäller det att hänga på flyttvågen.

Sparförslaget ett dråpslag mot akuten i Sollefteå

Respiratorvården hotas på Sollefteå sjukhus, det är allvar nu. Ett förödande förslag mot Sollefteå sjukhus som hotar vitala delar av akutsjukvården vid vårt sjukhus i grunden. Vi...

Krafttag krävs mot arbetslösheten

Nu krävs kreativa krafttag för att att fånga upp unga som riskerar långa tider utanför arbetsmarknaden.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport