Måndag 27 januari 2020

Nordsverige

De humanitära skälen för asylinvandring har försvunnit och de partipolitiska utspelen blir alltfler och alltmer inhumana. Vi kan och måste bidra till att människor i nöd från andra länder överlever, skriver Anders Bergman. Foto: Bildarkiv

Vilken värdegrund får den nya migrationskommittén?

Insändare · Published dec 5, 2019 at 01:15

Enligt en färsk rapport från UNHCR har antalet flyktingar det senaste decenniet ökat kraftigt och uppgår nu till över 70 miljoner människor och mer än hälften flyr i sitt eget land. Varje dag tvingas ca 40 000 människor att lämna sina hus och hem och hälften av alla flyktingar är barn. De flesta flyr till fattiga grannländer. Libanon tar idag emot flest flyktingar i världen per capita. Och orsakerna är fortfarande krig, konflikter, svält och naturkatastrofer. Enligt FN kommer dessutom antalet klimatflyktingar att öka kraftigt de kommande åren. 

Bortom de ofattbara sifforna döljer sig enskilda och utsatta människors kamp för ett bättre liv. Treårige Aylan från Syrien som flöt iland på en turkisk turistort och Mohammed 13 år, som brännskadats och skriker ut sin smärta efter en turkisk flygbombning. Eller de 39 vietnameser som dog i en lastbilscontainer i London och som skulle bli ytterligare ett exempel på människohandel. Alla är enskilda tragedier som passerar revy i mediebruset och blir till ”volymer”, ”flöden”, och ”söktryck” i den allmänna debatten. Den handlar huvudsakligen om våra egna ekonomiska för- och nackdelar med invandring till Sverige. De humanitära skälen för asylinvandring har försvunnit och de partipolitiska utspelen blir alltfler och alltmer inhumana. Vi kan och måste bidra till att människor i nöd från andra länder överlever.  

Arbetskraftsinvandringen i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Den var också avgörande för vår egen industris stora expansion på 50- och 60-talen. Utländsk arbetskraft var en förutsättning. Och det gäller även idag inom stora delar av välfärdssektorn. De två största grupperna inom arbetskraftsinvandringen är lågutbildade bärplockare för sin egen försörjning och högutbildade IT-specialister från länder som själva har brist på just högutbildad arbetskraft.

Stora flyktingströmmar är ingen ny och oväntad företeelse. Bara för drygt hundra år sedan blev ca 1,2 miljoner svenskar invandrare och även då flydde man från fattigdom och nöd till ett bättre liv i framförallt USA. Även våra förfäder färdades i lastutrymmen på segelfartyg över Atlanten i hopp om en egen försörjning. Då som nu.

Migrationen har funnits i årtusenden som en direkt följd av krig, konflikter, fattigdom, förföljelse och orättvisor. Den är, och har alltid varit ett uttryck för enskilda människors vilja och rätt att leva ett drägligt liv. Mänskliga rättigheter, solidaritet och humanism måste ständigt försvaras och får inte bara bli honnörsord i den allmänna debatten. Det måste vara den värdegrund som migration och mottagande vilar på och som kännetecknar ett civiliserat samhälle. Det måste också vara den värdegrund som måste prägla den parlamentariska kommitté som ska utreda och komma med förslag om den nya svenska migrationspolitiken.

Styrelsen för 5i12-rörelsen

Anders Bergman

Skidklubben håller spåren toppenfina

I Örnsköldsvik har vi under alla 40 år jag bott i staden blivit bortskämda med fina skidspår på Skyttis och Rutberget med flera platser. Men denna vinter liknar ingen annan. Trots...

Landsbygdens framtid nalkas

Likt knopparna som brister på träden under våren, skir grönska, fyllda med energi och vilja, så ser jag på landsbygdens framtid och utveckling. Landsbygdens revansch är på gång,...

Nej till Primärvårdens organisationsförändringar

Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar de största på flera decennier, där en allt större del av vården framåt kommer att ske på våra hälsocentraler och vårdcentraler...

Har vi valt fel riksdagsmän?

När Sveriges Vattenkraftskommuner FSV anordnade ett seminarium i riksdagshuset i november i fjol kom det fyra riksdagsledamöter, en från Dalarna, en från Värmland, en från...

Glöms glesbygden bort när man kommit till riksdagen?

Att vara fritidspolitiker i en liten glesbygdskommun, är ingen lätt uppgift när ekonomin blir ett problem till sjukvård, skola och äldreomsorgen. I vårt land finns 290 kommuner,...

Låt nya vindar blåsa in 2020

Jag är ledsen, men 2020 kan vara början på ett nytt decennium med fortsatt avveckling. Eller inte. Förändring börjar alltid med en tanke. Så låt oss stanna upp och tänka till.