Fredag 27 november 2020

Nordsverige

(V)i satsar på klimatet, välfärden och landsbygden

Insändare · Published okt 22, 2020 at 01:15

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har gjort en överenskommelse om kommunens budget. Som vågmästare i fullmäktige har vi lyckats vrida S-budgeten så mycket till vänster så att vi kan rösta för den. Men vi vill mer, vi lägger ett eget budgetförslag med fokus på Klimatet, Välfärden och Landsbygden.

Vi har inte råd att nonchalera klimatkrisen som vi ser överallt genom bränder, översvämningar och andra naturkatastrofer. Utsläppen måste ned! I V-budgeten satsar vi mer bl a på klimatinvesteringar.

Välfärden, framförallt skolan, behöver mera medel. Barn som behöver särskilt stöd ska få det NU och de som jobbar med barnen behöver fler välutbildade kollegor. Vi är överens med S om förstärkningar till skolan men mer behövs. Tyvärr blev vi inte överens om äldreomsorgen. Den får 27 nya miljoner i statsbidrag men S skär samtidigt ned med 20 miljoner (Alliansen minskar med 44)!

Vi behöver bli flera i kommunen. Då är välfärden avgörande. Företag kan växa och människor vill bo i en kommun som kan ge alla barn en bra utbildning och de äldre en säker omsorg. Det är också viktigt att våra nyinflyttade, många från andra länder, kan bo kvar.

Tillgång till naturen och öppet vatten är viktigt för att vi ska må bra. Därför har vi kommit överens med S att det inte ska byggas bostäder på Varvsbergets topp. I all planering ska vi särskilt bevaka strandskyddet och allmänhetens tillgång till grön- och naturområden vid havsfjärdarna.

Kulturen är viktig för att fler ska flytta hit och för att vi som bor här ska bo kvar. V och S är överens att göra en breddsatsning på kulturskolan, grunden för ett rikt kulturliv.

Att höja skatten är inget vi vill. Det vi definitivt inte vill är att eleverna eller de gamla och sjuka ska få sämre hjälp och stöd. Därför föreslår vi i vår budget att skatten höjs med 90 öre. Det ger ca 111 nya miljoner till vår gemensamma börs. Det kan jämföras med att V:s budgetförslag i riksdagen skulle ge kommunen 130 miljoner.

Med vår budget kan kommunen göra satsningar på fler anställda inom skola, vård och omsorg. Fler kan få utbildning och de 50 procent av kvinnorna inom omsorgen som inte har heltid kan få det och inte bara ett tomt löfte. Vi kan rusta upp lokaler, till exempel skolorna i Trehörningsjö, Hemling och Norrflärke, så att de är klimatsmarta och i bra skick.

Vi måste kunna resa till jobbet och på fritiden. Kollektivtrafiken fungerar inte överallt. Vi har kommit överens med S om pengar för att utveckla kollektivtrafiken på landsbygden och att utreda om busstrafiken ska skötas i egen regi. För yngre som inte kan bli skjutsade eller har råd med moppe eller EPA är ungdomskortet på buss en otrolig frihet. Vi är glada att det blir kvar.

Vi satsar på landsbygden. Befolkningen ska öka även där. En av flera åtgärder är ett nära samarbete med lokala lantbrukare för att producera mat till skolor och boenden.

Kerstin Lindgren-Fors

ordförande V Örnsköldsvik

Göran Wåhlstedth

gruppledare V Örnsköldsvik

Här avslöjas dubbelmoralen hos ledande politiker i länet

Vi i Sjukvårdspartiet fick besk kritik av företrädare för den politiska majoriteten i Region Västernorrland när vi i september förra året ”glatt släppt in två avhoppade...

Hylla de gröna näringarna

Den gröna näringen är stor i norra Sverige och vi har oerhört mycket att vara stolta över.

Kommunerna måste köpa mer från lokala företag

Det finns en bild att de flesta kommuner är väldigt små. Det är inte sant. Som arbetsgivare är de jättar, särskilt om man jämför med storleken på andra aktörer. Här i Ångermanland...

Ta ungdomars oro på allvar

I takt med en alltmer oroande utveckling läggs mer och mer ansvar på den unga att själv lösa problemen.

Munskydd ger säkra avstånd

Fler än 8 personer kan sitta säkert i Globen. Från och med 24 november får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster. Detta gäller bl. a. teaterföreställningar,...

Enad front vinner tillit och tro

Att som medborgare och företagare se kommunledningen i enad front ökar den gemensamma självkänslan.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport