Torsdag 21 februari 2019

Nordsverige

Självklart ska enskilda avlopp som går rakt ut i älvar, sjöar, andra vattendrag och vattenskyddsområden åtgärdas. Däremot bör Sverige ha ett rimligare förhållningssätt till enskilda avlopp som inte uppenbart påverkar miljön men som kostar mycket att åtgärda. Foto: PIXABAY

Vi prioriterar avloppsfrågan och ska hitta en miljövänlig lösning

Insändare · Published feb 7, 2019 at 01:15

Hej signaturen ”arg pensionär boendes i glesbygd”. Vi delar din frustration och har största respekt för den, i frågan kring enskilda avlopp. Vi håller med dig och anser att det måste finnas en koppling mellan miljönytta och de enorma investeringar som påtvingas. 

Sollefteå kommun är inte ensamma om problematiken utan det är en fråga som påverkar landsbygden i hela Sverige. Det krävs krafttag för att på lokalt och nationellt plan styra upp denna fråga. Det finns alternativ till den modell som svenska myndigheter valt att följa, i t.ex. Finland har man valt att ha en mycket tydligare koppling mellan miljönytta och krav på åtgärder.  

Självklart ska enskilda avlopp som går rakt ut i älvar, sjöar, andra vattendrag och vattenskyddsområden åtgärdas. Däremot bör Sverige ha ett rimligare förhållningssätt till enskilda avlopp som inte uppenbart påverkar miljön men som kostar mycket att åtgärda. 

Vi tre partier, Centerpartiet, Västra Initiativet och Vänsterpartiet tycker att det är orimligt att 97 % av de enskilda avloppen som inventerats i vår kommun har underkänts. Det handlar om investeringar på många miljoner som främst drabbar människor på landsbygden, pensionärer med låga inkomster och ungdomar som vill bo kvar. Kraven blir särskilt kännbara i landsbygden där fastighetspriserna är låga och där kostnaden för åtgärder av avlopp ibland är högre än värdet på huset. 

Våra partier tillträdde den 1 januari och har precis påbörjat vårt arbete. Ibland tar demokrati längre tid än man önskar och frågan om enskilda avlopp går inte att lösa över en natt. Men det är en av våra prioriterade områden och vi har startat ett intensivt arbete med att se hur vi kan lösa problematiken. Vi jobbar såväl intensivt internt för att se om det finns alternativa lösningar men också externt mot våra riksdagsledamöter för att få till en ändring. 

Det är viktigt att klargöra att de beslut som nu tas i avloppsfrågorna grundar sig på inspektioner som gjordes under 2018. Alltså under den gamla majoritetensstyre. Vi kan inte göra dessa inspektioner ogjorda utan har en skyldighet att delge resultatet av dessa. 

Vi tackar för din insändare och hoppas att vi har ditt stöd i vårt arbete att få till rimligare bedömningar av enskilda avlopp.

Johan Andersson (C)
Birgitta Häggkvist (VI)
Kjell-Åke Sjöström (V)
Roger Johansson (VI)

Dags för norra Sverige att få betalt för sina råvaror!

I Januariavtalet slås fast att en ”omfattande skattereform” ska genomföras. Syftet är gott, att ”utjämna dagens växande ekonomiska klyftor”. Det måste även gälla de växande...

Våga utmana flyttströmmen!

Att korkskallar bor kvar i glesbygd medan smarta flyttar verkar vara en historia som är värd att berätta hur många gånger som helst. Själv måste jag ha växt upp i någon form av...

Vi prioriterar avloppsfrågan och ska hitta en miljövänlig lösning

Hej signaturen ”arg pensionär boendes i glesbygd”. Vi delar din frustration och har största respekt för den, i frågan kring enskilda avlopp. Vi håller med dig och anser att det...

EU-val viktigt för landsbygden

Att norrlänningar och då i synnerhet landsbygdsbor generellt sett är mer kritiska till EU än boende i övriga delar av landet är väl inte direkt någon nyhet. Det är inte heller...

Konsekvenserna av elbilar, vindkraft och biobränsle

Jag är lite oroad för det som slutar på ”fritt”. Vi ska ha ett fossilfritt bränsle och det känns ju bra, men vad är alternativet? Förnybart.  Det ska vara förnybart men hur skall...

Handeln flyttar till landet

Nordsverige, Lokaltidningen, Västerbottens Mellanbygd och Västerbottningen publicerade vecka 4 artiklar om företag som bedriver e-handel med landsbygden som bas – Tant Fondant i...