Lördag 24 augusti 2019

Nordsverige

Självklart ska enskilda avlopp som går rakt ut i älvar, sjöar, andra vattendrag och vattenskyddsområden åtgärdas. Däremot bör Sverige ha ett rimligare förhållningssätt till enskilda avlopp som inte uppenbart påverkar miljön men som kostar mycket att åtgärda. Foto: PIXABAY

Vi prioriterar avloppsfrågan och ska hitta en miljövänlig lösning

Insändare · Published feb 7, 2019 at 01:15

Hej signaturen ”arg pensionär boendes i glesbygd”. Vi delar din frustration och har största respekt för den, i frågan kring enskilda avlopp. Vi håller med dig och anser att det måste finnas en koppling mellan miljönytta och de enorma investeringar som påtvingas. 

Sollefteå kommun är inte ensamma om problematiken utan det är en fråga som påverkar landsbygden i hela Sverige. Det krävs krafttag för att på lokalt och nationellt plan styra upp denna fråga. Det finns alternativ till den modell som svenska myndigheter valt att följa, i t.ex. Finland har man valt att ha en mycket tydligare koppling mellan miljönytta och krav på åtgärder.  

Självklart ska enskilda avlopp som går rakt ut i älvar, sjöar, andra vattendrag och vattenskyddsområden åtgärdas. Däremot bör Sverige ha ett rimligare förhållningssätt till enskilda avlopp som inte uppenbart påverkar miljön men som kostar mycket att åtgärda. 

Vi tre partier, Centerpartiet, Västra Initiativet och Vänsterpartiet tycker att det är orimligt att 97 % av de enskilda avloppen som inventerats i vår kommun har underkänts. Det handlar om investeringar på många miljoner som främst drabbar människor på landsbygden, pensionärer med låga inkomster och ungdomar som vill bo kvar. Kraven blir särskilt kännbara i landsbygden där fastighetspriserna är låga och där kostnaden för åtgärder av avlopp ibland är högre än värdet på huset. 

Våra partier tillträdde den 1 januari och har precis påbörjat vårt arbete. Ibland tar demokrati längre tid än man önskar och frågan om enskilda avlopp går inte att lösa över en natt. Men det är en av våra prioriterade områden och vi har startat ett intensivt arbete med att se hur vi kan lösa problematiken. Vi jobbar såväl intensivt internt för att se om det finns alternativa lösningar men också externt mot våra riksdagsledamöter för att få till en ändring. 

Det är viktigt att klargöra att de beslut som nu tas i avloppsfrågorna grundar sig på inspektioner som gjordes under 2018. Alltså under den gamla majoritetensstyre. Vi kan inte göra dessa inspektioner ogjorda utan har en skyldighet att delge resultatet av dessa. 

Vi tackar för din insändare och hoppas att vi har ditt stöd i vårt arbete att få till rimligare bedömningar av enskilda avlopp.

Johan Andersson (C)
Birgitta Häggkvist (VI)
Kjell-Åke Sjöström (V)
Roger Johansson (VI)

Arbetsmiljön för busschaufförer är urusel

Hur många parametrar behövs innan man kan säga att arbetsmiljön för en yrkesgrupp ej längre är acceptabel? Som busschaufför ställs du inför ett antal situationer som få andra...

Skaka av den dåliga självbilden

Det har utgått ett påbud från högre ort att lokalpolitiker och tjänstemän ska låta sig säkerhetsklassas. Men jisses, varför då? Säkerhetsklassningen har skärpts och fler personer...

Dagens strandskyddslag hämmar sund utveckling

I Sverige finns 42 000 mil stränder, längs kust och sjöar. Dessutom rinner 41 000 mil smala vattendrag genom landet. Men all denna kust och alla dessa sjöar och vattendrag är idag...

Norrmejerier bör byta fokus!

Stefan Jansson, professor i cell- och molekylär biologi vid Umeå Universitet, har i sommar i en debattartikel pekat på att Norrmejerier använder gmo-fritt foder som en profilfråga...

Sakfel om stängning av klinik i Sollefteå

Det finns ingen anledning att ta ut segern i förskott när det gäller medicinklinikerna i Sollefteå. Oavsett vad majoritetspolitikerna, socialdemokrater, moderater och liberaler,...

Låt skillnader bli till styrkor

Jag vet inte om det beror på att jag lever med ett ständigt engagemang för ett sammanhållet och hållbart Sverige när jag kopplar ihop det jag hör på radion med läget i landet. Hör...