Måndag 22 april 2019

Nordsverige

Självklart ska enskilda avlopp som går rakt ut i älvar, sjöar, andra vattendrag och vattenskyddsområden åtgärdas. Däremot bör Sverige ha ett rimligare förhållningssätt till enskilda avlopp som inte uppenbart påverkar miljön men som kostar mycket att åtgärda. Foto: PIXABAY

Vi prioriterar avloppsfrågan och ska hitta en miljövänlig lösning

Insändare · Published feb 7, 2019 at 01:15

Hej signaturen ”arg pensionär boendes i glesbygd”. Vi delar din frustration och har största respekt för den, i frågan kring enskilda avlopp. Vi håller med dig och anser att det måste finnas en koppling mellan miljönytta och de enorma investeringar som påtvingas. 

Sollefteå kommun är inte ensamma om problematiken utan det är en fråga som påverkar landsbygden i hela Sverige. Det krävs krafttag för att på lokalt och nationellt plan styra upp denna fråga. Det finns alternativ till den modell som svenska myndigheter valt att följa, i t.ex. Finland har man valt att ha en mycket tydligare koppling mellan miljönytta och krav på åtgärder.  

Självklart ska enskilda avlopp som går rakt ut i älvar, sjöar, andra vattendrag och vattenskyddsområden åtgärdas. Däremot bör Sverige ha ett rimligare förhållningssätt till enskilda avlopp som inte uppenbart påverkar miljön men som kostar mycket att åtgärda. 

Vi tre partier, Centerpartiet, Västra Initiativet och Vänsterpartiet tycker att det är orimligt att 97 % av de enskilda avloppen som inventerats i vår kommun har underkänts. Det handlar om investeringar på många miljoner som främst drabbar människor på landsbygden, pensionärer med låga inkomster och ungdomar som vill bo kvar. Kraven blir särskilt kännbara i landsbygden där fastighetspriserna är låga och där kostnaden för åtgärder av avlopp ibland är högre än värdet på huset. 

Våra partier tillträdde den 1 januari och har precis påbörjat vårt arbete. Ibland tar demokrati längre tid än man önskar och frågan om enskilda avlopp går inte att lösa över en natt. Men det är en av våra prioriterade områden och vi har startat ett intensivt arbete med att se hur vi kan lösa problematiken. Vi jobbar såväl intensivt internt för att se om det finns alternativa lösningar men också externt mot våra riksdagsledamöter för att få till en ändring. 

Det är viktigt att klargöra att de beslut som nu tas i avloppsfrågorna grundar sig på inspektioner som gjordes under 2018. Alltså under den gamla majoritetensstyre. Vi kan inte göra dessa inspektioner ogjorda utan har en skyldighet att delge resultatet av dessa. 

Vi tackar för din insändare och hoppas att vi har ditt stöd i vårt arbete att få till rimligare bedömningar av enskilda avlopp.

Johan Andersson (C)
Birgitta Häggkvist (VI)
Kjell-Åke Sjöström (V)
Roger Johansson (VI)

Låt hundarna synas i mörkret

Nu går vi mot ljusare tider, men än är det mörkt på kvällarna. En grupp som alltid rör sig ute sent på dygnet är hundägare som rastar sina hundar innan nattvilan. En del sköter...

Dags för lokalbanker att ta över!

Skandalen i Swedbank har närmast obegripliga dimensioner: En VD som blåljuger, en ordförande som gömmer sig, en stämma som beslutar om höjda styrelsearvoden mitt under brinnande...

Planera påskresan och kör med omdöme

Påsken är den mest trafikintensiva helgen under året. Om vi hjälps åt kanden också bli den trafiksäkraste trafikhelgen. Serva bilen, glöm ej att kolla lufttrycket i reservhjulet....

Demokratiskt och frihetligt EU

Europaparlamentsvalet närmar sig med stormsteg, ett viktigt val på många sätt och vis. EU påverkar människors vardag i Sverige långt mer än de flesta är medvetna om. Den lokala...

Folk som behövs hos oss utvisas

När Saad idag vittjade vår brevlåda, hade han två kuvert. Det ena var från skatteverket och innehåller blanketter för självdeklaration och det andra från advokaten med avslag på...

Digitalisering frälsning eller fördärv?

Digitalisering framhålls ofta som en av vår tids allra viktigaste demokratifrågor. I samhällsdebatten frodas föreställningen om att digitalisering är lösningen på landsbygdens...