Måndag 22 juli 2019

Nordsverige

Företagen i Västernorrland har höga förväntningar på framtiden där 51 procent av företagen bedömer att de kommer ha högre försäljnings- och produktionsvolymer om sex månader, motsvarande siffra för landet är 44 procent, skriver Anna Johansson Hedensjö. Foto: PIXABAY

Västernorrlands företagare tror på en ljus framtid

Insändare · Published maj 16, 2019 at 01:15

Företagen i länet har haft den mest positiva utvecklingen i Sverige de senaste sex månaderna, när det gäller ökade produktions- och försäljningsvolymer.

Bäst har det gått för företag inom industrin, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för andra kvartalet 2019. De medelstora företagen har fortsatt höga förväntningar på det kommande halvåret jämfört med företag i övriga regioner i Sverige.

Av rapporten framgår det att företagarna i Västernorrland har en något mer optimistisk syn på konjunkturen är genomsnittet för övriga Sverige. 43 procent av företagen i Västernorrland har högre försäljnings- och produktionsvolymer idag än för sex månader sedan, att jämföra med genomsnittet för företag i landet där motsvarande siffra är 38 procent.

Företagen i Västernorrland har också högre förväntningar på framtiden där 51 procent av företagen bedömer att de kommer ha högre försäljnings- och produktionsvolymer om sex månader, motsvarande siffra för landet är 44 procent.

Av industriföretagen bedömer närmare 73 procent att de framåt kommer se högre volymer, störst är optimismen bland medelstora företag med mellan 50 och 249 anställda.

Det är positivt besked att flera industriföretag i Västernorrland haft en bra utveckling jämfört med snittet i övriga landet, men vi vet att konjunkturen är på väg att mattas av.

Det innebär att utrymmet för kostnadsökningar krymper för företag framåt, vilket får betydelse för avtalsrörelsen.

Över 70 procent av de minsta och största företagen uppger att de väntas ha lägre eller oförändrade investeringar de kommande sex månaderna jämfört med idag.

Knappt hälften av de medelstora företagen uppger att de kommer ha högre investeringar i företaget om sex månader.

När det gäller antalet anställda är det de medelstora företagen som uppger att de ökat antalet medarbetare mest, cirka 47 procent av dessa företag har fler anställda idag än för ett halvår sedan.

Uppdelat på bransch är det tjänsteföretagen som ökat mest, där hälften av företagen i den sektorn uppger att de har högre andel anställda idag.

Sammantaget bedömer en femtedel av företagen att de kommer ha högre andel anställda om sex månader jämfört med idag, det är något högre än genomsnittet för företag i övriga landet.

En del företag kommer fortsätta rekrytera men vi ser också att 70 procent av företagen bedömer att de kommer ha lägre eller oförändrat antal anställda om sex månader.

Anna Johansson Hedensjö

regionchef

Svenskt Näringsliv i Västernorrland

Det ska finnas tre fullvärdiga akutsjukhus i regionen

Majoriteten med Glenn Nordlund (S), Per Wahlberg (M) och Ingeborg Wikstén (L) i spetsen väljer att låta länsklinikchefen i ortopedi flytta tillbaka akutortopedi mot det i...

Släpp fram ungdomarna!

Vi står inför stora utmaningar inför framtiden om vi ska ha en levande landsbygd enligt parollen ”Hela Sverige ska leva”. Drömmen om ett liv på landet i sann ”gröna vågen-anda”...

Klyftorna kan minska med differentierat grundavdrag

Landsbygden är hjärtat i Centerpartiet. Det är härifrån vi kommer och det är här vi lever. Vi vill vända den utveckling som pågår och se till att hela Sverige får fortsätta att...

Sluta gnäll och gå till handling

Jag bor i världens vackraste by. I alla fall om man får tro den slogan som togs fram en lokal företagare redan på 1970-talet och som nu relanserats av byns aktiva inflyttargrupp;...

Ta det lugnt i trafiken nu i sommar

Nu måste vi hjälpas åt. Olyckstalen för årets fyra första månader är högre än tidigare år. Vi måste ta det lugnare, planera restiderna. Vara vänliga mot våra medtrafikanter. Då...

Mer trycksvärta på fingrarna!

Jag är tidningsfantast av födsel och ohejdad vana. Ända sedan jag tog mina första stapplande steg i den journalistisk myllan som ung tonårig volontär på Nord-Sverige i början av...