Söndag 26 maj 2019

Nordsverige

Företagen i Västernorrland har höga förväntningar på framtiden där 51 procent av företagen bedömer att de kommer ha högre försäljnings- och produktionsvolymer om sex månader, motsvarande siffra för landet är 44 procent, skriver Anna Johansson Hedensjö. Foto: PIXABAY

Västernorrlands företagare tror på en ljus framtid

Insändare · Published maj 16, 2019 at 01:15

Företagen i länet har haft den mest positiva utvecklingen i Sverige de senaste sex månaderna, när det gäller ökade produktions- och försäljningsvolymer.

Bäst har det gått för företag inom industrin, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för andra kvartalet 2019. De medelstora företagen har fortsatt höga förväntningar på det kommande halvåret jämfört med företag i övriga regioner i Sverige.

Av rapporten framgår det att företagarna i Västernorrland har en något mer optimistisk syn på konjunkturen är genomsnittet för övriga Sverige. 43 procent av företagen i Västernorrland har högre försäljnings- och produktionsvolymer idag än för sex månader sedan, att jämföra med genomsnittet för företag i landet där motsvarande siffra är 38 procent.

Företagen i Västernorrland har också högre förväntningar på framtiden där 51 procent av företagen bedömer att de kommer ha högre försäljnings- och produktionsvolymer om sex månader, motsvarande siffra för landet är 44 procent.

Av industriföretagen bedömer närmare 73 procent att de framåt kommer se högre volymer, störst är optimismen bland medelstora företag med mellan 50 och 249 anställda.

Det är positivt besked att flera industriföretag i Västernorrland haft en bra utveckling jämfört med snittet i övriga landet, men vi vet att konjunkturen är på väg att mattas av.

Det innebär att utrymmet för kostnadsökningar krymper för företag framåt, vilket får betydelse för avtalsrörelsen.

Över 70 procent av de minsta och största företagen uppger att de väntas ha lägre eller oförändrade investeringar de kommande sex månaderna jämfört med idag.

Knappt hälften av de medelstora företagen uppger att de kommer ha högre investeringar i företaget om sex månader.

När det gäller antalet anställda är det de medelstora företagen som uppger att de ökat antalet medarbetare mest, cirka 47 procent av dessa företag har fler anställda idag än för ett halvår sedan.

Uppdelat på bransch är det tjänsteföretagen som ökat mest, där hälften av företagen i den sektorn uppger att de har högre andel anställda idag.

Sammantaget bedömer en femtedel av företagen att de kommer ha högre andel anställda om sex månader jämfört med idag, det är något högre än genomsnittet för företag i övriga landet.

En del företag kommer fortsätta rekrytera men vi ser också att 70 procent av företagen bedömer att de kommer ha lägre eller oförändrat antal anställda om sex månader.

Anna Johansson Hedensjö

regionchef

Svenskt Näringsliv i Västernorrland

Minska EU:s makt över jakten och viltvården!

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Många jägare i Sverige känner sig oroade över EU:s makt över jaktfrågorna och befarar att EU:s bestämmelser om jakt och viltvård ska...

Låt de ovilliga stanna hemma!

Norge betalar årligen 8 miljarder kronor till EU. Det är vad det kostar vårt grannland att som icke EU-medlem få tillgång till den gemensamma marknaden. Det sker också till priset...

(C): Medmänsklighet för Europa och Sverige framåt

Läser vi nyheterna blir vi dagligen mer påminda om att Europasamarbetet behövs mer än aldrig tidigare. Precis som under riksdagsvalet i höstas måste vi se att mota de krafter som...

Bensinuppror - nja...

Bensinupproret både hyllas och dissas. Vad man än tycker så sätter det fingret på väsentligheter för både den lilla människan och det stora jordklotet. Och allt hänger ihop....

EU behövs för jobbens skull!

Tack vare EU-samarbetet kan vi resa, jobba, plugga och leva i hela Europa. EU ger svenska företag tillgång till en marknad med över en halv miljard människor – det skapar jobb och...

Folkrörelserna växer på landet

Framtidens folkrörelse växer fram runt om på Sveriges landsbygder. Hur ska den nya folkrörelsen se ut och arbeta? Den frågan ställer sig många folkrörelser just nu, däribland LRF....