Måndag 12 april 2021

Nordsverige

Varför utvecklar inte regionen?

Insändare · Published mar 31, 2021 at 01:15

Regionen verkar inte vilja förstå regeringens strategi för hållbar och regional utveckling i hela landet 2021 – 2030!

Strategin avser den långsiktiga inriktningen för regional utvecklingspolitik och ska bidra till omställningen till en hållbar utveckling i alla delar av landet. Denna strategi syftar till minskning av klyftor och att stärka utvecklingskraften i städer, tätorter samt gles- och landsbygder. I denna strategi finns fyra grundpelare: ¤ Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet. ¤ Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet. ¤ Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet. ¤ Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportssytemet.

Den nationella strategin kommer att vara vägledande för inriktningen av regionernas regionala utvecklingsstrategier samt även styrande för vad de statliga medlen för regionalt utvecklingsarbete får användas till.

Det märkliga är att regionen inte verkar, ha haft en aning om det här! Här verkar det snarare om att ha en avvecklingsstrategi, se bl. a på sjukhuset i Sollefteå och Livstilsmedicin på Österåsen som några exempel. Nu ska vi få ett regemente till Sollefteå, och då håller definitivt inte denna avvecklingsstrategin! Det finns tre fundamentala grunder för att få en positiv utveckling i en bygd. Det är sjukvård, skolor och kommunikationer. Glömmer man bort det, så kanske andra platser i vårt land blir mer intressanta att bosätta sig i. Glöm inte att det även är regionval nästa år!

K. Landgren

Glöm inte att det även är regionval nästa år!

Ånges hemtjänst får mycket högt betyg

Socialstyrelsen (SoS) utför årliga undersökningar av hur kommunerna sköter sitt uppdrag avseende vård och omsorg av äldre vårdtagare. I undersökningen jämför man kommunerna med...

Glasklart budskap från LTU

Budskapet från LTU visar hur viktigt det har varit att bygga upp högskolor runt om i landet.

Varför utvecklar inte regionen?

Regionen verkar inte vilja förstå regeringens strategi för hållbar och regional utveckling i hela landet 2021 – 2030! Strategin avser den långsiktiga inriktningen för regional...

Tänk om naturen fick en egen röst

Seder och traditioner är starka, på gott och på ont. Det vi ger energi växer. Det är knappast en slump att Nya Zeeland även var först i världen att ge kvinnor rösträtt.

C: Investera i järnväg för 250 km/h i hela landet!

Näringslivet går som tåget och investerar mer än 1 000 miljarder kronor i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Det är investeringar för jobb, tillväxt, exportintäkter...

Fram för lokal arbetsmarknad

Men i stället för att vänta på en förbättring från statligt håll, i ett läge där glesbygden börjar bli mer intressant, har de kommuner som tar en proaktiv och samordnande roll allt att vinna.