Lördag 18 september 2021

Nordsverige

Centerpartiet är en garant för att kyrkans skogar brukas aktivt och hållbart, menar centerpartisterna Anna- Britta Åkerlind och Jonas Strandberg. Foto: Björn Olsson

Vårda och bruka kyrkans skogar för bättre avkastning

Insändare · Published sep 9, 2021 at 01:15

Prästlönetillgångar är mark, skog, fastigheter och fondkapital som i dag förvaltas av Svenska kyrkans tretton stift. I grunden är det gåvor ifrån såväl allmoge som stormän och rika kvinnor. 

Tillgångarna utgjorde förr försörjningen för Svenska kyrkans präster – därav namnet prästlönetillgångar. Allt detta bidrar i dag till en avkastning som är med och finansierar svenska kyrkans verksamhet, en verksamhet som välkomnar alla och som finns med i samarbete runt om i vår världsvida kyrka via Act Svenska kyrkan.

Det ligger i vårt intresse att förvaltningen sker på ett hållbart sätt och att skogen brukas så att den både ger god avkastning och bidrar till att binda kol från atmosfären genom växande träd. Som medlemmar i Svenska Kyrkan vill vi med glädje kunna berätta om gott förvaltarskap, att vi till och med när vi går i skog och mark kan peka och säga ”vi är stolta över att det som en gångs skänkts sköts på ett sätt som kan komma framtida generationer till godo”.

Svenska kyrkans församlingar och kyrkotillhöriga har tillgång till en grön skattkista som vi tillsammans kan vårda, värna och vistas i. Här ska vi vara föredömen gällande hållbart skogsbruk, hållbart husbyggande, långsiktig livsmedelsförsörjning och möjliggöra för sol, vind och vatten att bidra till hållbar energi.

Centerpartiet är en garant för att kyrkans skogar brukas aktivt och hållbart. På valdagen den 19 september kan du ge våra företrädare fortsatt förtroende att leda kyrkan i Örnsköldsviks norra pastorat, i Härnösands stift och nationellt till kyrkomötet.

Jonas Strandberg (C)

toppkandidat till
Örnsköldsviks norra pastorat

Anna-Britta Åkerlind (C)

oppositionsråd i Örnsköldsviks kommun

Tillgångarna utgjorde förr försörjningen för Svenska kyrkans präster – därav namnet prästlönetillgångar.

C hoppas på riktiga bidrag till kommunerna i budgeten

Den 20 september presenteras budgeten, vi hoppas nu att regeringen lyssnar till oss i kommuner och regioner och att regeringen vänder trenden med ökningen av riktade statsbidrag....

Glöm inte det glömda valet

Demokratin är skör. Ju lägre röstdeltagande desto större risk att valet kapas av antidemokratiska krafter.

Se upp för dyra konsultarvoden

Nu är det hög tid innan valet att stå för vad som skett! Som skattebetalare i Region Västernorrland kräver jag en redovisning av vad konsultarvodena har kostat oss skattebetalare...

Humlor kräva denna dryck

I samma stund som du aktivt väljer bort komjölk till förmån för havredryck bidrar du faktiskt till att minska förutsättningarna för en biologisk mångfald i den svenska naturen.

TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot och hat!

Hot och våld mot tjänstemän är ett av flera allvarliga hot mot demokratin. Riksdag och regering måste vara en motkraft och vidta kraftfulla åtgärder. I år är det 100 år sedan...

Vädret är en konkurrensfördel!

Knappast någon har kunnat förutspå den gröna industrirevolution som pågår i norra Sverige.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport