Måndag 10 december 2018

Nordsverige

Vänsterpartiet i region Västernorrland vill att man minska stafettpersonal vilket är dyrt och ett tecken på dålig personalpolitik. Foto: PIXABAY

(V) vill se mer statsbidrag och färre stafetter i vården

Insändare · Published nov 30, 2018 at 06:00

På regionfullmäktige i november beslutas om budgeten för regionen 2019. I backspegeln har vi ett år där regionen går mot ett totalt underskott på tre miljoner kronor varav specialistsjukvården står för drygt 270 miljoner.

Under åren har den styrande majoriteten försökt åtgärda detta underskott genom att hyvla brett över verksamheterna, samt genom att helt avveckla verksamheter som till exempel BB i Sollefteå. Vi i Vänsterpartiet ser en utveckling där tillgängligheten inom många verksamheter är på väg åt helt fel håll. Vi noterar också de extremt dyra stafettkostnaderna i regionen vilka står för lejonparten av underskotten i specialistvården. En bidragarande orsak är att personalen är missnöjda med sin arbetsmiljö och säger upp sig för att arbeta som stafetter. Vi ser detta som ett underbetyg på vår arbetsmiljö och att kraftiga personalsatsningar krävs för att vända den negativa utvecklingen.

Samtliga partier verkar överens om att det behövs mer pengar till primärvården för att klara framtidens behov av vård med en åldrande befolkning, kronikerna samt ökad andel barn och unga. Det är viktigt att människor får vård i tid och att de får hjälp på rätt vårdnivå, istället för att söka akutvård för sådant som inte behöver akut behandling – det blir både dyrt och ineffektivt. En logisk följd av en utvecklad primärvård är att kostnaderna på specialistsjukvården minskar och det har vi också räknat med i vårt förslag. Vänsterpartiet motsätter sig dock kraftigt majoritetens förslag om att ytterligare svälta en verksamhet som redan går 270 miljoner back.

Vänsterpartiet ser det ackumulerade underskott som finns idag och sopar det inte under mattan, så som majoriteten gör i sin budget. I vårt förslag har vi budgeterat för stora personalsatsningar som kan användas till olika åtgärder, som antingen kortare arbetstid, ökade löner eller annat som personalen tycker är viktigt. Vi menar att det är en åtgärd som på ganska kort sikt kommer att minska såväl stafettkostnader som sjukfrånvaro. Vidare behövs en förändrad ledning och styrning med ett lokalt nära ledarskap på alla våra sjukhus för att kunna underlätta stuprörstänket och komma tillrätta med regionens ekonomi.

I vårt förslag budgeterar vi därför för ett underskott 2019 för att kunna göra desa satsningar och komma till rätta med de underskotten som idag finns. År 2020 och 2021 budgeterar vi däremot för ett större överskott.

Vi ser samtidigt ett mer övergripande systemproblem som vi delar med alla regioner och landsting i norra Sverige: vi går mot stora växande underskott då det är dyrare att bedriva likvärdig vård utifrån våra glest befolkade regioner än i tätare regioner. Det är absolut nödvändigt att statsbidragen ökar till de norra regionerna om vi ska ha möjlighet att bedriva vård av samma kvalitet som resten av Sverige. Därför ser vi nu med oro på en eventuell borgerlig budget på riksnivå som kan innebära sänkta statsbidragen till regionen.

Isabell Mixter

gruppledare Vänsterpartiet

Region Västernorrland

Under åren har den styrande majoriteten försökt åtgärda detta underskott genom att hyvla brett över verksamheterna.

Hur står det till med den svenska älgförvaltningen?

Naturvårdsverket (NV) presenterade igår sin uppföljning av den nuvarande älgförvaltningen. Det är ingen munter bild som presenteras i rapporten. Man konstaterar att flera av de...

Dags att ta på sig gula västarna

Snart är det dags att vi i glesbygden gör som fransmännen. Drar på oss gula västar, drar till huvudstaden och protesterar handgripligen och högljutt. Den statliga myndigheten...

Begagnade kläder blir årets julklapp

Second hand-plagg blir årets julklapp, spår Handelns utredningsinstitut. Förhoppningsvis får de rätt, för vår nuvarande konsumtion är ju skadlig för både klimat och miljö. Det går...

Mindre käbbel i politiken tack!

Några månaders distans till valdagen kan man konstatera att detta förmodligen kommer bli ihågkommit som året då proppen gick ur, i alla fall i Västernorrland. Alla konstellationer...

Skogen styr upp vårt klimathot

Sverige är ett av Europas skogsrikaste länder och den svenska skogen har under lång tid bidragit till vårt välstånd. Den har producerat timmer och pappersmassa och är viktig för...

Håll ut och håll rent från SD

Drygt tio veckor efter valet har vi fortfrande ingen regering i Sverige. Att peka finger åt politikerna och kalla detta för lek i sandlådan är obegripligt. Vi står inför ett stort...