Måndag 21 september 2020

Nordsverige

(V): Mer skatt ger mer välfärd!

Insändare · Published sep 10, 2020 at 01:15

Vänsterpartiet ser hur kommuner sparar på äldreboenden, lägger ned byaskolor och tvingas spara sönder kollektivtrafiken. I flera små landsbygdskommuner runt om i Sverige är välfärdskrisen akut och nedskärningarna förödande.

Det är stora ekonomiska skillnader mellan stad och land. Det svårt att bo utanför storstadsregionerna och lyckas få tillgång till den offentliga service som vi alla har rätt att ta del av. Avfolkningen på orterna skyndas på när servicen monteras ned. Bygder som blomstrat tvångs-avfolkas, då pengar och politisk vilja saknas hos regeringen.
   De senaste 20 åren har skattens andel av BNP sänkts från 49 till 43 procent. Enbart jobbskatteavdraget orsakar ett skattebortfall på minst 130 miljarder per år, enligt LO-ekonomen Åsa Pia Järlidens blogg den 25 augusti 2020. Vi ska inte prioritera en politik ger ökad ojämlikhet och sänker skatten för höginkomsttagare. Resurserna ska omfördelas mer jämlikt och de rika måste vara med och betala. Det ska bli ett slut på rikemansbidrag som RUT-tjänster. De skattekronorna ska gå till fler anställda i skolan, fler arbetskamrater och fasta scheman inom hemtjänsten.
   Vänsterpartiet är det enda partiet i riksdagen som ihärdigt lägger förslag som gör samhället mer jämlikt. I vår budget för nästa år vill vi bl a ge ett rejält tillskott till Sveriges små kommuner för att klara den mest akuta välfärdskrisen. I Västernorrland, ytterligare 36 miljoner kr att lägga på vår gemensamma välfärd.
   Ånge kan använda de 12 mkr för att kunna behålla och utveckla småskolorna och satsa på digitalisering.
   Timrå kan använda de 9 mkr till att gå vidare med heltidsresan och kompetenshöjande åtgärder inom vård och omsorg.
   Kramfors kan använda de 8 mkr till förebyggande arbete för barn och unga, genom mer pengar till skola och socialtjänst.
   Sollefteå kan använda de 7 mkr till att anställa fler vuxna i skolan, skapa fler händer i vården och mer aktiviteter i äldreomsorgen.

Ingrid Nilsson

Distriktordf. Vänsterpartiet V-norrland

   Stefan Åsén

ordförande Ånge   

Svante Sörmark  

ordförande Timrå  

Thomas Lundberg

ordförande Kramfors

Ulf Bretiholtz 

ordförande Sollefteå

(V)i trycker på för välfärd i hela Övik

I förra hade vi i Vänsterpartiet haft glädjen att få presentera att det ska byggas 156 nya vård- och omsorgsplatser i kommunen. Detta tack vare en överenskommelse som vi gjort med...

Landsbygden först fossilfri

Landsbygden blir fossilfri före städer och större tätorter.

Gör Köpmanholmen till en turistort i Höga kusten

Turistnäringen i Höga kusten slår rekord år efter år. Antalet gästnätter har ökat med cirka 75 procent sedan 2010. Höga kusten lockar allt fler besökare. Under 2019 ökade antalet...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att man från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet

Klimathotet på tas inte på allvar

Sverige är ett av de länder som tar lättast på klimathotet, enligt en studie från ett medieforskningsinstitut knutet till Oxford University. Bara hälften av de svenskar som svarat...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.