Fredag 6 december 2019

Nordsverige

Utveckla vården av dementa i hela kommunen

Insändare · Published sep 19, 2019 at 01:15

Rätten till jämlik och god vård i hela kommunen är självklar. Vår bestämda åsikt är att det inte ska spela någon roll var i länet eller kommunen du bor – du har rätt till god och jämlik vård. Det är vårt politiska ansvar att säkerställa att det finns förutsättningar för detta.

Att säkerställa god demensvård är en av våra största utmaningar. Därför är det oerhört tråkigt att vi under många år saknat en strategi och att den tidigare majoriteten inte valde att prioritera frågan. Det har lett oss till en situation där demensvården i Sollefteå kommun är ett lapptäcke med några fina delar men med stora hål. Där vi har haft hål har de sköraste drabbats hårdast.

Vi måste börja arbeta för att täcka igen hålen. Det är vår skyldighet att se till att all personal har en dräglig arbetsmiljö och att alla med demenssjukdom, oavsett var de bor, får tillgång till god vård.

Ska vi lyckas med detta så måste vi också våga göra prioriteringar av de resurser vi har.

Som politiker kan vi inte stå med armarna i kors och inte göra något för att det är obekvämt och jobbigt att fatta tuffa beslut. Priset för politisk bekvämlighet betalas av de sköraste i samhället som inte får den vård de har rätt till och vår personal som tvingas springa fortare.

Tyvärr är vi ett läge där vi måste fatta tuffa och jobbiga beslut för att skapa oss utrymme för att kunna göra satsningar. Vi måste satsa på utbildning- och fortbildningsinsatser och arbeta för att skapa tid och utrymme för vår personal. Därför är jag glad över att vi tagit initiativ till att utveckla en strategi för god demensvård i hela kommunen.

Det är ett arbete som ska ske i nära samarbete och dialog med patientföreningar och våra anställda.

Kjell-Åke Sjöström (V)

ordförande för Vård och Omsorg

Sollefteå kommun

Att säkerställa god demensvård är en av våra största utmaningar.

(KD): Satsa på primärvården!

Det är med stor besvikelse som vi kristdemokrater ser att Socialdemokraterna vägrar tänka om fortsätter med centralisering och kortsiktiga lösningar, numera tillsammans med...

Lite civilkurage vore klädsamt

Osthyvlarnas tid är över, nu behövs bödelns yxa, svärd och skoningslöshet.

Vilken värdegrund får den nya migrationskommittén?

Enligt en färsk rapport från UNHCR har antalet flyktingar det senaste decenniet ökat kraftigt och uppgår nu till över 70 miljoner människor och mer än hälften flyr i sitt eget...

Vit Jul borde vara en självklar tradition!

Snart är det jul igen. Barnen julpysslar på dagis och skolor. Det bjuds på julmust, pepparkakor och lussebullar. Tända ljus och luciasång. En mysig och förväntansfull stämning...

Våga bryta tystnadskulturen!

Att utmana ”vänskapsband” och anmäla när vi känner oro kräver mod.