Onsdag 5 augusti 2020

Nordsverige

Alkoholkonsumtionen har ökat avsevärt under coronapandemin. Ensamhet, tristess och isolering gör människor sköra och sårbara. Det måste stoppas menar skribenten. Foto: PIXABAY

Utsattheten har ökat mycket under coronakrisen

Insändare · Published jul 2, 2020 at 01:15

Ensamhet och tristess under tider av isolering kan trigga ett ökat alkoholintag hos människor som redan har en hög alkoholkonsumtion och när kamratstöd och AA-möten flyttar in i den digitala sfären blir det än svårare för de som kämpar med ett beroende att hålla sig nyktra.

I IOGT-NTO:s rapport ”Utsatta grupper, extra utsatta under corona” vittnar behandlingshem med avgiftning om att de är fullbelagda medan behandlingshem utan avgiftning står med tomma platser.

I rapporten framgår att den uppsökande verksamheten i kommunerna har ställts om på ett sätt som resulterat i att färre personer kommer i kontakt med socialtjänsten. När fysiska möten bytts ut mot digitala träffar så har en del människor fallit ifrån eftersom de har svårare att upprätthålla den typen av kontakt. Vidare har gruppträffar ersatts med enskilda möten, vilket resulterat i att socialtjänstens resurser inte räckt till för att träffa var och en lika mycket. Samtidigt har en del av missbruksvården fått stå tillbaka då avgiftningsplatser gjorts om till intensivvårdsavdelningar för coronapatienter. Avgiftning är ofta ett första nödvändigt steg för att kunna påbörja den långa och svåra resan från missbruk till ett liv fritt från alkohol och andra droger.

De senaste månadernas coronarestriktioner har lett till att föreningsverksamhet och mötesplatser har fått ställas in eller ställas om. På IOGT-NTO har framförallt kamratstödsverksamheten drabbats hårt, vilket lett till att risken för återfall i narkotika- eller alkoholmissbruk ökat och därmed även risken att dö.

Vi, och många civilsamhällsorganisationer med oss, ser med oro på utvecklingen och står till förfogande för att hjälpa till nu och framöver. Vi vill också bidra i samtalen efter pandemin för att tillsammans vara med och bygga ett samhälle där ingen ska fara illa eller hindras i sin utveckling på grund av eget eller någon annans missbruk av alkohol eller andra droger.

Olle Häggström

distriktsordförande IOGT-NTO Mitt.

behandlingshem med avgiftning är fullbelagda

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Ska bredbandståget spåra ur?

Idag är det tillgång till snabbt bredband via fiber som är den stora samhällsutmaningen.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Gårdsförsäljning, ja tack!

Tiden är kommen, humlen är mogen, jästen har jäst, ja kalla det vad ni vill men nu är det på tiden att gårdsförsäljning tillåts i Sverige.