Måndag 14 juni 2021

Nordsverige

Att satsa på en camping bör ses som ett svek mot våra lärare och undersköterskor, som går miste om välbehövliga investeringar, skriver Anton Ångman, Centerpartiet i Sollefteå. Foto: PIXABAY

Tondövt att sätta camping före välfärd i Sollefteå

Insändare · Published maj 12, 2021 at 01:15

Att sätta välfärden främst handlar ibland om att våga säga nej till annat.

I årets första maj-firande gick Socialdemokraterna stolt fram med att de sätter ”välfärden först”. Och det behövs. Idag ser vi tyvärr en utmanande utveckling i en välfärd med rusande kostnader, större barngrupper och färre händer i vården. Samtidigt ser skatteunderlagen i våra kommuner och vår region ut att bli värre innan det blir bättre. Sveriges kommuner och regioner signalerar att det inte är lämpligt i denna tid att ta på sig spenderbyxorna. Runt hörnen finns ekonomiska utmaningar. Därför är det viktigare än någonsin att satsa på det gemensamma: skola, infrastruktur, vård och omsorg.

Marcus Backholm Bohlin lyfter i en ledartext (Sundsvalls Tidning,15:e april 2021) vikten av att våga välja. Politiken ställer oss ibland inför svåra val, där vi ställs inför den ekonomiska verkligheten och tvingas prioritera mellan att exempelvis lyfta skolan eller äldreomsorgen. Det må vara svårt, men det hör till de vägval vi gör både som väljare på valdagen och sedan i politikens vardag. Men att däremot göra enorma investeringar i något så trivialt såsom kommunala äventyrsbad eller för den delen en kommunal camping handlar om något helt annat. Det bör ses som ett svek mot våra lärare och undersköterskor, som går miste om välbehövliga investeringar på grund av att vi har politiker som inte klarar av att ta hand om våra mest grundläggande välfärdstjänster. Många kommuner i Västernorrland ligger väl under rikssnittet vad gäller lärarbehörighet. Den pågående pandemin har visat på problemen med bemanning och annan resursbrist i äldreomsorgen. Samtidigt lever samhällsmedborgarna i Västernorrland med några av landets högsta skatter. Hur det går ihop går delvis att förklara med de prioriteringarna politiken gör.

Lösningen på detta problem är inte svårare än att det offentliga ska satsa på sina kärnverksamheter. I praktiken betyder att våga satsa på det gamla, tänka nytt och förbättra, men även modet att säga nej. Nej till olämpliga och kostsamma sidoverksamheter som att driva en kommunal camping. Problemet är inte unikt för Sollefteå kommun, eller ens Västernorrland. Men om välfärden ska leverera idag och i framtiden är det upp till bevis och dags att prioritera den. Det i kombination med ett näringsliv som anställer och växer, löser vanligt folks vardagsproblem och behov av tjänster så utvecklas samhället i en trygg och framåtsyftande riktning. I maj månad kommer flera företag att lägga anbud på att få köpa Sollefteå Camping. Vi behöver fler företag som vill satsa i Sollefteå och Västernorrland, inte att skattebetalarna ska stå för renoveringarna och investeringarna som behövs i verksamheter som handlar mer om lyx än det kommunala uppdraget.

Till syvende och sist kokar det ned hur vi ställer oss i politikens olika vägval. Frågan är om det bland Socialdemokraterna finns några kvar som vågar ställa sig upp och säga ”Välfärden först, nej till kommunalt camping-företagande”.

Anton Ångman

Gruppledare

Centerpartiet i Sollefteå kommun

Frågan är om det bland Socialdemokraterna finns några kvar som vågar ställa sig upp och säga ”Välfärden först, nej till kommunalt camping-företagande”.

DNA-tekniken skipar rättvisa

DNA-tekniken måste få användas för att få skyldiga dömda. Försvararen i Malin-fallet har i en tidningsintervju uttryckt att Högsta domstolens beslut att stoppa resningsprocessen...

Gott företagsklimat tar sin tid

En företagare tar hellre ett välmotiverat ”nej” än att vänta i evigheter på ett beslut.

Respektlöst att utvisa oskyldiga barn

ÖPPET BREV TILL STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN 2021-06-06 Med anledning av motiveringar till beslut från Migrationsverket och även Migrationsdomstolen vill jag ha klarhet i några...

Dags att hänga på flyttvågen

Det är nu det händer och nu gäller det att hänga på flyttvågen.

Sparförslaget ett dråpslag mot akuten i Sollefteå

Respiratorvården hotas på Sollefteå sjukhus, det är allvar nu. Ett förödande förslag mot Sollefteå sjukhus som hotar vitala delar av akutsjukvården vid vårt sjukhus i grunden. Vi...

Krafttag krävs mot arbetslösheten

Nu krävs kreativa krafttag för att att fånga upp unga som riskerar långa tider utanför arbetsmarknaden.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport