Tisdag 16 juli 2019

Nordsverige

Det är bättre att stötta och hjälpa befintliga småföretagare så att de anställer fler och växer på orten, anser Företagarna i Västernorrland.

Stötta småföretagen istället för att locka storbolagen

Insändare · Published jul 4, 2019 at 15:30

I Sverige utgörs hela 99,4 procent av företagsbeståndet av småföretag. Totalt står småföretagen och deras anställda för merparten av skatteintäkterna till den kommunala välfärden i 208 av landets 290 kommuner enligt Företagarnas rapport Välfärdsskaparna 2019. Idag är det småföretagen som till största del bär upp välfärden och skapar flest jobb.

I Sverige finns det över en miljon företag och majoriteten är småföretag med färre än 50 anställda. Nästan alla företag vill växa och skapa fler jobbtillfällen. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan även skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.

I Västernorrland står småföretagen för 26 procent av skatteintäkterna vilket motsvarar 3,01 miljarder kronor.

Samtidigt som rapporten visar att småföretagen är livsviktiga för att kunna finansiera den offentliga välfärden och den kommunala servicen konstaterar vi att många företagare saknar förtroende för skattepolitiken. Så hur ser skatteläget ut? 224 kommuner har idag en högre kommunal skattesats än år 2000. Att höja skatten för att klara ökande kostnader för välfärden är inte långsiktigt hållbart.

Kommuner behöver hitta nya sätt att arbeta på för att bli effektivare. Det är viktigt att politiker och tjänstemän inför varje beslut tänker efter hur beslutet påverkar ortens småföretagare – hur det kan skapa jobb och intäkter. Vi vill uppmana kommunpolitikerna att se över onödiga kommunala utgifter, istället för att höja kommunskattesatsen.

Flera kommuner skapar aktiviteter för att attrahera nya storföretag. Det riskerar att bli ett nollsummespel när en kommun lockar till sig företag – för det innebär samtidigt att en annan kommun förlorar företag.

Kommunledningen bör istället fokusera på att skapa förutsättningar för befintliga företag och smarta människor på orten att utveckla sin verksamhet och realisera sina idéer; att göra investeringar och att våga anställa sin första eller andra medarbetare. Då har kommunen en offensiv strategi för att skapa egna storföretag och en attraktiv kommun.

Några steg på vägen:

- Införa en tjänstegaranti gentemot företag att beslut om tillståndsärenden ska fattas inom en viss tid. De avgifter som tas ut för tillstånd måste vara transparenta och tydliga.

- Kommuner ska inte konkurrera med privata aktörer, så många marknader som möjligt borde öppnas upp för privata aktörer.

- Oberoende analyser av hur småföretag påverkas ska vara en självklarhet när ny policy introduceras.

Belöningen om fler kommuner lyckas vässa företagsklimatet ytterligare är att fler företagare kan våga ta steget att anställa och därmed skapa nya jobb som ökar våra gemensamma resurser. Det tror vi på Företagarna Västernorrland är vägen framåt vad gäller sysselsättning, en stark välfärd och positiv befolkningsutveckling.

Joakim Sjöstedt

regionchef Företagarna Västernorrland

René Bongard

analytiker Företagarna

Det är viktigt att politiker och tjänstemän inför varje beslut tänker efter hur beslutet påverkar ortens småföretagare

Ta det lugnt i trafiken nu i sommar

Nu måste vi hjälpas åt. Olyckstalen för årets fyra första månader är högre än tidigare år. Vi måste ta det lugnare, planera restiderna. Vara vänliga mot våra medtrafikanter. Då...

Sluta gnäll och gå till handling

Jag bor i världens vackraste by. I alla fall om man får tro den slogan som togs fram en lokal företagare redan på 1970-talet och som nu relanserats av byns aktiva inflyttargrupp;...

C: Ny momskostnad för inhyrd vårdpersonal oroande

En fungerande vård och omsorg är en förutsättning för möjligheten att bo och leva i hela Sverige. Tillgång till vårdpersonal är givetvis avgörande. Det finns dock många hinder på...

Mer trycksvärta på fingrarna!

Jag är tidningsfantast av födsel och ohejdad vana. Ända sedan jag tog mina första stapplande steg i den journalistisk myllan som ung tonårig volontär på Nord-Sverige i början av...

Myndigheter och företag måste samarbeta kreativt

Nu råder säsongen då vi tankar energi. Energi i form av sommarsemester där tid och utrymme ges för tillvaron att snurra i en annan takt. Då tankarna ges plats att vändas och...

Statliga jobb gör stor skillnad

Så var det dags igen för en kartläggning av den statlig närvaron ute i vårt avlånga land. Denna gång fick länsstyrelserna uppdraget. För inte så länge sen, närmare bestämt i maj...