Torsdag 29 oktober 2020

Nordsverige

Stiftsstyrelsens oginhet drabbar kyrkobesökarna

Insändare · Published sep 24, 2020 at 01:15

Ärligt talat är det inte med överraskning utan med besvikelse vi i kyrkorådet tagit emot beskedet från Stiftsstyrelsen om den beslutade pastoratsindelningen. Vi är besvikna på vilket sätt hela processen har förlöpt och det resultat som blivit följden.

För det första är ett storpastorat inget vi i vårt pastorat önskat oss, begärt eller initierat. Initiativet i form av närmast ett direktiv har kommit uppifrån, från Stiftet. Det s.k. samrådet har varit i vårt tycke ett spel för gallerierna. Utredaren har anställts av och fått direktiv från Stiftet och arbetat på stiftsexpeditionen - knappast en oberoende utredning.

Vi i kyrkorådet företräder våra medlemmar. Där har vi lyssnat av en stor skepsis inför de stordriftsfördelar ett större pastorat skulle medföra.

Till en viss del förstår vi de synpunkter som framförts angående de ekonomiska fördelarna med en effektiviserad administration i ett större pastorat. Vi föreslog också tidigt ett samgående med ett närliggande pastorat. Detta förslag togs inte ens upp till diskussion eller prövning på Stiftet.

Dessutom anser vi att risken är överhängande att en eventuell ekonomisk fördel i ett större pastorat lätt äts upp av ett minskat engagemang, svårigheter att rekrytera förtroendevalda, fler utträden och en utbredd besvikelse över att beslut och kyrkligt centrum flyttas allt längre bort.

Det senaste vi i remissvaret önskade (som också det fick kalla handen av Stiftsstyrelsen) var att åtminstone få ytterligare ett år (inte att vi ville få det ”skjutet på framtiden” som det stod i pressmeddelandet från Härnösands stift) för att om möjligt kunna ge beslutet en chans att få ”sätta sig” och ge en ökad förankring hos våra kyrkotillhöriga. Denna respit skulle ge det nya pastoratet tillräckligt med förberedelsetid så att vi inte går in i den nya organisationen med obearbetade eller alltför hastigt beslutade ärenden. Lite drygt ett år med kyrkval och coronaepidemi tycker vi är alldeles för snålt om tid för att kunna bearbeta stora och viktiga frågor.

Stiftsstyrelsens oginhet att möta oss i en tämligen blygsam begäran kan medföra onödiga svårigheter i den för framtiden avgörande interimsprocessen. Vi är trots det inställda på en konstruktiv samverkan i Ö-viks södra pastorat.

Kyrkorådet i Anundsjö-Skorped

(V)i satsar på klimatet, välfärden och landsbygden

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har gjort en överenskommelse om kommunens budget. Som vågmästare i fullmäktige har vi lyckats vrida S-budgeten så mycket till vänster så att...

Med envishet och glöd!

Visst kan det kännas tungt att driva frågor framåt ibland, visst kan det kännas som att man springer i motvind, trotsar hagelstormar och trampar djupare och djupare.

En nationell vårdförmedling efterlyses av KD

Under coronakrisen har Sverige byggt upp en gigantisk vårdskuld. 157 968 människor hade i augusti väntat mer än 90 dagar på att få den sjukvård de behöver. Redan innan pandemin...

Skjut inte björn från helikopter

Svenska jägareförbundet anser att man misslyckats kapitalt med att balansera licensjakt och skyddsjakt.

Bredband förutsättning för landsbygdsutvecklingen

Den pågående coronapandemin har drabbat oss hårt och smärtsamt. Men den har även visat att det går utmärkt att arbeta och leva utanför storstadsområdena och att vi kan fortsätta...

Sollefteå har fått tillbaka sin själ

Den kollektiva lycka som nu drar igenom Sollefteå går nästa att ta på. Folk på stan går och småler, blommor och grattishälsningar skickas till kommunen av såväl privatpersoner som institutioner, Sollefteå är återigen en stolt militärstad.