Onsdag 3 juni 2020

Nordsverige

Stiftsstyrelsen vill säkra kyrkans lokala närvaro

Insändare · Published maj 16, 2019 at 01:15

Svar på reselebon Göran Lundholm insändare 20190509 med farhågor kring en ny organisation i Svenska kyrkan.

Den tid vi lever i nu innebär för Svenska kyrkan en fas av förändring. En minskande befolkning och ett minskade medlemstal kommer att innebära helt nya ekonomiska förutsättningar för våra församlingar. I Svenska kyrkans organisation är det stiftsstyrelsen som ansvarar för att den lokala indelningen i församlingar och att pastorat är bärkraftig och ändamålsenlig.

Med ett nytt pastorat – en långsiktigt hållbar gemensam organisation – där alla församlingar i Sollefteå kommun solidariskt delar på resurserna och hjälps åt med administration och förvaltning, vill stiftsstyrelsen alltså säkra varje församlings möjlighet att finnas kvar lokalt med verksamhet, församlingsråd och personal.

Därför beklagar jag om namnet Sollefteå pastorat, rekommenderat av Institutet för språk och folkminne och Lantmäteriet, leder till missuppfattningen att det nya pastoratets gemensamma åtaganden förläggs till centralorten i kommunen.

Detaljerna för hur det nya pastoratet ska utformas beslutas nämligen inte av stiftsstyrelsen utan av ett lokalt organ bestående av representanter med erfarenhet av de församlingar som ingår i pastoratet. Det är de som bestämmer hur den gemensamma administrationen och förvaltningen ska fungera. Om de gemensamma åtagandena ska ”centraliseras” till en av församlingarna eller om det ska lokaliseras till flera enheter, är en fråga som bestäms av lokala företrädare och därför ännu inte beslutad.

Stiftsstyrelsens har alltså inte mandat att fatta beslut i den frågan. Vårt ansvar är att säkra att alla församlingar kan utföra sin grundläggande uppgift: att gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, kyrkans sociala arbete och andra möten med församlingsbor kan bedrivas lokalt i varje församling. Detta är också den yttersta anledningen till att församlingarna behöver hjälpas åt. Medlemmarnas kyrkoavgift måste i större utsträckning läggas på det som är kyrkans kärna, i stället för att varje församling var för sig ägnar kraft och resurser åt administration och förvaltning. 

Antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar men människors andliga och själsliga behov minskar inte. Därför kommer Svenska kyrkan fortsatt att ha stor betydelse för de människor som lever här i regionen.

Genom att samverka i pastorat rustas stiftets församlingar för att även i framtiden kunna erbjuda en lokalt närvarande och öppen gemenskap.

Eva Nordung Byström

biskop och ordförande i stiftsstyrelsen

(C) Historisk skattesänkning för landsbygdsbor

När landsbygden mår bra mår hela Sverige bra, men delar av landsbygden står inför svåra utmaningar. Långa avstånd, unga vuxna som flyttar till städerna och en stor andel äldre...

Decentralismen är segrare

Att sprida sina enheter, på fler orter, helt åtskilda arbetsgrupper och med mindre enheter till följd visar sig vara ett både lyckat och klokt val.

Norden måste samla sig och stärka samarbetet

Efter andra världskriget öppnades gränserna mellan de nordiska länderna. För snart 70 år sedan konkretiserades samarbetet med såväl passunion som gemensam arbetsmarknad. Nordiska...

Coronan får oss att omvärdera

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Vindkraften skadar bara oss

Varje vecka kan man i dagstidningarna läsa artiklar från vindkraftsindustrin där de beskriver storsatsningar, ”grön energi” och diverse andra fördelar med vindkraft. De verkar...

Så mycket bättre...

Sverige behöver en skattereform där en stor del av skatteintäkterna stannar där värdena skapas.