Söndag 26 maj 2019

Nordsverige

Stiftsstyrelsen vill säkra kyrkans lokala närvaro

Insändare · Published maj 16, 2019 at 01:15

Svar på reselebon Göran Lundholm insändare 20190509 med farhågor kring en ny organisation i Svenska kyrkan.

Den tid vi lever i nu innebär för Svenska kyrkan en fas av förändring. En minskande befolkning och ett minskade medlemstal kommer att innebära helt nya ekonomiska förutsättningar för våra församlingar. I Svenska kyrkans organisation är det stiftsstyrelsen som ansvarar för att den lokala indelningen i församlingar och att pastorat är bärkraftig och ändamålsenlig.

Med ett nytt pastorat – en långsiktigt hållbar gemensam organisation – där alla församlingar i Sollefteå kommun solidariskt delar på resurserna och hjälps åt med administration och förvaltning, vill stiftsstyrelsen alltså säkra varje församlings möjlighet att finnas kvar lokalt med verksamhet, församlingsråd och personal.

Därför beklagar jag om namnet Sollefteå pastorat, rekommenderat av Institutet för språk och folkminne och Lantmäteriet, leder till missuppfattningen att det nya pastoratets gemensamma åtaganden förläggs till centralorten i kommunen.

Detaljerna för hur det nya pastoratet ska utformas beslutas nämligen inte av stiftsstyrelsen utan av ett lokalt organ bestående av representanter med erfarenhet av de församlingar som ingår i pastoratet. Det är de som bestämmer hur den gemensamma administrationen och förvaltningen ska fungera. Om de gemensamma åtagandena ska ”centraliseras” till en av församlingarna eller om det ska lokaliseras till flera enheter, är en fråga som bestäms av lokala företrädare och därför ännu inte beslutad.

Stiftsstyrelsens har alltså inte mandat att fatta beslut i den frågan. Vårt ansvar är att säkra att alla församlingar kan utföra sin grundläggande uppgift: att gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, kyrkans sociala arbete och andra möten med församlingsbor kan bedrivas lokalt i varje församling. Detta är också den yttersta anledningen till att församlingarna behöver hjälpas åt. Medlemmarnas kyrkoavgift måste i större utsträckning läggas på det som är kyrkans kärna, i stället för att varje församling var för sig ägnar kraft och resurser åt administration och förvaltning. 

Antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar men människors andliga och själsliga behov minskar inte. Därför kommer Svenska kyrkan fortsatt att ha stor betydelse för de människor som lever här i regionen.

Genom att samverka i pastorat rustas stiftets församlingar för att även i framtiden kunna erbjuda en lokalt närvarande och öppen gemenskap.

Eva Nordung Byström

biskop och ordförande i stiftsstyrelsen

Minska EU:s makt över jakten och viltvården!

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Många jägare i Sverige känner sig oroade över EU:s makt över jaktfrågorna och befarar att EU:s bestämmelser om jakt och viltvård ska...

Låt de ovilliga stanna hemma!

Norge betalar årligen 8 miljarder kronor till EU. Det är vad det kostar vårt grannland att som icke EU-medlem få tillgång till den gemensamma marknaden. Det sker också till priset...

(C): Medmänsklighet för Europa och Sverige framåt

Läser vi nyheterna blir vi dagligen mer påminda om att Europasamarbetet behövs mer än aldrig tidigare. Precis som under riksdagsvalet i höstas måste vi se att mota de krafter som...

Bensinuppror - nja...

Bensinupproret både hyllas och dissas. Vad man än tycker så sätter det fingret på väsentligheter för både den lilla människan och det stora jordklotet. Och allt hänger ihop....

EU behövs för jobbens skull!

Tack vare EU-samarbetet kan vi resa, jobba, plugga och leva i hela Europa. EU ger svenska företag tillgång till en marknad med över en halv miljard människor – det skapar jobb och...

Folkrörelserna växer på landet

Framtidens folkrörelse växer fram runt om på Sveriges landsbygder. Hur ska den nya folkrörelsen se ut och arbeta? Den frågan ställer sig många folkrörelser just nu, däribland LRF....