Måndag 14 juni 2021

Nordsverige

Kommunalrådet i Sollefteå Johan Andersson (C) vädjar till regionpolitikerna att värna den invasiva ventilatorbehandlingen/respiratorvården vid Sollefteå sjukhus. Foto: ARKIVBILD

Sparförslaget ett dråpslag mot akuten i Sollefteå

Insändare · Published jun 10, 2021 at 01:15

Respiratorvården hotas på Sollefteå sjukhus, det är allvar nu. Ett förödande förslag mot Sollefteå sjukhus som hotar vitala delar av akutsjukvården vid vårt sjukhus i grunden.

Vi vet att respiratorvården är en livsviktig akutverksamhet och detta förslag sänker otvivelaktigt vårdkvalitén för de akut sjuka i vår del av länet. Det finns risker med fördröjd behandling, större utmaningar med kompetensförsörjningen för de delar som blir kvar, ökade behov av stafettpersonal, ökade mängder transporter och sämre uthållighet i hela regionens IVA-vård, det här har professionen på Sollefteå sjukhus signalerat. Region Västernorrland måste börja lyssna till professionen på Sollefteå sjukhus. 

Det finns inga krav från befolkningen i vårt län på att ”allting ska finns över allt”, däremot ter det sig för mig som rimligt att en grundläggande nivå av akutsjukvård och BB måste få finnas vid våra tre sjukhus i länet. När de förödande besluten om nedläggningen av bland annat BB i Sollefteå och akuta kirurgin föregående mandatperiod togs, så tänkte jag i min enfald att nu måste väl ändå avvecklings- och centraliseringspolitiken ha nått sin botten.  

Inte minst med tanke på allt som offrats vid Sollefteå sjukhus och allt lidande som detta inneburit för befolkningen här i inlandet. Dessvärre hade jag fel, nedmonteringen fortsätter även denna mandatperiod.

Jag har full förståelse och respekt för den trängda ekonomiska situationen som Region Västernorrland befinner sig i, men jag anser dock att även vi i Sollefteå och Kramfors ska få tillgång till en trygg, säker och nära akutsjukvård och där är respiratorvården en vital del.

Det pratas ofta om ”ett modigt ledarskap” i Region Västernorrland, för mig är ett modigt ledarskap att se till hela regionens befolkning och inte bara delar, att se till landsbygd likväl som till stad, att se till inland likväl som kust. 

Ännu har inte förslagen klubbats och jag vädjar till regionpolitikerna i Västernorrland att värna den invasiva ventilatorbehandlingen/respiratorvården vid Sollefteå sjukhus. Centraliseringspolitiken måste stoppas och nedmonteringen av vitala delar av akutsjukvården i nordvästra delen av länet måste få ett slut. 

Johan Andersson (C) 

Kommunalråd

Sollefteå kommun 

Ett förödande förslag mot Sollefteå sjukhus som hotar vitala delar av akutsjukvården

DNA-tekniken skipar rättvisa

DNA-tekniken måste få användas för att få skyldiga dömda. Försvararen i Malin-fallet har i en tidningsintervju uttryckt att Högsta domstolens beslut att stoppa resningsprocessen...

Gott företagsklimat tar sin tid

En företagare tar hellre ett välmotiverat ”nej” än att vänta i evigheter på ett beslut.

Respektlöst att utvisa oskyldiga barn

ÖPPET BREV TILL STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN 2021-06-06 Med anledning av motiveringar till beslut från Migrationsverket och även Migrationsdomstolen vill jag ha klarhet i några...

Dags att hänga på flyttvågen

Det är nu det händer och nu gäller det att hänga på flyttvågen.

Sparförslaget ett dråpslag mot akuten i Sollefteå

Respiratorvården hotas på Sollefteå sjukhus, det är allvar nu. Ett förödande förslag mot Sollefteå sjukhus som hotar vitala delar av akutsjukvården vid vårt sjukhus i grunden. Vi...

Krafttag krävs mot arbetslösheten

Nu krävs kreativa krafttag för att att fånga upp unga som riskerar långa tider utanför arbetsmarknaden.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport