Tisdag 27 oktober 2020

Nordsverige

Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson (C) och Emil Källström riksdagsledamot Västernorrland (C) har spelat en central roll i arbetet med att återetablera regementet i Sollefteå. Foto: PRESSBILD

Sollefteå, Västernorrland och försvaret blev vinnare

Insändare · Published okt 14, 2020 at 01:15

I dagarna lämnas den försvarsproposition som förhandlats fram mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen på riksdagens bord. Utan Centerpartiets hårda arbete under många år för ett försvar i hela landet och vårt fokus på arméns tillväxt hade innehållet i propositionen sett annorlunda ut och tillväxten som nu kommer ske i Sollefteå inte blivit av.

Centerpartiet har länge drivit på för att två nya infanteriregementen ska etableras på för totalförsvaret strategiska orter i landet. Etableringen av två nya infanteriregementen är en naturlig konsekvens av att en förstärkt krigsorganisation kräver en utökning också av Försvarsmaktens grundorganisation.

Nu är det klart att ett av de nya regementena kommer etableras i Sollefteå och med det återetableras också Västernorrlands regemente (I 21). Vid regementet kommer lokalförsvarsskyttesoldater utbildas för att kunna skydda förbindelserna till Trondheim. Grundutbildningen av totalförsvarspliktiga vid regementet ska ske både i Sollefteå och Östersund. Ett utbildningsdetachement, Jämtlands fältjägarkår förläggs därför i Östersund. Förstärkningar på armén, som länge varit eftersatt, har under flera år prioriterats av Centerpartiet och genom försvarsbeslutet blir det nu en realitet. Det känns bra för vårt land och vår region.

Det har varit centralt för Centerpartiet i förhandlingarna att Försvarsmakten ska kunna nyttja befintliga skjut- och övningsfält samt övrig militär infrastruktur i Västernorrland. Det underlättar en etablering.

Förutom försvarsstrategiska skäl att återetablera regementet i Sollefteå så finns också ett mervärde med etableringen ur ett folkförankringsperspektiv. Försvarsmakten ska synas, höras och finnas i människors medvetande, väcka nyfikenhet, stolthet, intresse och en vilja att själv bidra till försvaret av Sverige. Det har ett egenvärde, men kan också vara viktigt i ett rekryteringsperspektiv eftersom människor vill kunna leva, bo och jobba i hela landet.

Genom det försvarsbeslut som riksdagen kommer fatta i höst kommer Försvarsmaktens budget år 2025 vara 28 miljarder högre än idag. Det är mycket pengar men helt nödvändigt i det säkerhetspolitiska läge som Sverige befinner sig i. Därtill kommer satsningar på det civila försvaret på totalt 4.2 miljarder kronor fram till 2025. Centerpartiet har haft en central roll i att dessa pengar blivit verklighet. Totalförsvarets samlade utveckling behöver gå hand i hand och nu skapas bättre förutsättningar för det än på många år.

Daniel Bäckström

försvarspolitisk talesperson (C)

Emil Källström

riksdagsledamot Västernorrland (C)

Anne-Li Sjölund

vik riksdagsledamot Västernorrland (C)

Johan Andersson

kommunalråd Sollefteå (C)

(V)i satsar på klimatet, välfärden och landsbygden

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har gjort en överenskommelse om kommunens budget. Som vågmästare i fullmäktige har vi lyckats vrida S-budgeten så mycket till vänster så att...

Skjut inte björn från helikopter

Svenska jägareförbundet anser att man misslyckats kapitalt med att balansera licensjakt och skyddsjakt.

En nationell vårdförmedling efterlyses av KD

Under coronakrisen har Sverige byggt upp en gigantisk vårdskuld. 157 968 människor hade i augusti väntat mer än 90 dagar på att få den sjukvård de behöver. Redan innan pandemin...

Sollefteå har fått tillbaka sin själ

Den kollektiva lycka som nu drar igenom Sollefteå går nästa att ta på. Folk på stan går och småler, blommor och grattishälsningar skickas till kommunen av såväl privatpersoner som institutioner, Sollefteå är återigen en stolt militärstad.

Bredband förutsättning för landsbygdsutvecklingen

Den pågående coronapandemin har drabbat oss hårt och smärtsamt. Men den har även visat att det går utmärkt att arbeta och leva utanför storstadsområdena och att vi kan fortsätta...

Stadsnorm hejdar omställning!

Det mesta av både nyhetsförmedling och samhällsdebatt förs ur ett stadsperspektiv. Staden är normen varmed andra livsmiljöer ses som avvikande.