Onsdag 19 februari 2020

Nordsverige

Sollefteå är årets bästa klättrare i företagsrankingen

Insändare · Published okt 3, 2019 at 01:15

Västernorrlands bästa företagsklimat finns i Timrå. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2019. Årets klättrare i länet är Sollefteå som förbättrar sig med hela 60 placeringar jämfört med året innan och kniper genom det titeln ”länets näst bästa företagsklimat”.

En stor eloge till Timrå för långsiktig stark utveckling av företagsklimatet. Från ett redan fantastiskt omdöme förbättrar man sig ytterligare hela 15 placeringar och landar på plats 35 i riket. Kan tilläggas att Timrå dessutom är fjärde bästa kommun i Sverige på service till företag.

Sollefteå är den kommun som klättrar flest placeringar på rankinglistan, från plats 279 till plats 219.

Det är fantastiskt att få följa Sollefteås resa där företagare, politiker och tjänstemän gör gemensam sak med gemensam målbild. Den kraftsamlingen är en stor del i förklaringen av årets placering men specifikt skulle jag vilja peka på den enorma förbättringen som skett utifrån hur kommunen tillämpar lagar och regler. Här har kommunen förbättrat sig hela 167 placeringar jämfört med förra året, ett direkt resultat av en konkret förändring i verksamheten som gör skillnad och förbättrar. 

Sundsvall och Ånge kommuner förbättrar sina placeringar marginellt i årets ranking. Härnösand, Örnsköldsvik och Kramfors kommuner tappar placeringar.Det är glädjande att följa de positiva utvecklingarna som sker i länets kommuner samtidigt som jag är bekymrad över den stora skillnaden mellan Timrå och övriga kommuners placeringar. Gapet är för stort. Det vore bra för länets konkurrens- och attraktionskraft med ett förbättrat företagsklimat i sin helhet. För att nå dit behöver man som kommun ta företagens signaler på allvar och tillsammans skapa förutsättningar för att förbättra, vara på samma spelplan. Det gäller allt ifrån myndighetsutövning, upphandlingar och framför allt att inte konkurrera med företag genom offentligt driven verksamhet för att nämna några viktiga grundbultar.

Totalt i riket svarade över 30 0000 företag på årets enkät som genomfördes mellan januari och april 2019 av Demoskop på Svenskt Näringsliv uppdrag. I Västernorrland svarade 820 företag. Svarsfrekvensen från företagen i riket var 49 procent, motsvarande 52 procent i Västernorrland. Rankingplaceringarna grundas till två tredjedelar på företagens betyg på hemkommunens företagsklimat och till en tredjedel på statistiska faktorer.

Anna Hedensjö Johansson

Det är fantastiskt att få följa Sollefteås resa där företagare, politiker och tjänstemän gör gemensam sak med gemensam målbild.

Posten var mycket bättre förr i tiden

Annemarie Gardshol, Postnords VD, anser att man kan behöva tre dygn på sig för att leverera brev. Kortare leveranstider kräver annars klimatovänliga flygtransporter. Sanningen är...

Äntligen vänder flyttströmmen

Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...

Tankar efter tre år av ockupation

Man kan bli tankfull för mindre. Nu har det gått tre år sedan ockupationen av Sollefteå sjukhus entré startade. Mer än tre tusen personer i alla åldrar och samhällsklasser har...

Sluta söndra - börja hela!

Krisen är störst i gles- och landsbygd, men istället för att stanna upp och ifrågasätta om förutsättningarna är de rätta och om nedskärningarna är rimliga, strider vi mot varandra.

C: Enklare regler för bygglov på landet

Nu genomförs en av punkterna i Januariavtalet som Centerpartiet drivit igenom. Regelverket för bygglov ska ses över i en utredning, som ska lägga förslag på regelförenklingar....

Centraliseringen sker i smyg

Det sker i smyg. Det sker med stora och små steg men kom inte och säg att vi inte har kompetensen, att vi är mindre värda.