Tisdag 15 oktober 2019

Nordsverige

Sollefteå är årets bästa klättrare i företagsrankingen

Insändare · Published okt 3, 2019 at 01:15

Västernorrlands bästa företagsklimat finns i Timrå. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2019. Årets klättrare i länet är Sollefteå som förbättrar sig med hela 60 placeringar jämfört med året innan och kniper genom det titeln ”länets näst bästa företagsklimat”.

En stor eloge till Timrå för långsiktig stark utveckling av företagsklimatet. Från ett redan fantastiskt omdöme förbättrar man sig ytterligare hela 15 placeringar och landar på plats 35 i riket. Kan tilläggas att Timrå dessutom är fjärde bästa kommun i Sverige på service till företag.

Sollefteå är den kommun som klättrar flest placeringar på rankinglistan, från plats 279 till plats 219.

Det är fantastiskt att få följa Sollefteås resa där företagare, politiker och tjänstemän gör gemensam sak med gemensam målbild. Den kraftsamlingen är en stor del i förklaringen av årets placering men specifikt skulle jag vilja peka på den enorma förbättringen som skett utifrån hur kommunen tillämpar lagar och regler. Här har kommunen förbättrat sig hela 167 placeringar jämfört med förra året, ett direkt resultat av en konkret förändring i verksamheten som gör skillnad och förbättrar. 

Sundsvall och Ånge kommuner förbättrar sina placeringar marginellt i årets ranking. Härnösand, Örnsköldsvik och Kramfors kommuner tappar placeringar.Det är glädjande att följa de positiva utvecklingarna som sker i länets kommuner samtidigt som jag är bekymrad över den stora skillnaden mellan Timrå och övriga kommuners placeringar. Gapet är för stort. Det vore bra för länets konkurrens- och attraktionskraft med ett förbättrat företagsklimat i sin helhet. För att nå dit behöver man som kommun ta företagens signaler på allvar och tillsammans skapa förutsättningar för att förbättra, vara på samma spelplan. Det gäller allt ifrån myndighetsutövning, upphandlingar och framför allt att inte konkurrera med företag genom offentligt driven verksamhet för att nämna några viktiga grundbultar.

Totalt i riket svarade över 30 0000 företag på årets enkät som genomfördes mellan januari och april 2019 av Demoskop på Svenskt Näringsliv uppdrag. I Västernorrland svarade 820 företag. Svarsfrekvensen från företagen i riket var 49 procent, motsvarande 52 procent i Västernorrland. Rankingplaceringarna grundas till två tredjedelar på företagens betyg på hemkommunens företagsklimat och till en tredjedel på statistiska faktorer.

Anna Hedensjö Johansson

Det är fantastiskt att få följa Sollefteås resa där företagare, politiker och tjänstemän gör gemensam sak med gemensam målbild.

Ökad skogstillväxt – bra för både klimat och välfärd

Ett aktivt skogsbruk med hög skogstillväxt ökar upptaget av koldioxid och är ett effektivt sätt att dämpa klimatförändringarna. Det är dags att samhället inser detta, och värnar...

Ska vi fortsätta godta smulor?

Synen är noll på de långa distanserna, på nära håll finns de många nyanserna” skrev Tage Danielsson och inga ord kan kännas mer rätt när det gäller landsbygdspolitiken.

Skogsägare varnas för dålig plant och slarvig plantering

Hur står det till med kvalitén på skogsplanteringar och vad har plantskolor och de företag som planterar för ansvar gentemot sina uppdragsgivare? I denna debattartikel belyser vi...

Stoppa den sociala dumpningen

Rika kommuner med tillväxt i närheten av storstäderna dumpar människor med sociala problem i glesbygden. Det kan vara missbrukare som behöver vård, invandrare som står långt från...

Se över reglerna inför kyrkovalet

Inför kyrkovalet 2017 bedrev Sverigedemokraterna en kampanj för att de skulle lura till sig makt och inflytande i Svenska kyrkan. Exempelvis uppmanade en av deras förtroendevalda,...

Skamlös reklamkampanj

Spola Oatlys reklamkampan är både unken och smaklös. Om Oatlys mål var att reta människor utöver det vanliga så har Oatly sannerligen lyckats, den smutskastande reklamkampanjen...