Tisdag 19 mars 2019

Nordsverige

Slö bevakning av EU-beslut!

Insändare · Published jan 3, 2019 at 12:00

Nyligen fattade EU:s medlemsländer ett beslut som kommer att rädda hundratusentals människor från att dö på grund av antibiotikaresistens. Detta måste betecknas som ett historiskt beslut men varför tyckte inte media att detta är något att rapportera om. Ett mycket kort inslag i TV men nästan inte något alls i tidningarna. Antibiotikaresistens beräknas leda till 33 000 dödsfall per år i EU och 700 000 dödsfall per år globalt.

I Sverige har vi elva gånger lägre användning av antibiotika än genomsnittet i Europa och det är viktigt att resten av EU och världen i övrigt att komma ikapp. När vi exempelvis köper en kyckling i butiken har vi inte en aning om den fått antibiotika i förebyggande syfte eller kanske bara för att växa snabbare, därför är det viktigt att vi har samma regler. I EU är man nu överens om att ta krafttag mot spridningen av antibiotikaresistens och genom det här beslutet så blir det förbjudet att skriva ut antibiotika innan en klinisk bedömning av djuret gjorts. - Hela 70 procent av den antibiotika som används i USA exempelvis går till betesdjur och inte människor. Därför var det också viktigt att kött som importeras in till EU ska genomgå samma hårda krav, som inom EU.

Det innebär att tredjeländer måste förbjuda att använda antibiotika i tillväxtfrämjande syfte, användning av antibiotika i förebyggande syfte eller att gruppbehandla djur. Fredrick Federley (C), EU-parlamentariker som länge varit engagerad i frågan var med som enda svensk och fattade beslutet. Han tycker att det är fantastiskt bra att EU nu tar krafttag och vill beteckna det som ett historiskt beslut. Men varför är det så tyst i massmedia om vad EU diskuterar och beslutar ? Den 26 maj nästa år skall vi välja ledamöter i EU parlamentet. Det har då gått fem år sedan förra valet och jag är nog inte ensam när jag tycker att jag inte vet så mycket om vad som hänt och beslutats under den senaste perioden och vad de svenska ledamöterna, de som vi valde, har uträttat och hur de röstat i viktiga beslut. Många har uppfattningen att EU fattar beslut som är byråkratiska, obekväma och alltför detaljreglerande. Detta är mycket olyckligt då det ger nationalistiska och populistiska grupper argument när de vill isolera Sverige. Information om detta är viktigt och massmedia har där en mycket stor uppgift att verkligen bevaka och föra ut information kring frågorna.

Nils-Åke Sandström, (C)

Samarbeta över gränserna i Europa utan statsbygge

Vi lever i en föränderlig tid inte minst när det gäller det europeiska samarbetet. Inför valet till Europaparlamentet den 26 maj är det nödvändigt att även vi i Sverige på allvar...

Inlandsupproret har startat

Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Kvinnan ingen handelsvara!

Trots att Sverige sedan 20 år tillbaka har en sexköplagstiftning att vara stolt över, tar sexhandeln sig ständigt nya uttryck. Härom veckan avslöjade TV-programmet ”Veckans brott”...

Lite mer lika, lite mer rättvisa!

Lite mer lika, det är precis vad man som inlandsbo önskar sig. Lite mer rättvisa, rättvisare fördelning av landets resurser och en kunskap och förståelse för att delar av de...

Apropå den fria handeln...är maten okey?

Nog är den av godo, den öppna handeln över gränserna. Absolut. Vad som kan göras bättre är innehållsdeklarationer och ursprungsmärkningar. Regelverket tycks idag inte helt tätt....

Vården går bet utan invandrare

Ibtisam Mohammed från Eritrea utbildade sig till läkare i Libyen, där hon också har arbetat som akutläkare. Sedan tio månader bor hon i Sverige. Nu läser hon svenska och hoppas om...