Söndag 16 juni 2019

Nordsverige

Slö bevakning av EU-beslut!

Insändare · Published jan 3, 2019 at 12:00

Nyligen fattade EU:s medlemsländer ett beslut som kommer att rädda hundratusentals människor från att dö på grund av antibiotikaresistens. Detta måste betecknas som ett historiskt beslut men varför tyckte inte media att detta är något att rapportera om. Ett mycket kort inslag i TV men nästan inte något alls i tidningarna. Antibiotikaresistens beräknas leda till 33 000 dödsfall per år i EU och 700 000 dödsfall per år globalt.

I Sverige har vi elva gånger lägre användning av antibiotika än genomsnittet i Europa och det är viktigt att resten av EU och världen i övrigt att komma ikapp. När vi exempelvis köper en kyckling i butiken har vi inte en aning om den fått antibiotika i förebyggande syfte eller kanske bara för att växa snabbare, därför är det viktigt att vi har samma regler. I EU är man nu överens om att ta krafttag mot spridningen av antibiotikaresistens och genom det här beslutet så blir det förbjudet att skriva ut antibiotika innan en klinisk bedömning av djuret gjorts. - Hela 70 procent av den antibiotika som används i USA exempelvis går till betesdjur och inte människor. Därför var det också viktigt att kött som importeras in till EU ska genomgå samma hårda krav, som inom EU.

Det innebär att tredjeländer måste förbjuda att använda antibiotika i tillväxtfrämjande syfte, användning av antibiotika i förebyggande syfte eller att gruppbehandla djur. Fredrick Federley (C), EU-parlamentariker som länge varit engagerad i frågan var med som enda svensk och fattade beslutet. Han tycker att det är fantastiskt bra att EU nu tar krafttag och vill beteckna det som ett historiskt beslut. Men varför är det så tyst i massmedia om vad EU diskuterar och beslutar ? Den 26 maj nästa år skall vi välja ledamöter i EU parlamentet. Det har då gått fem år sedan förra valet och jag är nog inte ensam när jag tycker att jag inte vet så mycket om vad som hänt och beslutats under den senaste perioden och vad de svenska ledamöterna, de som vi valde, har uträttat och hur de röstat i viktiga beslut. Många har uppfattningen att EU fattar beslut som är byråkratiska, obekväma och alltför detaljreglerande. Detta är mycket olyckligt då det ger nationalistiska och populistiska grupper argument när de vill isolera Sverige. Information om detta är viktigt och massmedia har där en mycket stor uppgift att verkligen bevaka och föra ut information kring frågorna.

Nils-Åke Sandström, (C)

Flyg mindre, tänk på miljön!

Flygandet behöver minska. En flygresa till Thailand motsvarar en persons hela årsbudget för koldioxidutsläpp, enligt klimatexperter. Om alla människor levde som svenskarna så...

Kon – klimatsmart ”uppfinning”

Kosläpp lockar så här års tusentals besökare på gårdar runt om i landet, så också i denna tidnings spridningsområde. Tyvärr har aktiviteten fått ställas in på vissa håll på grund...

Riskfyllt och dyrt att satsa på kärnkraft i Sverige

Trots att kärnkraften troligen är vårt mest subventionerade och mest riskfyllda energislag vill M och KD fortsätta att stödja den i stället för att satsa på förnybara...

Vad ska vi med släktgårdar till?

Jag råkade följa en twitterdiskussion om släktgårdar. Två läger utkristalliserade sig snabbt. Det hela startade med frågan: ”tror journalisterna på DN m.fl verkligen att man ”bor...

Varg och gröna näringar fungerar inte tillsammans

Naturvårdsverket beslutade den 9 maj i år att Jämtlands län ska ha en föryngring av varg, motsvarande tio vargar. Detta trots att alla fyra nordligaste länens...

Glesbygden passar aldrig in

Äntligen är valtiderna över. För mig som är politiskt intresserad glesbygdsbo är de deprimerande att höra samma tugg varje valår, i timslånga debatter och i väntan på att någon...