Måndag 17 februari 2020

Nordsverige

”Den syn som mötte oss var långa rangliga och spinkiga granplantor, där många av plantorna var avbrutna och att ungefär en tredjedel av granplantorna lutade väldigt kraftigt eller låg platt efter marken. Längden på många av dessa granplantor var ca 40 - 45 cm”, skriver skogsägarna Knut-Erik Eriksson och Martin Stugholm som ifrågasätter plantskolans försäljningsstrategi. Foto: Martin Stugholm.

Skogsägare varnas för dålig plant och slarvig plantering

Insändare · Published okt 10, 2019 at 01:15

Hur står det till med kvalitén på skogsplanteringar och vad har plantskolor och de företag som planterar för ansvar gentemot sina uppdragsgivare? I denna debattartikel belyser vi ett praktexempel på hur det kan gå till, och hur det absolut inte får gå till.

På grund av angrepp på den gamla granskogen av granbarkborrar anlitades Gällö skog för avverkning, vi skrev också ett kontrakt om återbeskogning med Gällö Skog.

Under sensommaren/hösten 2018 så planterade ett planteringsföretag detta område som omfattar ca 18 ha. Vid besök på de nyplanterade områdena hösten 2018 så såg vi markägare och Gällö Skog att resultatet av denna plantering var långt ifrån godkänt. Den syn som mötte oss var långa rangliga och spinkiga granplantor, där många av plantorna var avbrutna och att ungefär en tredjedel av granplantorna lutade väldigt kraftigt eller låg platt efter marken. Längden på många av dessa granplantor var ca 40 - 45 cm. När granplantorna transporteras så är avståndet mellan planta och nästa lager av plantor bara 15 cm. Redan här kan man undra hur leverantören av plantor har tänkt att detta skall fungera, utan att plantan bryts av.

Vid inventeringar har det konstaterats att cirka 50 procent av den planterade granplanten inte är godkänd. Det planteras årligen ca 350 miljoner skogsplant i Sverige hos massor av skogsägare. Men hur stor del av dessa planteringar har en undermålig kvalité?

Vi kan ju inte vara de enda skogsägarna som har fått leveranser av denna kvalitetsmässigt dåliga granplant. Granplantorna växer ju och blir längre och längre för var dag som går på våren och sommaren. Så rimligtvis så borde försäljningen av dessa granplantor ha stoppats redan långt tidigare innan vi fick vår leverans. Varför skedde då inte detta? Vi ställde en rak fråga till marknads-, och tillika leveranschefen när vi träffades i Boda skogen, Torpshammar i somras. Varför SCA ägda Norrplant medvetet hade levererat denna alldeles för långa och för gängliga granplant, när man visste att den inte höll erforderlig kvalité och med stor säkerhet skulle ge ett dåligt planteringsresultat. Vi fick då det för oss det överraskande svaret citat ”Vi på Norrplant kan inte sluta leverera plant, utan vi levererar ändå denna plant annars så har planteringsföretagen ingen plant att plantera och deras anställda inget jobb”. Man struntade med andra ord helt enkelt i om det med stor säkerhet blev ett dåligt planteringsresultat.

Kan det vara så, att man hoppades att markägaren skulle vara nöjd med att skogen var planterad och vi markägare sedan glatt betalade fakturan? På drygt 100.000:- + moms.

Norrplant lovade vid besiktningen i juni månad i år att skicka ett förslag på en ekonomisk kompensation för denna undermåliga plantering, efter ett par veckor kom ett brev att man vill skjuta upp detta och se hur det ser ut nästa sommar. Det känns lite som att man vill förhala hela ärendet i stället för att ta sitt ansvar för denna dåliga och undermåliga produkt som dom har levererat.

Vi har nu fått en rimlig kompensation av Gällö skog för denna undermåliga plantering. Så vi kan säga att vi är nöjda med hur Gällö Skog har skött detta ärende. Men vi ifrågasätter plantskolans försäljningsstrategi.

Som markägare vill vi dock med denna artikel belysa vikten av att när markägaren får fakturan på det utförda planteringsjobbet att gå ut i skogen och kontrollera resultatet.

Knut-Erik Eriksson

Martin Stugholm

Posten var mycket bättre förr i tiden

Annemarie Gardshol, Postnords VD, anser att man kan behöva tre dygn på sig för att leverera brev. Kortare leveranstider kräver annars klimatovänliga flygtransporter. Sanningen är...

Äntligen vänder flyttströmmen

Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...

Tankar efter tre år av ockupation

Man kan bli tankfull för mindre. Nu har det gått tre år sedan ockupationen av Sollefteå sjukhus entré startade. Mer än tre tusen personer i alla åldrar och samhällsklasser har...

Sluta söndra - börja hela!

Krisen är störst i gles- och landsbygd, men istället för att stanna upp och ifrågasätta om förutsättningarna är de rätta och om nedskärningarna är rimliga, strider vi mot varandra.

C: Enklare regler för bygglov på landet

Nu genomförs en av punkterna i Januariavtalet som Centerpartiet drivit igenom. Regelverket för bygglov ska ses över i en utredning, som ska lägga förslag på regelförenklingar....

Centraliseringen sker i smyg

Det sker i smyg. Det sker med stora och små steg men kom inte och säg att vi inte har kompetensen, att vi är mindre värda.