Torsdag 25 februari 2021

Nordsverige

(SJVP): Lena Asplund är okunnig och arrogant

Insändare · Published feb 18, 2021 at 01:15

Med en som vanligt arrogant besserwisser-attityd besvarar Lena Asplund en insändare från Sjukvårdspartiet i Nordsverige.

"Sjukvårdspartiet är okunnigt" påstår Asplund för att omedelbart själv hoppa i galen tunna. Nedläggningen i Örnsköldsvik "innebär att Region Västernorrland lämnar pallplatsen som det län som har näst flest vårdplatser för inneliggande patienter", hävdar hon. Detta med regionens många vårdplatser är regionledningens och nu även Lena Asplunds argument för nedläggningen - men det är fel och det är Lena Asplund som är okunnig.

Asplund har gått på ett enkelt statistikfel. Vår region är nämligen en av de få som redovisar en enda siffra för antalet vårdplatser, medan flertalet andra regioner har en siffra för vuxenplatser och en separat siffra för antalet vårdplatser för barn och ungdomar. Korrigerar man för detta visar det sig att Västernorrland hamnar under rikssnittet när det gäller vårdplatser. Detta är bara ett av sakfelen i argumentationen för nedläggningen. Men S+M+L-majoriteten i Region Västernorrland är uppenbarligen fast besluten att trots brist på sakskäl lägga ner alla psykiatriska vårdplatser i Örnsköldsvik.

Lena Asplund försöker ge intryck av att hon har personalen på sin sida. Hon påstår att det är mångdubbelt fler som är intresserade av att få jobba med SPOT än vad som är normalt för tjänsterna på vårdavdelningen. Hon låtsas inte om att denna hantering har fått den väl fungerande avdelningen att haverera och att mer än hälften av de erfarna sjuksköterskorna har sagt upp sig. Och under februari finns det varken vårdavdelning eller SPOT-team i Örnsköldsvik och RVN har för närvarande minst antal vårdplatser i riket.

I själva verket är det så att Sjukvårdspartiets, Centerns och KD:s förslag om att både ha ett SPOT-team för uppsökande vård och samtidigt behålla sju vårdplatser i Örnsköldsvik är identiskt med det förslag från personalen som regionledningen helt har struntat i.

"Det är synd att Sjukvårdspartiet tror sig om att säga sanningen när de i själva verket så ofta har fel", skriver Lena Asplund. Det är synd att Hälso- och sjukvårdsnämnden har en ordförande som blint köper alla tjänstemannaförslag utan att själv kolla fakta.

Pia Lundin

Oppositionsråd (SJVP)

Asplund har gått på ett enkelt statistikfel.

Vindkraftverk gör mig glad

När jag reser genom det svenska landskapet ser jag hus, vägar, kalhyggen och ibland något vindkraftverk. Jag blir glad över att se vindkraftverk. De visar att vi är på väg mot ett...

Varför sparas det på psykiatrin?

Många gånger är det psykiatrins resurser som dras in när man gör besparingar.

(S): I skuggan av pandemin monteras välfärden ned!

I skuggan av pandemin monterar Moderaterna ned vår gemensamma välfärd i delar av landet. I mer än var tredje kommun de leder, har de gjort förändringar i äldreomsorgen som...

Klimatsmart har blivit kommers

Tystnaden efter SVT:s inslag om att det skulle kosta 250 000 kronor att byta batteri i en elbil, är intressant.

Det behövs fler bostäder på landsbygden!

Den pågående pandemin har inneburit många och svåra påfrestningar såväl för enskilda som på samhället. Men det har även öppnat ögonen för möjligheterna att sköta många av sina...

Lämna inte glesbygden i sticket

Det är bara att konstatera, Vi lever i ett land som styrs av ett genuint ointresse för lands- och glesbygdsfrågor.Häromsistens presenterade riksorganisationen Hela Sverige ska...
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport