Tisdag 19 mars 2019

Nordsverige

Om besöket hade skett på Sollefteå sjukhus, hade det inställda besöket inte förorsakat några större problem. För några år sedan kom en urolog till Sollefteå någon dag i veckan/månaden. Då fungerade det Foto: PIXABAY

Sjukhusvården fungerar inte för glesbygdsborna

Insändare · Published jan 4, 2019 at 00:00

Så hände det som inte ska hända. Och inte kan hända, säger sjukvårdsansvariga hos Regionen. Det här är en sorglig läsning som tyvärr kan skapa oro hos de som inte bor nära Sundsvall och förlägenhet hos de ansvariga.

Berättelsen börjar i Sollefteå. Min bekant hade fått tid hos specialist i Sundsvall. Sjukresa ordnades av hustrun som beställde bil och skaffade de intyg som behövde visas upp för taxiresan. (I andra regioner sköts alla arrangemang av vårdgivaren, så icke här. Hade hustrun inte varit alert, hade inga beställningar kunnat göras. Allvarligt.)

Resan från Sollefteå till Sundsvall tar ca 3 timmar med förberedelser via Bävervägen och Graninge. Och med hemresan får nästan en hel arbetsdag avsättas för besöket. Men ett angeläget besök är värt det besväret. Om man får den behandling som man behöver och sett fram emot. Men det hände inte den här gången. Besökstiden hade ändrats från den 3 december till den 17 december. Hade den framflyttningen uppfattats, hade inte denna tragikomiska resa behövts. Personens bräckliga krafter hade då sparats. Även om det kan vara postgången som rätteligen borde klandras den här gången, borde ändringen naturligtvis ha kvitterats. Då hade vårdgivaren sett att den inte gått fram.

Nu fick patienten två brev. Ett ombokningsbesked anger när besöket ska ske. Det andra brevet meddelar att en läkare kommer att ringa upp. Samma dag, samma tid. Hur har man tänkt?

Ärendet skulle ha gällt systoscopering. Det trodde både den anhöriga och patienten. Det som utfördes blev i stället ett kateterbyte som i och för sig också behövdes. För systoscopiering krävdes en ny tid. Och ny resa.

Hemresan bokades som samåkning. Resan gick över Härnösand, till Kramfors och Getberget och efter ett stopp i Bollstabruk släpptes den rullstolsburne av vid hemmet i Sollefteå efter kl 16 och efter en 20-milaresa, 32 mil totalt. Helt slut. Utan att det förmodade skälet till resan blivit åtgärdat.

Ursäkter räcker inte. Förutom obehag och plågor torde det även ha varit en ekonomisk förlustaffär. Centraliserad bugg i systemet. Vad säger ansvariga, och hur löser Regionen problemen? Deär tydligast i glesbygden utanför Sundsvall. Ombokningar kan inte ringas in. Ett tips är att mottagaren får ett SMS, som kvitteras.

Fel kan alla göra. Om besöket hade skett på Sollefteå sjukhus, hade det inställda besöket inte förorsakat några större problem. För några år sedan kom en urolog till Sollefteå någon dag i veckan/månaden. Då fungerade det.

Alternativt kan en mobil vårdcentralvara lösningen för avlägset boende. Sundsvall verkar i alla fall inte klara sina åtaganden.

Bernt Sahlberg

Samarbeta över gränserna i Europa utan statsbygge

Vi lever i en föränderlig tid inte minst när det gäller det europeiska samarbetet. Inför valet till Europaparlamentet den 26 maj är det nödvändigt att även vi i Sverige på allvar...

Inlandsupproret har startat

Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Kvinnan ingen handelsvara!

Trots att Sverige sedan 20 år tillbaka har en sexköplagstiftning att vara stolt över, tar sexhandeln sig ständigt nya uttryck. Härom veckan avslöjade TV-programmet ”Veckans brott”...

Lite mer lika, lite mer rättvisa!

Lite mer lika, det är precis vad man som inlandsbo önskar sig. Lite mer rättvisa, rättvisare fördelning av landets resurser och en kunskap och förståelse för att delar av de...

Apropå den fria handeln...är maten okey?

Nog är den av godo, den öppna handeln över gränserna. Absolut. Vad som kan göras bättre är innehållsdeklarationer och ursprungsmärkningar. Regelverket tycks idag inte helt tätt....

Vården går bet utan invandrare

Ibtisam Mohammed från Eritrea utbildade sig till läkare i Libyen, där hon också har arbetat som akutläkare. Sedan tio månader bor hon i Sverige. Nu läser hon svenska och hoppas om...