Fredag 18 januari 2019

Nordsverige

Om besöket hade skett på Sollefteå sjukhus, hade det inställda besöket inte förorsakat några större problem. För några år sedan kom en urolog till Sollefteå någon dag i veckan/månaden. Då fungerade det Foto: PIXABAY

Sjukhusvården fungerar inte för glesbygdsborna

Insändare · Published jan 4, 2019 at 00:00

Så hände det som inte ska hända. Och inte kan hända, säger sjukvårdsansvariga hos Regionen. Det här är en sorglig läsning som tyvärr kan skapa oro hos de som inte bor nära Sundsvall och förlägenhet hos de ansvariga.

Berättelsen börjar i Sollefteå. Min bekant hade fått tid hos specialist i Sundsvall. Sjukresa ordnades av hustrun som beställde bil och skaffade de intyg som behövde visas upp för taxiresan. (I andra regioner sköts alla arrangemang av vårdgivaren, så icke här. Hade hustrun inte varit alert, hade inga beställningar kunnat göras. Allvarligt.)

Resan från Sollefteå till Sundsvall tar ca 3 timmar med förberedelser via Bävervägen och Graninge. Och med hemresan får nästan en hel arbetsdag avsättas för besöket. Men ett angeläget besök är värt det besväret. Om man får den behandling som man behöver och sett fram emot. Men det hände inte den här gången. Besökstiden hade ändrats från den 3 december till den 17 december. Hade den framflyttningen uppfattats, hade inte denna tragikomiska resa behövts. Personens bräckliga krafter hade då sparats. Även om det kan vara postgången som rätteligen borde klandras den här gången, borde ändringen naturligtvis ha kvitterats. Då hade vårdgivaren sett att den inte gått fram.

Nu fick patienten två brev. Ett ombokningsbesked anger när besöket ska ske. Det andra brevet meddelar att en läkare kommer att ringa upp. Samma dag, samma tid. Hur har man tänkt?

Ärendet skulle ha gällt systoscopering. Det trodde både den anhöriga och patienten. Det som utfördes blev i stället ett kateterbyte som i och för sig också behövdes. För systoscopiering krävdes en ny tid. Och ny resa.

Hemresan bokades som samåkning. Resan gick över Härnösand, till Kramfors och Getberget och efter ett stopp i Bollstabruk släpptes den rullstolsburne av vid hemmet i Sollefteå efter kl 16 och efter en 20-milaresa, 32 mil totalt. Helt slut. Utan att det förmodade skälet till resan blivit åtgärdat.

Ursäkter räcker inte. Förutom obehag och plågor torde det även ha varit en ekonomisk förlustaffär. Centraliserad bugg i systemet. Vad säger ansvariga, och hur löser Regionen problemen? Deär tydligast i glesbygden utanför Sundsvall. Ombokningar kan inte ringas in. Ett tips är att mottagaren får ett SMS, som kvitteras.

Fel kan alla göra. Om besöket hade skett på Sollefteå sjukhus, hade det inställda besöket inte förorsakat några större problem. För några år sedan kom en urolog till Sollefteå någon dag i veckan/månaden. Då fungerade det.

Alternativt kan en mobil vårdcentralvara lösningen för avlägset boende. Sundsvall verkar i alla fall inte klara sina åtaganden.

Bernt Sahlberg

Sjukhusvården fungerar inte för glesbygdsborna

Så hände det som inte ska hända. Och inte kan hända, säger sjukvårdsansvariga hos Regionen. Det här är en sorglig läsning som tyvärr kan skapa oro hos de som inte bor nära...

Ockupationen är hela Sveriges sak

Snart har kampen pågått i två år och jag tycker dom gör det så bra. Det jag syftar på är ockupationen av BB i Sollefteå där kampen för att få behålla en god akutsjukvård också...

Slö bevakning av EU-beslut!

Nyligen fattade EU:s medlemsländer ett beslut som kommer att rädda hundratusentals människor från att dö på grund av antibiotikaresistens. Detta måste betecknas som ett historiskt...

Olika är effektivt och värdefullt

Så här efter jul-och nyårshelgen är det uppenbart att mat, musik och medmänniskor påverkar hur vi mår och tänker. Givetvis beror det förstås också på vilka val vi gör. Med det...

Nytt förslag om personlig assistans är en katastrof

Den 10 januari 2019 överlämnar utredaren Gunilla Malmborg sitt slutbetänkande från LSS-utredningen till regeringen. Den har kritiserats från olika håll och bland annat kantats av...

Inventera jordbruksmarker nu!

Likt bönderna och växtodlarna är det nu hög tid att planera inför sommaren även för övriga markägare.Sommaren 2018 kommer många av oss minnas under en längre tid inte minst på...