Torsdag 28 maj 2020

Nordsverige

Sex av tio hushåll på landsbygden saknar bredband

Insändare · Published maj 14, 2020 at 01:15

Rådande pandemi ökar takten på länets digitalisering – men fortfarande saknar 6 av 10 hushåll på landsbygden bredband.

Sveriges digitaliseringsomställning har gått på högvarv under de senaste veckorna. Nedstängda arbetsplatser och gymnasieskolor gör att vårt beroende av en snabb och robust bredbandsuppkoppling aldrig varit större än nu. Och trots att den krissituation som Sverige just nu befinner sig i är tillfällig så är digitaliseringen här för att stanna. Just därför är det oroväckande att färska siffror från Post- och telestyrelsen visar att takten i bredbandsutbyggnaden bromsar in och nästan halverats under den senaste femårsperioden.

Värst är situationen på landsbygden. I slutet av förra året saknade 6 av 10 hushåll på landsbygden i Västernorrland tillgång till fiberbredband. Det innebär att tusentals hushåll och företag i länet inte kan nyttja digitaliseringens möjligheter på lika villkor. Möjligheten att ta del av medier i digital form, ha myndighetskontakter eller för den delen sköta sitt skolarbete får inte skilja sig åt beroende på var i länet man befinner sig.

Knäckfrågan för att lösa den kvarstående utbyggnaden stavas pengar. Nyligen stod det dock klart att i stället för mer offentliga stödmedel till bredbandsutbyggnad så ser det ut att bli mindre. Det gör att politiken tillsammans med oss branschaktörer skyndsamt måste leta nya vägar för att lösa utmaningarna med den återstående bredbandsutbyggnaden utan att för den delen sänka kraven på bredbandsnätens kapacitet. Tvärtom, det måste till mer utbyggnad för att möta utvecklingen.

De kommunala stadsnäten har hittills stått för merparten av utbyggnaden av fiberbredband i Sverige och i dag finns det kommunala bredbandsaktörer i cirka 200 av landets 290 kommuner. Trots att stadsnäten skulle kunna bidra ytterligare i arbetet med att nå de nationella bredbandsmålen även utanför deras hemkommuner så sätter dagens regelverk käppar i hjulet för sådan utbyggnad. Stadsnätsföreningens medlemmar uppger i en undersökning att de skulle kunna ansluta 72 000 hushåll och företag, utan tillskott från offentliga stödmedel, om de undantas från den så kallade lokaliseringsprincipen så att de även kan bygga ut bredband i närliggande kommuner. Att ändra de lagar som i dag hämmar utbyggnaden är ett tydligt exempel på en åtgärd som samtliga politiska partier kan medverka till utan att belasta det offentligas ekonomi.

Rådande pandemiläge har satt Västernorrland och resten av Sverige i gungning. Vi har på bara några veckor blivit varse att det är möjligt att bedriva både näringsverksamhet, utbildning och samhällskontakter med hjälp av digitala verktyg. Men för många kommer lärdomen i stället att handla om hur påtagligt det digitala utanförskapet är för alla som saknar en tillräcklig bredbandsuppkoppling.

Det är därför angeläget att möjliggöra för de kommunala bredbandsnäten att fortsätta bredbandsutbyggnaden och att regeringen ger oss förutsättningarna för det.

Mikael Ek

vd Svenska Stadsnätsföreningen

(C) Historisk skattesänkning för landsbygdsbor

När landsbygden mår bra mår hela Sverige bra, men delar av landsbygden står inför svåra utmaningar. Långa avstånd, unga vuxna som flyttar till städerna och en stor andel äldre...

Decentralismen är segrare

Att sprida sina enheter, på fler orter, helt åtskilda arbetsgrupper och med mindre enheter till följd visar sig vara ett både lyckat och klokt val.

Norden måste samla sig och stärka samarbetet

Efter andra världskriget öppnades gränserna mellan de nordiska länderna. För snart 70 år sedan konkretiserades samarbetet med såväl passunion som gemensam arbetsmarknad. Nordiska...

Coronan får oss att omvärdera

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Vindkraften skadar bara oss

Varje vecka kan man i dagstidningarna läsa artiklar från vindkraftsindustrin där de beskriver storsatsningar, ”grön energi” och diverse andra fördelar med vindkraft. De verkar...

Så mycket bättre...

Sverige behöver en skattereform där en stor del av skatteintäkterna stannar där värdena skapas.