Måndag 18 oktober 2021

Nordsverige

Se upp för dyra konsultarvoden

Insändare · Published sep 16, 2021 at 01:15

Nu är det hög tid innan valet att stå för vad som skett! Som skattebetalare i Region Västernorrland kräver jag en redovisning av vad konsultarvodena har kostat oss skattebetalare under de två sista åren.

Det är hög tid att våga redovisa vad våra pengar används till! När det gäller konsulter så är det en tanke bakom deras arbete SPARA PENGAR, ändamålet helgar medlen!  

Inom sjukvården i vårt län har vi hundratals ”konsulter” som kan vården, men som ytterst sällan tillfrågas. Det finns många anställda som arbetat i många år, och verkligen kan verksamheten. Det är hög tid att börja saneringen av ekonomin inom den stora regionförvaltningen. Men det verkar ingen inhyrd konsult ha belyst. Det är mycket som missas i de bedömningar som 51 % ska bestämma över 49 %. Det är inte alltid demokrati att en majoritet ”kör” över övriga.

Nej, nu behövs det en skärpning inom Regionens politik om vi ska utvecklas och inte avvecklas.

Fram på bordet med konsultarvodena! Nästa år är det val även till regionen, det är då vi ska välja de som vi har förtroende för, och som ska förvalta våra skattepengar! Inte vräka ut skattemedel till konsulter eller onödig administration. Det är tydligen mer värt att laga en bil än en människa åtminstone lönemässigt! Kanske hög tid och inse vad som är värt mer!


   K. Landgren

Inom sjukvården i vårt län har vi hundratals ”konsulter” som kan vården, men som ytterst sällan tillfrågas.

Den svenska skolan behöver en omstart

Staten måste införa bättre styrning och hjälp till skolan. Alla kommuner klarar inte av att hålla en kvalitetsmässig och likvärdig skola i hela landet. Den kommunala budgeten för...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Modiga beslutsfattare efterlyses

De beslut man tar, den väg man väljer har betydelse för kommande genrationer. Mer än någonsin.

Många skogsägare driver ett varierat skogsbruk

Att verka för ett mer varierat skogsbruk är viktigt – såväl för klimatet som för den biologiska mångfalden. Där är nog Tomas Johansson och Skogssällskapet överens. På...

Omtag i satsningen på unga

Hur får vi barn och unga att trivas så pass att det känns som ett alternativ att stanna?
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport