Tisdag 19 mars 2019

Nordsverige

Foto: PIXABAY

Samarbeta över gränserna i Europa utan statsbygge

Insändare · Published mar 14, 2019 at 01:15

Vi lever i en föränderlig tid inte minst när det gäller det europeiska samarbetet. Inför valet till Europaparlamentet den 26 maj är det nödvändigt att även vi i Sverige på allvar diskuterar hur vi vill se samarbetet framöver.

Det är viktigt att Europas länder samarbetar på genuint gränsöverskridande områden som handel, miljö och klimat, migration och brottsbekämpning. Däremot måste planerna på en centraliserad, överstatlig statsbildning med kraft ifrågasättas. Makten bör ligga så nära medborgarna som möjligt och det sker bäst i ett i huvudsak mellanstatligt samarbete.

EU är inne i ett omvälvande skede. Samtidigt som högernationalism firar framgångar arbetar starka krafter för att gå vidare mot det centraliserade statsbygget. En polarisering som riskerar att hota ett konstruktivt samarbete mellan länderna.

Frankrike och Tyskland verkar inriktade på att omvandla EU till en statsbildning, uppbackade av byråkratin i Bryssel. Det talas öppet om att EU ska skapa en gemensam militärmakt, en EU-armé, vilket den franske presidenten Macron och den tyska kanslern Merkel har enats om i Aachendeklarationen. Före 2025 ska Unionen ha ett gemensamt militärt försvar är tanken, sannolikt bestyckat med franska atomvapen. Det militära samarbetet inom PESCO är ett första steg, ett samarbete som för övrigt har diskuterats alltför lite i vårt land.

Samtidigt läggs förslag om att EU ska skaffa sig en gemensam finansminister och att vetorätten i skattefrågor, liksom i utrikesfrågor, ska upphävas. Jean-Claude Juncker föreslår att posten som kommissionens ordförande (själv kommer han att avgå i höst) i framtiden även ska innefatta ordförandeskapet för ländernas stats- och regeringschefer.
President Macrons utspel (DN 5 mars) går i samma centralistiska riktning. Senare i år vill han sammankalla en ”Konferens för Europa” som ska utarbeta en färdplan för statsbygget.

Någon bredare diskussion om hur vi från svensk horisont ser på EU:s framtidsfrågor existerar knappast. Gunnar Wetterberg konstaterade i en Expressenkrönika att ”förespråkarna för ett mer överstatligt EU håller på att springa ifrån medborgarna” och manade Sverige att ”tänka själv”. Så sant som det är sagt.

Det europeiska samarbetet bör koncentreras till genuint gränsöverskridande frågor. I övrigt ska beslut så långt möjligt återföras till medlemsländerna. Jakt- och skogsfrågor bör exempelvis inte hanteras i Bryssel.

Vi ser goda argument för ett närmare nordiskt samarbete. Ett samarbetande Norden kan spela en nyckelroll såväl i Europa som globalt. Tillsammans blir de nordiska länderna med 27 miljoner invånare och gemensam välfärdsmodell en stark ekonomi som kan påverka mer. Vår region kan också spela en viktig roll för en fredligare och mer klimatsmart värld. Nordens möjligheter att spela denna nyckelroll omöjliggörs emellertid om makten över centrala frågor centraliseras till Bryssel. Det får inte ske.

Hans Lindqvist (C)

kommunpolitiker Värmdö

Håkan Larsson (C)

regionpolitiker Krokom

Det europeiska samarbetet bör koncentreras till genuint gränsöverskridande frågor. Jakt- och skogsfrågor bör exempelvis inte hanteras i Bryssel.

Samarbeta över gränserna i Europa utan statsbygge

Vi lever i en föränderlig tid inte minst när det gäller det europeiska samarbetet. Inför valet till Europaparlamentet den 26 maj är det nödvändigt att även vi i Sverige på allvar...

Inlandsupproret har startat

Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Kvinnan ingen handelsvara!

Trots att Sverige sedan 20 år tillbaka har en sexköplagstiftning att vara stolt över, tar sexhandeln sig ständigt nya uttryck. Härom veckan avslöjade TV-programmet ”Veckans brott”...

Lite mer lika, lite mer rättvisa!

Lite mer lika, det är precis vad man som inlandsbo önskar sig. Lite mer rättvisa, rättvisare fördelning av landets resurser och en kunskap och förståelse för att delar av de...

Apropå den fria handeln...är maten okey?

Nog är den av godo, den öppna handeln över gränserna. Absolut. Vad som kan göras bättre är innehållsdeklarationer och ursprungsmärkningar. Regelverket tycks idag inte helt tätt....

Vården går bet utan invandrare

Ibtisam Mohammed från Eritrea utbildade sig till läkare i Libyen, där hon också har arbetat som akutläkare. Sedan tio månader bor hon i Sverige. Nu läser hon svenska och hoppas om...