Måndag 10 augusti 2020

Nordsverige

Sakfel om stängning av klinik i Sollefteå

Insändare · Published aug 22, 2019 at 01:15

Det finns ingen anledning att ta ut segern i förskott när det gäller medicinklinikerna i Sollefteå. Oavsett vad majoritetspolitikerna, socialdemokrater, moderater och liberaler, tillsammans med tjänstemän säger i dag kan mycket hända under de närmaste månaderna.

Nu fick Sjukvårdspartiet och medierna politikerna att gripa in men, inte minst regionens eget agerande gör att man mycket väl, med hänvisning till de personalproblem man själv åstadkommer, kan komma att dra ner antalet patientplatser litet längre fram.

När landstinget beslutade att sommarstängningen 2016 av den akuta kirurgin i Sollefteå skulle förlängas under hösten förklarade dåvarande sjukhusdirektören Nina Fållbäck Svensson att detta inte alls var något beslut om permanent stängning. Men så blev det ändå.

För att det bakom förändringarna av medicinverksamheten i Sollefteå finns en vilja att helt stänga den akuta medicinverksamheten talar också den egendomliga argumentation man fört fram. I underlaget till facket inför MBL-förhandlingen påstår man till exempel att vakansgraden (bristen på egen personal) på avdelningen som man vill stänga skulle vara 74 procent. Det är inte sant. Vakansgraden, i förhållande till det antal patientplatser och det personalbehov man haft sedan i februari 2018, är mindre än hälften så stor – ca 30 procent.

I underlaget till facket anger man också de höga stafettkostnaderna som ett skäl för stängningen av en avdelning. Det måste betyda, att man faktiskt tänkt sig något mer än bara några veckors stängning. Men detta visar också en annan sak:

Man ser neddragningar av verksamheter som en metod för att minska stafettkostnaderna. Men antalet patienter med vårdbehov minskar ju inte, och så länge man bibehåller länskliniksystemet kan man knappast rekrytera fast personal. När då stafettkostnaden fortsätter att rusa – plus 17 procent första halvåret – återstår knappast något annat än desperata metoder för att få stopp på detta.

Pia Lundin

Sjukvårdspartiet

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Var rädd om dricksvattnet

Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Ska bredbandståget spåra ur?

Idag är det tillgång till snabbt bredband via fiber som är den stora samhällsutmaningen.