Torsdag 13 maj 2021

Nordsverige

Sakfel om stängning av klinik i Sollefteå

Insändare · Published aug 22, 2019 at 01:15

Det finns ingen anledning att ta ut segern i förskott när det gäller medicinklinikerna i Sollefteå. Oavsett vad majoritetspolitikerna, socialdemokrater, moderater och liberaler, tillsammans med tjänstemän säger i dag kan mycket hända under de närmaste månaderna.

Nu fick Sjukvårdspartiet och medierna politikerna att gripa in men, inte minst regionens eget agerande gör att man mycket väl, med hänvisning till de personalproblem man själv åstadkommer, kan komma att dra ner antalet patientplatser litet längre fram.

När landstinget beslutade att sommarstängningen 2016 av den akuta kirurgin i Sollefteå skulle förlängas under hösten förklarade dåvarande sjukhusdirektören Nina Fållbäck Svensson att detta inte alls var något beslut om permanent stängning. Men så blev det ändå.

För att det bakom förändringarna av medicinverksamheten i Sollefteå finns en vilja att helt stänga den akuta medicinverksamheten talar också den egendomliga argumentation man fört fram. I underlaget till facket inför MBL-förhandlingen påstår man till exempel att vakansgraden (bristen på egen personal) på avdelningen som man vill stänga skulle vara 74 procent. Det är inte sant. Vakansgraden, i förhållande till det antal patientplatser och det personalbehov man haft sedan i februari 2018, är mindre än hälften så stor – ca 30 procent.

I underlaget till facket anger man också de höga stafettkostnaderna som ett skäl för stängningen av en avdelning. Det måste betyda, att man faktiskt tänkt sig något mer än bara några veckors stängning. Men detta visar också en annan sak:

Man ser neddragningar av verksamheter som en metod för att minska stafettkostnaderna. Men antalet patienter med vårdbehov minskar ju inte, och så länge man bibehåller länskliniksystemet kan man knappast rekrytera fast personal. När då stafettkostnaden fortsätter att rusa – plus 17 procent första halvåret – återstår knappast något annat än desperata metoder för att få stopp på detta.

Pia Lundin

Sjukvårdspartiet

Vill vi ha sämre vårdkvalitet, säkerhet och dödsfall?

Argumentationen för att avskaffa respiratorvården i Sollefteå från det inhyrda konsultbolaget och Region Västernorrlands (RVN:s) ledning håller på att falla samman. Nu talar man...

Talangfabriker på landsbygden

Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Rusta upp för framtida kriser

Pandemin har påverkat alla och hela samhället. De som fått kämpa hårdast är såklart de som jobbar inom vård och omsorg. I allt detta måste beslutsfattare ta beslut som påverkar...

Talangfabriker på landsbygden

Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Tondövt att sätta camping före välfärd i Sollefteå

Att sätta välfärden främst handlar ibland om att våga säga nej till annat. I årets första maj-firande gick Socialdemokraterna stolt fram med att de sätter ”välfärden först”. Och...

Släng ut gökungen medan tid är!

Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.
Sport