Måndag 12 april 2021

Nordsverige

I takt med att marknadsmekanismerna givits allt mer utrymme har förutsättningarna för en trygg välfärd för alla försämrats under 2000-talet, anser skribenterna. Foto: PIXABAY

(S): I skuggan av pandemin monteras välfärden ned!

Insändare · Published feb 25, 2021 at 01:15

I skuggan av pandemin monterar Moderaterna ned vår gemensamma välfärd i delar av landet. I mer än var tredje kommun de leder, har de gjort förändringar i äldreomsorgen som riskerar att urholka och försvaga den.

Det handlar om nedskärningar, privatiseringar, utförsäljningar och nedläggningar, trots att regeringen, med anledning av krisen, tillfört historiska belopp till kommunerna för att de ska kunna stärka välfärden.

I takt med att marknadsmekanismerna givits allt mer utrymme har förutsättningarna för en trygg välfärd för alla försämrats under 2000-talet. Det började med regeringen Bildt släppte marknadskrafterna lösa i den svenska välfärden 1991, samtidigt som de minskade resurserna till den. 2000-talets M-ledda regeringar sålde ut apotek och vårdcentraler, privatiserade sjukhus och äldreboenden.

Den nya välfärdsmarknaden lockade riskkapitalisterna till skolor och förskolor. Arbetsrätten försämrades och tillfälliga och osäkra anställningar ökade inom välfärden. Den moderata stupstocken kastade över hundratusen människor ur sjukförsäkringen.

Också S-ledda regeringar bär ett ansvar för att välfärdssystemets bärande strukturer försvagats under lång tid.

Nu står vi här i en pandemi. Är det något krisen har visat är det styrkorna i vår svenska välfärdsmodell, men även vikten av att vi nu bygger vår gemensamma välfärd starkare än innan krisen. Vi ska bygga världens bästa äldreomsorg och Socialdemokraterna i Västernorrland kommer alltid sätta välfärden främst. 

Tack vare de statliga tillskotten och att majoriteten av våra västernorrländska kommuner styrs av Socialdemokraterna kan vi exempelvis göra följande satsningar: I Kramfors ska arbetsmiljön förbättras och sjuktalen sänkas, anställningar ska bli tryggare och tekniska lösningar inom äldreomsorgen ska utvecklas.

I Ånge görs heltidsarbete till norm, kompetensutvecklingen fortgår och delade turer ska jobbas bort. I Härnösand ska alla inom vård och omsorg erbjudas heltidstjänster, anställningar ska få bättre villkor och arbetet med elevanpassad skolgång kan fortsätta. Allt detta är möjligt för att vi Socialdemokrater sätter välfärden först.

En stark gemensam välfärd ger trygghet både åt individen och i hela samhället. Detta förutsätter ett robust välfärdssystem som står pall. Som sätter stabilitet före privatiseringshets. Ordning och reda framför fri etableringsrätt. 

Pandemin visar tydligt att ideologiskt drivna privatiseringar och nedskärningar aldrig kan leda till en stärkt välfärd och en värdig äldreomsorg. Med traditionella socialdemokratiska lösningar bygger vi framtidens välfärd. 

Malin Svanholm (S)

kommunstyrelsens ordförande

Kramfors kommun

Andreas Sjölander (S)

kommunstyrelsens ordförande

Härnösand

Erik Lövgren (S)

kommunstyrelsens ordförande 

Ånge kommun

Är det något krisen har visat är det styrkorna i vår svenska välfärdsmodell, men även vikten av att vi nu bygger vår gemensamma välfärd starkare än innan krisen.

Ånges hemtjänst får mycket högt betyg

Socialstyrelsen (SoS) utför årliga undersökningar av hur kommunerna sköter sitt uppdrag avseende vård och omsorg av äldre vårdtagare. I undersökningen jämför man kommunerna med...

Glasklart budskap från LTU

Budskapet från LTU visar hur viktigt det har varit att bygga upp högskolor runt om i landet.

Varför utvecklar inte regionen?

Regionen verkar inte vilja förstå regeringens strategi för hållbar och regional utveckling i hela landet 2021 – 2030! Strategin avser den långsiktiga inriktningen för regional...

Tänk om naturen fick en egen röst

Seder och traditioner är starka, på gott och på ont. Det vi ger energi växer. Det är knappast en slump att Nya Zeeland även var först i världen att ge kvinnor rösträtt.

C: Investera i järnväg för 250 km/h i hela landet!

Näringslivet går som tåget och investerar mer än 1 000 miljarder kronor i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Det är investeringar för jobb, tillväxt, exportintäkter...

Fram för lokal arbetsmarknad

Men i stället för att vänta på en förbättring från statligt håll, i ett läge där glesbygden börjar bli mer intressant, har de kommuner som tar en proaktiv och samordnande roll allt att vinna.