Tisdag 2 mars 2021

Nordsverige

(S) är tondöv och okänslig

Insändare · Published feb 18, 2021 at 01:15

En röst på (S) betyder nedläggning av småskolor på landsbygden. Partiets fascination avcentraliserade lösningar på allt från skolor till äldreomsorg är förödande för kommunens landsbygd och dess invånare.

Nedläggningen av Myckelgensjöskolan som enligt Skolverkets inspektion uppfyllde alla goda pedagogiska krav och Molidens trivsamma äldreboende i dystert minne visar partiets tondöva och okänsliga läggning.

Från det hållet kan man vänta sig vad som helst. I Socialdemokraternas världsbild finns stora enheter, gärna i stadsnära miljöer, som anses ekonomiska och rationella.

Små, trygga och nära verksamheter på landsbygden är ingenting för (S). Kommunens S-ledda majoritet står närmast förbryllad och handfallen inför den utmaning som en krympande befolkning innebär. Irriterad förströddhet och ett långsamt och vankelmodigt agerande har kännetecknat partiet.

De söker stöd i självuppfyllande framtidsprognoser och konsultrapporter. Det saknas en vision om vad som kan lyfta landsbygden. Den så kallade glesbygdsproblematiken ska inte enbart mötas med nedläggningar, flytt av verksamhet och centraliserade lösningar.

Leif Vestin

Kommunens S-ledda majoritet står närmast förbryllad och handfallen inför den utmaning som en krympande befolkning innebär.

Vindkraftverk gör mig glad

När jag reser genom det svenska landskapet ser jag hus, vägar, kalhyggen och ibland något vindkraftverk. Jag blir glad över att se vindkraftverk. De visar att vi är på väg mot ett...

Varför sparas det på psykiatrin?

Många gånger är det psykiatrins resurser som dras in när man gör besparingar.

(S): I skuggan av pandemin monteras välfärden ned!

I skuggan av pandemin monterar Moderaterna ned vår gemensamma välfärd i delar av landet. I mer än var tredje kommun de leder, har de gjort förändringar i äldreomsorgen som...

Klimatsmart har blivit kommers

Tystnaden efter SVT:s inslag om att det skulle kosta 250 000 kronor att byta batteri i en elbil, är intressant.

Det behövs fler bostäder på landsbygden!

Den pågående pandemin har inneburit många och svåra påfrestningar såväl för enskilda som på samhället. Men det har även öppnat ögonen för möjligheterna att sköta många av sina...

Lämna inte glesbygden i sticket

Det är bara att konstatera, Vi lever i ett land som styrs av ett genuint ointresse för lands- och glesbygdsfrågor.Häromsistens presenterade riksorganisationen Hela Sverige ska...