Måndag 14 juni 2021

Nordsverige

Rusta upp för framtida kriser

Insändare · Published maj 12, 2021 at 01:15

Pandemin har påverkat alla och hela samhället. De som fått kämpa hårdast är såklart de som jobbar inom vård och omsorg. I allt detta måste beslutsfattare ta beslut som påverkar det ”vanliga” livet och det är inget som vi kan eller ska agera emot för det är för att rädda liv. Ingenting annat kan vara viktigare just i detta nu.

Samtidigt måste vi börja inse att detta inte är den sista pandemin i världen, vårt samhälle behöver lära sig att hantera återkommande vågor av infektioner orsakade av hög smittsamhet eller resistens mot antibiotika. Det är därmed viktigt att under denna pandemi samla data och erfarenheter som vi i ett senare skede kan dra slutsatser av, lära av och i framtiden kunna agera på. Agera snabbare och mera handfast.

Detta är inte ett arbete för ”någon annan” utan varje kommun, varje organisation, varje företag behöver dra sina slutsatser och förbereda sig för ”det nya normala”, det vill säga med en högre beredskap för oväntade utbrott av infektionssjukdomar och andra liknande kriser. Visst kommer akademier och forskningsinstitut, Folkhälsomyndigheten, det regionala smittskyddet med flera institutioner att göra sin del av datainsamling och analyser men till slut är det ändå i det lokala som beslut ska fattas och åtgärder sättas in.

I Örnsköldsvik behöver kommunledning, såväl politik som tjänstemän, ta initiativ till att kommunens verksamheter samlar relevanta data och effekter av nuvarande pandemi och att det finns en organisation för att samla in, analysera och komma med förslag till uppdaterade riktlinjer för framtidens krishantering. Inte minst kommunens personalavdelning och folkhälsoenhet bör ha en central roll i ett sådant arbete.

Det är lätt att just nu, mitt i den värsta lokala spridningen av covid-19, stå och säga att åtgärder kommer för sent eller är felaktiga eller ”för lite”, men med den kunskap som denna pandemi ger bör vårt samhälle kunna vara bättre rustat för framtida kriser. Allt annat vore djupt oansvarigt.

Centerpartiet i Örnsköldsvik

Marielle Hagström

ordförande

Anna-Lena Lindberg

gruppledare

DNA-tekniken skipar rättvisa

DNA-tekniken måste få användas för att få skyldiga dömda. Försvararen i Malin-fallet har i en tidningsintervju uttryckt att Högsta domstolens beslut att stoppa resningsprocessen...

Gott företagsklimat tar sin tid

En företagare tar hellre ett välmotiverat ”nej” än att vänta i evigheter på ett beslut.

Respektlöst att utvisa oskyldiga barn

ÖPPET BREV TILL STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN 2021-06-06 Med anledning av motiveringar till beslut från Migrationsverket och även Migrationsdomstolen vill jag ha klarhet i några...

Dags att hänga på flyttvågen

Det är nu det händer och nu gäller det att hänga på flyttvågen.

Sparförslaget ett dråpslag mot akuten i Sollefteå

Respiratorvården hotas på Sollefteå sjukhus, det är allvar nu. Ett förödande förslag mot Sollefteå sjukhus som hotar vitala delar av akutsjukvården vid vårt sjukhus i grunden. Vi...

Krafttag krävs mot arbetslösheten

Nu krävs kreativa krafttag för att att fånga upp unga som riskerar långa tider utanför arbetsmarknaden.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport