Måndag 14 juni 2021

Nordsverige

Inhumant att väga barnets bästa mot kravet på en reglerad invandring, skriver Görel Turdin i ett öppet brev till statsministern. Foto: PIXABAY

Respektlöst att utvisa oskyldiga barn

Insändare · Published jun 10, 2021 at 01:15

ÖPPET BREV TILL STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN 2021-06-06

Med anledning av motiveringar till beslut från Migrationsverket och även Migrationsdomstolen vill jag ha klarhet i några frågor från er som är lagstiftare och bevakare av rättssäkerheten i vårt land.

I domstolens beslut står att Barnkonventionen även om den blivit lag inte kan vara en sådan stark rättighet för barnet att dess bästa ska beaktas, utan det måste vägas mot kravet på reglerad invandring.

Är det verkligen så att Sverige som nation inte hanterar barn med större respekt än att man anser att barnets bästa måste vägas mot diverse andra mål till exempel reglerad invandring oaktat barnets situation?

Var finns den lagstiftning, det regleringsbrev eller den instruktion som säger att barnets rätt enligt Barnkonventionen eller EU:s rättighetsstadga, inte är en egen rättighet utan barnets bästa ska vägas mot kravet på en reglerad invandring?

Varför kan en ensamstående mamma med fast jobb i Sverige och som aldrig lyft en krona i bidrag måsta bli utvisad därför att hennes arbetsgivare annonserat två dagar för kort tid på en viss EU sida, beroende också på att Migrationsverket inte förmedlade i tid vad som gäller? Har inte myndigheter något som helst ansvar? Varför är vi så noga med att påtala hedersrelaterat våld här i Sverige och samtidigt utvisa mordhotade ensamstående mammor till hedersrelaterat våld i deras hemländer.

Görel Thurdin

f. d. statsråd och

f.d. ordförande för Rädda Barnen

och Save the Children Alliansen

Varför är vi så noga med att påtala hedersrelaterat våld här i Sverige och samtidigt utvisa mordhotade ensamstående mammor till hedersrelaterat våld i deras hemländer.

DNA-tekniken skipar rättvisa

DNA-tekniken måste få användas för att få skyldiga dömda. Försvararen i Malin-fallet har i en tidningsintervju uttryckt att Högsta domstolens beslut att stoppa resningsprocessen...

Gott företagsklimat tar sin tid

En företagare tar hellre ett välmotiverat ”nej” än att vänta i evigheter på ett beslut.

Respektlöst att utvisa oskyldiga barn

ÖPPET BREV TILL STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN 2021-06-06 Med anledning av motiveringar till beslut från Migrationsverket och även Migrationsdomstolen vill jag ha klarhet i några...

Dags att hänga på flyttvågen

Det är nu det händer och nu gäller det att hänga på flyttvågen.

Sparförslaget ett dråpslag mot akuten i Sollefteå

Respiratorvården hotas på Sollefteå sjukhus, det är allvar nu. Ett förödande förslag mot Sollefteå sjukhus som hotar vitala delar av akutsjukvården vid vårt sjukhus i grunden. Vi...

Krafttag krävs mot arbetslösheten

Nu krävs kreativa krafttag för att att fånga upp unga som riskerar långa tider utanför arbetsmarknaden.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport