Söndag 9 augusti 2020

Nordsverige

Replik från Kristina Eriksson och Johan Andersson

Insändare · Published jul 27, 2020 at 11:15

Tack för era reflektioner på förslaget om Västernorrland som en försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol.

En vanlig missuppfattning, är att ett införande av gårdsförsäljning skulle hota Systembolaget i Sverige och leda till ”avskaffande av monopolet”. Det är varken avsikten eller överensstämmande med verkligheten. Sedan 1995 kombinerar Finland och sedan 2017 även Norge detaljhandelsmonopolet på alkohol med gårdsförsäljning. Trots att båda ingår i EU:s inre marknad. Sedan 2016 är det fritt fram att köpa dryck som vin, cider eller mjöd direkt från gården om man bor i Norge. Både i en statlig utredning och i ett svar från EU-kommissionen på en skriftlig fråga har man gett samma besked, det finns förslag på gårdsförsäljning som är förenliga med EU:s krav.

Sverige står nu ensam kvar med en föråldrad politik på området och som enda land i hela EU där gårdsförsäljning är förbjudet. Det finns därav stor anledning att ifrågasätta Sveriges nuvarande hållning i frågan.

Folkhälsoargumenten mot gårdsförsäljning faller på sin egen rimlighet. Det har inte skett några folkhälsopolitiska kriser varken i Finland eller i Norge. Att småskalig försäljning av högkvalitativa produkter på plats till främst turister skulle innebär större risk än Systembolagets lådviner och budget-öl eller lättillgängliga vinköp via nätet är mycket motsägelsefullt.

Gårdsförsäljning av alkohol är ett vanligt inslag som berikar många andra länder i form av ökad besöksnäring och ökad företagsamhet, i stor utsträckning på landsbygden, något vi behöver i Västernorrland. Vi är stolta över våra drivna entreprenörer och företagare i Västernorrland, som många gånger med små marginaler utvecklar unika smakupplevelser och besöksanledningar i vårt vidsträckta län.

De senaste decennierna har inneburit en kraftig framväxt av svenska mikroproducenter i hela vårt land som vi bör värna och ta vara på. Det finns en stark trend att handla närproducerade produkter och då inte minst mat och dryck. Det bidrar till den levande landsbygd som vi vill se växa och utvecklas.

Därför vill vi se att region Västernorrland i likhet med andra erbjuder sitt intresse att bli en försöksregion i den kommande utredningen som regeringen avser att tillsätta under 2020 med uppgift att föreslå hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan ske utan att Systembolagets detaljmonopol riskeras.

Kristina Eriksson (C)

Ledamot regionfullmäktige
Västernorrland

Johan Andersson (C)

Centerpartiet i Sollefteå kommun

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Var rädd om dricksvattnet

Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Ska bredbandståget spåra ur?

Idag är det tillgång till snabbt bredband via fiber som är den stora samhällsutmaningen.