Tisdag 26 januari 2021

Nordsverige

Regionen ska satsa på BUP!

Insändare · Published dec 30, 2020 at 01:15

Vänsterpartiet ser med oro på utvecklingen inom Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) inom länet. Vårdköerna växer. Bara en bråkdel av dem som söker får vård av BUP inom vårdgarantins 90 dagar. Psykisk ohälsa bland unga är extra förödande då det, förutom ett stort lidande, skapar problem för den unge under lång tid framöver om inte rätt vård ges.

Idag går BUP i länet med underskott om cirka 20-30 miljoner, vilket är en del av specialistvårdens hela underskott om 344 mkr för 2020. I vårt budgetförslag för 2021 valde vi att helfinansiera specialistvården för 2021 för att säkerställa att bland annat barn och unga med psykisk ohälsa får det stöd de har rätt till. BUP ska inte dras med besparingskrav.

Majoriteten har valt att inte finansiera underskottet i BUP i sin budget 2021.

Beslutet att införa en ny första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa i regionen är bra. Ett problem i finansieringsmodellen är dock att pengar ska föras över från BUP redan 2023. Vi anser att sådan överföring av medel endast kan ske när man ser att den nya första linjen leder till avlastning av BUPs verksamhet. Därför har vi i vårt budgetförslag och plan för

2021-2023 valt att inte ta några pengar från BUP 2023.

Vården av unga som mår psykiskt dåligt måste högprioriteras! Unga har rätt till bra vård och tillgång till samtalsstöd via BUP inom vårdgarantin. Idag får barn och unga med psykisk ohälsa sina liv satt på vänt när de tvingas köa för att få hjälp.

Marie Buhr

Vänsterpartiet, ledamot fullmäktige Region Västernorrland

Nina Orefjärd

Vänsterpartiet

gruppledare Region Västernorrland

Ulrica Ödebygd

Vänsterpartiet, politisk sekreterare Region Västernorrland

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Förbered nystart för samarbete över gränsen!

Tyvärr befinner vi oss fortfarande i en pandemi när vi går in i det nya året. Dessvärre fungerade det nordiska samarbetet dåligt på nationell nivå när coronan slog till. Ländernas...

Skala ner strandskyddet rejält

Strandskyddet har länge varit föremål för diskussioner och förbättringar och nu ligger en färsk utredning på bordet. Den är mångordig och välskriven, men förväntar man sig ett...

Stäng slakterier och ät grönt

När jag häromdagen laddade upp en video på Youtube fick jag meddelandet att ”Tittare måste vara minst 18 år för att kunna titta på den här videon.” Vad var det för hemskt material...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.