Lördag 19 september 2020

Nordsverige

Regionen borde vara stolt över Österåsens verksamhet

Insändare · Published aug 13, 2020 at 01:15

Den Socialdemokratiska ledningen i Region Västernorrland kommer snart kunna skriva in sig i historieböckerna för lång tid framöver. Nedläggningen av Sollefteå BB, akut kirurgin, akut ortopedi; ja listan kan göras lång och nu kommer ytterligare hot mot välfungerande verksamheter i Ådalen.

Nu utsätts åter igen Österåsen – Livsstilsmedicinskt center. Detta trots att verksamheten nyligen utretts, bland annat 2014 av en oberoende och välmeriterad konsult. En konsultrapport som gick på djupet i verksamhetens alla delar.

Genomlysningen visar på god kostnadseffektivitet, stor nöjdhet bland inremittenter, besökare och personal, enbart evidensbaserade behandlingar och goda resultat efter behandling.

Rapporten ger Österåsen gott betyg och slår fast att verksamheten ligger i framkant i Sverige På Österåsen finns Västernorrlands spjutspets vad gäller folkhälsa och kliniskt arbete med levnadsvanor. Varför kan inte Region Västernorrland för en gång skull vara stolt, slå sig för bröstet och visa upp vilken fantastisk verksamhet vi har på Österåsen?

Verksamheten på Österåsen når ut till cirka 4 000 personer per år, som på ett eller annat sätt vill förändra sina liv. Hit kommer många multisjuka patienter som behöver stora livsstilsförändringar i grunden, det är ingen quick-fix, det kräver både tid, engagemang och kompetens. Allt detta finns på Österåsen, allt detta levereras av Österåsens kompetenta personal, ett team i en historisk och kulturell oas, mitt i naturen med utsikt över Ådalen. Österåsen arbetar med bland annat fetma, stress, diabetes och tobaksavvänjning, precis sådant som vi västernorrlänningar verkligen behöver och sådant som regionen sagt sig vilja satsa på.

Så sent som innan valet 2018 lovade Socialdemokraterna att Österåsen skulle vara kvar och utvecklas, i valrörelsen och när Andreas Sjölander (S), dåvarande ordförande i Folkhälsa- primärvård- och tandvårdsnämnden basunerade ut i Tidningen Ångermanland att:

”-Det är viktigt att signalera att hälsohemmet ska vara kvar och att det ska vara verksamhet på Österåsen som plats. (…) -Det går att försvara ekonomiskt eftersom alla utredningar visar att varje satsad krona ger fler kronor tillbaka.”

Väldigt tydliga besked 2018, kan vi tycka.

Det minsta man kan begära som invånare i Västernorrland är att Socialdemokraterna 2020 nu håller vad man lovat, fullföljer de beslut som tidigare fattats och står upp vad man sagt. Vår fråga till regionstyrelsens ordförande respektive vice ordförande Glenn Nordlund (S) och Sara Nylander (S) är följande:

Om ni står för att satsa på folkhälsa och förebyggande arbete, är ni beredd att ge personalen mandat att fortsätta utveckla Livstilsmedicinskt centrums välrenommerade verksamhet på plats i Österås?

Anton Ångman (C)

gruppledare Centerpartiet Sollefteå

Kristina Eriksson (C)

ledamot i regionfullmäktige

Joel Ölund (C)

ledamot i Sollefteå kommunfullmäktige

(V)i trycker på för välfärd i hela Övik

I förra hade vi i Vänsterpartiet haft glädjen att få presentera att det ska byggas 156 nya vård- och omsorgsplatser i kommunen. Detta tack vare en överenskommelse som vi gjort med...

Landsbygden först fossilfri

Landsbygden blir fossilfri före städer och större tätorter.

Gör Köpmanholmen till en turistort i Höga kusten

Turistnäringen i Höga kusten slår rekord år efter år. Antalet gästnätter har ökat med cirka 75 procent sedan 2010. Höga kusten lockar allt fler besökare. Under 2019 ökade antalet...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att man från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet

Klimathotet på tas inte på allvar

Sverige är ett av de länder som tar lättast på klimathotet, enligt en studie från ett medieforskningsinstitut knutet till Oxford University. Bara hälften av de svenskar som svarat...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.