Lördag 23 januari 2021

Nordsverige

Skribenten undrar över var alla poliser är och varför inte staten tar sitt ansvar och skyddar befolkningen. Foto: PIXABAY

Poliserna finns inte där de behövs

Insändare · Published dec 3, 2020 at 01:15

Var är poliserna? Läste en nyhetsnotis i tidningen Nordsverige 2020-11-23. Jag vart upprörd.

Där stod:” Arbetsmiljöverket kräver, att företaget Dollarstore i Örnsköldsvik etablerar rutiner för, hur de ska handskas med våldsamma och hotfulla situationer, som personalen kan råka ut för.” Är det inte Arbetsmiljöverket, den statliga myndigheten, som ska lära företaget, hur de bäst handhar sådana situationer? I stället skuldbelägger Arbetsmiljöverket, företaget Dollarstore, att de underlåtit förbereda sin personal för våld och hotfulla situationer. Företaget görs till bov i det här. Ingår det inte i myndigheten Arbetsmiljöverkets, liksom i statens uppdrag, att skydda det här landets befolkning i alla lägen och se till, att stoppa och lagföra sådana människor, som uppträder hotfullt eller begår våldsamheter.

De är ju de människorna, som är bovarna. Hur tänker myndigheter egentligen? Sverige måste numera vara landet upp och ned, där offren utmålas till bovar och ges skyldigheter, som staten i enlighet med samhällskontraktet skall uppfylla, nämligen att upprätthålla ett tryggt och rättssäkert samhälle. Av Sveriges 21 000 poliser inberäknat militärpolis är bara dryga 9500 stycken satta i yttre tjänst.

Sveriges befolkning är nu 10,4 miljoner människor. Norrländska befolkningen, 2019-12-31, är 1 185 132 personer, 11,5% av Sveriges. Det skulle ge c:a 1100 poliser i yttre tjänst fördelade över Norrland yta, 261 292 km2. Det är ju fullständigt orimligt ????? Så var är poliserna? Sverige har bland de lägsta polistätheterna i världen. Nettotillskottet av dem i år 2020 är 18 stycken. Ridå!

Bo Westberg-Gren

Konstnär

Sverige måste numera vara landet upp och ned, där offren utmålas till bovar och ges skyldigheter, som staten i enlighet med samhällskontraktet skall uppfylla

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Stäng slakterier och ät grönt

När jag häromdagen laddade upp en video på Youtube fick jag meddelandet att ”Tittare måste vara minst 18 år för att kunna titta på den här videon.” Vad var det för hemskt material...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

En natt jag drömde…

Vaknade plötsligt en natt för några dagar sedan av en märklig dröm. På tomten invid vårt hus hade en flyktingfamilj med ett barn fått sätta upp sitt tält. I drömmen hade jag lovat...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Nu gäller det för alla att göra sitt – politiker, företagare, organisationer och enskilda personer – för att ta tillvara de möjligheter som finns att skapa en livskraftig, växande landsbygd när vi tillsammans förhoppningsvis får bukt på pandemin.