Lördag 4 juli 2020

Nordsverige

Staten tar nu ett större ansvar för lärares fortbildning, vilket ger bättre förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet i hela landet. Foto: PIXABAY

PISA visar att svensk skola står stark och blir bättre

Insändare · Published jan 9, 2020 at 01:15

En ny PISA-undersökning visar att svensk skola är på väg tillbaka till kunskapsresultat i toppklas Uppgången beror på hårt arbete från elever och lärare och stora satsningar på skolan.

Svensk skola är på rätt väg. I PISA ser vi nu en tydlig uppgång i samtliga ämnen. Resultaten är nu bättre än OECD-genomsnittet och Sverige intar en andraplats i Norden. Pojkarna i svensk skola knappar in på flickorna, som länge har haft högre resultat i flera ämnen.

Det visar att svensk skola står stark. Satsningarna har haft effekt. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har fokuserat på att förbättra kvaliteten i undervisningen genom: 

• Ökade resurser och mer personal. Nu arbetar 31 000 fler anställda i svensk skola jämfört med år 2014. Det ger bättre förutsättningar för eleverna att lära sig mer.

• Bättre kompetensutveckling för lärare. Staten tar nu ett större ansvar för lärares fortbildning, vilket ger bättre förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet i hela landet.

• Riktade satsningar till de skolor som behöver det som mest. Staten ger nu stöd till skolor med låga kunskapsresultat som har svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand.

Men samtidigt som kunskapsresultaten fortsätter öka, kvarstår den svenska skolan på en genomsnittlig nivå när det gäller jämlikheten. Den marknadstro som har präglat skolpolitiken under de senaste decennierna har lett till växande klyftor mellan skolor. Här måste PISA-undersökningen nu bli en väckarklocka för politiker av alla färger. Därför behöver vi nu:

• Fokus på mer kunskap. Ska resultaten fortsätta uppåt behövs fortsatt fokus på kunskap och bildning.

• Mer resurser till skolor som behöver det mest. Så länge vi har skolsegregation så behöver vi se till att mer resurser riktas till de skolor som behöver det bäst.

• Bättre kontroll på skolmarknaden och ett mer rättvist skolval. Det offentliga måste ta tillbaka kontrollen över skolan. Skolan ska minska, inte spä på, skillnaderna mellan elevers uppväxtvillkor.

• Stopp för nya religiösa friskolor. Vi socialdemokrater vill förbjuda religiösa friskolor och tack vare januariavtalet har vi nu en bred majoritet för att stoppa nyetableringen.

• Samling för fler lärare. Regeringen bjuder nu in nyckelaktörer till ett gemensamt arbete för att hantera lärarbristen, utbilda fler lärare och fortsätta stärka läraryrkets attraktivitet. Sverige hade tidigare ett av världens mest jämlika och högpresterande skolsystem. Dit ska vi ta oss igen.

Anna Ekström (S)
Utbildningsminister

Malin Larsson (S)

Riksdagsledamot Västernorrland

Jasenko Omanovic (S)

Riksdagsledamot Västernorrland

Var rädd om småföretagarna

Följer man debatten om 3:12-reglerna, oftare benämnd som entreprenörsskatten, kan man lätt tro att detta är en fråga för höginkomsttagare. För den som driver företag är det dock...

Elflyg och drönare är framtiden

Häromveckan presenterades ett spännande forskningsprojekt med bland annat Åsele kommun, Örnsköldsviks flygplats och Luleå tekniska universitet som intressenter.

Regeringens bredbandspolitik splittrar stad och land

I Västernorrland är 7 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar 6 av 10 av landsbygdsborna i länet en anslutning. Regeringens kraftlösa bredbandspolitik splittrar...

Statsägt bolag sabbar demokratin

En fungerande demokrati förutsätter fria och oberoende medier. Att ett statsägt bolag nu smygvägen och i strid med gällande lagstiftning försöker sabotera distribution av tidningar på landsbygd och i glesbygd i är minst sagt upprörande.

Utsattheten har ökat mycket under coronakrisen

Ensamhet och tristess under tider av isolering kan trigga ett ökat alkoholintag hos människor som redan har en hög alkoholkonsumtion och när kamratstöd och AA-möten flyttar in i...

Sluta racka ner på småskolorna

Om vi menar allvar med att utveckla glesbygdskommuner måste vi värdera våra resurser, sluta predika avveckling och våga gå mot strömmen.