Lördag 18 september 2021

Nordsverige

Nordsverige 20210902 Boo Nilsson

Per Sundin: Vi kan rädda världen och miljön!

Insändare · Published sep 9, 2021 at 01:15

Rubriken på Boo Nilssons insändare i Nord-Sverige 2/9 var ”Kan Sverige rädda världen och miljön?” Javisst, det måste vi tro. Det råder en nästan total konsensus i världen om allvaret. Alla söker efter konkreta goda exempel på platser och länder där man lyckats vända utsläppskurvorna för koldioxid, metan m.fl. klimatgaser som inspiration i det egna arbetet. Naturvårdsverket skriver att ”Sverige är och bör fortsatt vara ett föregångsland för andra att ta efter i klimatarbetet”. Goda exempel: Gambia, Marocko, Indien enligt National Geographic.

Läkare för miljön menar att världen visar att vi kan bemästra coronapandemin, och vi kan använda samma tankegångar för den omställning som krävs för att rädda världen:

”Koldioxidpandemin” är ett globalt problem, men varje land har ett eget ansvar att bli av med sina fossila utsläpp. Det krävs ett stort strukturellt omställningsarbete av politiker, beslutsfattare och administratörer för att skära ner utsläppen med 100 procent senast till år 2050.

Klimatlagen, Klimatpolitiska rådet och Ett Fossilfritt Sverige ska vägleda vårt arbete i Sverige. I en demokrati krävs ett utbrett och stort stöd från medborgarna i denna omställning. Det kräver en stor mental förändring hos befolkningen. Här ett förslag hur det skulle kunna gå till i vårt land.

Vi följer Greta Thunbergs råd. Lyssna på vetenskapen!

Täta kommunikéer på bra sändningstid av i första hand från stadsministern, socialministern och miljöministern om klimatläget i världen och lokalt, redogörelser för nya förordningar, påbud och uppmaning till individuellt ansvar.

Myndigheter och industrin får tydliga regler att byta till ekologiska energisystem och minska energianvändning i den verksamhet man styr över. Trafikverket till exempel får i uppgift att skyndsamt skapa ett koldioxidfritt transportsystem. Inga fler motorvägar med tanke på att elektrifieringen av trafiken går långsamt.

De stora nyhetsprogrammen i TV och radio och tidningarna har täta rapporter på bästa plats om utsläppen av koldioxid och vad som görs och inte görs för att minska dem på politisk, strukturell och individuell nivå. Tät nyhetsförmedling om väderhändelser som kan kopplas till växthuseffekten. Stor plats för vetenskapen.

Vi medborgare förvaltar vår kunskap om den fossila koldioxidpandemin och stödjer och tar aktiv del individuellt, kollektivt och politisk i den genomgripande omställning som krävs för att landet infriar Parisavtalet 2015, gärna mycket tidigare än 2050.

Per Sundin

kandidat (KR) till kyrkomötet

C hoppas på riktiga bidrag till kommunerna i budgeten

Den 20 september presenteras budgeten, vi hoppas nu att regeringen lyssnar till oss i kommuner och regioner och att regeringen vänder trenden med ökningen av riktade statsbidrag....

Glöm inte det glömda valet

Demokratin är skör. Ju lägre röstdeltagande desto större risk att valet kapas av antidemokratiska krafter.

Se upp för dyra konsultarvoden

Nu är det hög tid innan valet att stå för vad som skett! Som skattebetalare i Region Västernorrland kräver jag en redovisning av vad konsultarvodena har kostat oss skattebetalare...

Humlor kräva denna dryck

I samma stund som du aktivt väljer bort komjölk till förmån för havredryck bidrar du faktiskt till att minska förutsättningarna för en biologisk mångfald i den svenska naturen.

TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot och hat!

Hot och våld mot tjänstemän är ett av flera allvarliga hot mot demokratin. Riksdag och regering måste vara en motkraft och vidta kraftfulla åtgärder. I år är det 100 år sedan...

Vädret är en konkurrensfördel!

Knappast någon har kunnat förutspå den gröna industrirevolution som pågår i norra Sverige.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport