Onsdag 15 juli 2020

Nordsverige

Pandemin ökar risken för alkohol och våld mot barn

Insändare · Published jun 25, 2020 at 01:15

Så här Besrkiver Nathalie sin barndom: ”När jag var åtta år sov jag för första gången på gatan för att min mamma inte brydde sig om något annat än sin öl. Det var inte sista gången det hände - hon har aldrig brytt sig om något annat än sin öl och droger. Jag växte upp i ett problemområde i södra Stockholm. Jag blev nästan strypt till döds när jag var sex år av personer som var bekanta till min mamma och jag blev knivhuggen några år senare för en anledning som jag än idag inte vet.”

Sverige var det första landet i världen på att förbjuda barnaga och idag anser 95 procent av föräldrarna i Sverige att all slags våld mot barn är fel. Ändå uppger 36 procent av eleverna som deltagit av Stiftelsen Allmänna barnhusets kartläggning att de blivit utsatta för någon form av misshandel. Barnmisshandel kan se ut på olika sätt.

I grunden handlar det om vuxna som utsätter barn för fysiskt eller psykisk våld, sexuella övergrepp eller kränkningar, men även vuxna som försummar barns grundläggande behov.

Varje barns upplevelse av att växa upp med missbruk är unik, men det finns upplevelser och känslor som de flesta kan känna igen sig i. Om en vuxen i en familj missbrukar alkohol påverkar det hela familjen. Barn känner sig ofta ensamma om sin situation och känner oro, skuld och skam över förälderns missbruk. Att växa upp med missbruk är en så kallad riskfaktor för barn att fara illa. Risken att fara illa kan däremot minska om det finns flera så kallade skyddsfaktorer. Det kan handla om en bra förskola och skola, bra kontakt med andra vuxna och medverkan i organiserade fritidsaktiviteter.

Många barn som vuxit upp med missbruk berättar om vuxna som sett dem, ställt frågor och lyssnat på det barnen berättat. Dessa vuxna har blivit viktiga personer i barnens liv.

Under den senaste tiden med en aktuell pandemi, så har situationen förvärrats för många barn, då de blivit mer isolerade och där många familjer är under en mer psykiskt påfrestande situation. Barns samtal till BRIS ökade med 30 procent under pandemins början. Alkoholkonsumtionen har i många fall flyttats till hemmet istället för ute på lokal, vilket gör att barns utsatthet ökar.

Som vuxen kan du göra stor skillnad genom att agera när du ser att något inte står rätt till. Ta vara på möjligheten och bidra till att göra vårt samhälle lite tryggare för barnen.

Björn Karlsson

Annika Nilsson

Björn Sandal

Berit Johansson

IOGT-NTO Mitts alkoholpolitiska grupp i Jämtland/Härjedalen

Ta vara på möjligheten och bidra till att göra vårt samhälle lite tryggare för barnen.

Ska EU i tysthet utvecklas till en förbundsstat?

På torsdag och fredag, 16-17 juli, håller EU toppmöte i Bryssel. Ett av de kanske viktigaste någonsin. Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, kommer säkert att använda sin...

Oförlåtligt om Sollefteå snuvas på regementet

Sollefteå kommun levererar ström från 17 vattenkraftverk, bygger vindkraftverk på hart när varenda knalle där det blåser och skickar alltihop söderut men då det uppenbarligen aldrig kommer något tillbaks till bygden blir man vrång och vred. Det hade varit klädsamt om regeringen tagit in hela den bilden och pekat ut Sollefteå som försvarsort.

Så betar vi av vårdskulden

Sveriges vårdpersonal är den viktigaste resurs vi har för att bekämpa coronapandemin. De har länge haft en pressad arbetssituation – men den kan inte mäta sig med de svårigheter...

Elflyg och drönare är framtiden

Häromveckan presenterades ett spännande forskningsprojekt med bland annat Åsele kommun, Örnsköldsviks flygplats och Luleå tekniska universitet som intressenter.

En sommarhälsning från oppositionsrådet i regionen

När dessa rader skrivs är det den 30 juni 2020 och rådande Coronapandemi överskuggar fortfarande allt politiskt arbete i Region Västernorrland och vi vet idag inte för hur länge....

Statsägt bolag sabbar demokratin

En fungerande demokrati förutsätter fria och oberoende medier. Att ett statsägt bolag nu smygvägen och i strid med gällande lagstiftning försöker sabotera distribution av tidningar på landsbygd och i glesbygd i är minst sagt upprörande.