Tisdag 26 januari 2021

Nordsverige

Liberalerna menar att kommunen mest rullat tummarna och verkar nu bli tagna på sängen när vi ser stor smittspridning på skolorna. Foto: PIXABAY

Övik måste ta sitt ansvar för skolornas säkerhet

Insändare · Published dec 30, 2020 at 01:15

För många lärare och elever kommer höstterminen 2020 avslutas med en klump i magen. Lektioner ställs in och om de inte fylls med luft ersätts det med filmer på vita skärmar. Trots stora ekonomiska tillskott har än en gång skolorna prioriterats sist av kommunen.

Istället för att strössla pengar på ny ytbeläggning på vägarna i innerstan så borde kommunen prioriterat att stärka skolornas digitala mognad, öka lärartätheten och minska klassernas storlek.

De skolor som vill får nu frivilligt ställa om till distans-/fjärrundervisning de sista två dagarna från årkursk 4. Liberalerna anser att den insatsen kommer för sent och visar på kommunens otydliga ledarskap.

Behovet av att stärka den digitala kompetensen och förbereda för distans-/fjärrundervisning har varit uppenbart för alla från tidig vår. Ändå har kommunen mest rullat tummarna och verkar nu bli tagna på sängen när vi ser stor smittspridning på skolorna

Frågan om att kunna använda verktyg för distans- och fjärrundervisning är ytterst en fråga om arbetsmiljö. Det är en av många åtgärder som ska kunna sättas in för att minska risker för lärare och elever. Om bara några få skolor har tränat på fjärr/distansundervisning när eleverna kommer tillbaka på vårterminen kan arbetsmiljön bli ohållbar för många anser Johanna Holmström, ordförande Lärarförbundet Örnsköldsvik.

Vi ser redan idag på enskilda skolor att när läget blir värre och akut måste lösas så har många rektorer svårt att i tid sätta in rätt åtgärder.

Liberalerna Örnsköldsvik uppmanar därför kommunen att visa ett tydligt ledarskap och gå ut med tydliga rekommendationer om att skolorna omgående vid risk för ökad smittspridning ska få ställa om sin verksamhet till distans- och fjärrundervisning, säkerställa att det finns digitala verktyg och kompetens som stöd för den omställningen, samt ge rektorerna förutsättningar för ett tydligt ledarskap och mandat att skapa en säker arbetsmiljö för alla som arbetar inom skolorna.

Liberalerna har i många år drivit på för att stärka ledarskapet för Örnsköldsviks skolor. De brister vi sett under det här året bekräftar att det otydliga ledarskapet skapar stora bekymmer för enskilda skolor, för lärare, elever och föräldrar. Redan 2018 lyfte vi att det måste säkerställas att det finns tydliga arbetsbeskrivningar för skolans personal. Lika viktigt är det att skolorna vet vem som har ansvar för att uppdatera riskanalyser och mandat för att säkerställa att upprättade handlingsplaner kan genomföras.

André Strödin

Kommunikatör Liberalerna

Örnsköldsvik

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Förbered nystart för samarbete över gränsen!

Tyvärr befinner vi oss fortfarande i en pandemi när vi går in i det nya året. Dessvärre fungerade det nordiska samarbetet dåligt på nationell nivå när coronan slog till. Ländernas...

Skala ner strandskyddet rejält

Strandskyddet har länge varit föremål för diskussioner och förbättringar och nu ligger en färsk utredning på bordet. Den är mångordig och välskriven, men förväntar man sig ett...

Stäng slakterier och ät grönt

När jag häromdagen laddade upp en video på Youtube fick jag meddelandet att ”Tittare måste vara minst 18 år för att kunna titta på den här videon.” Vad var det för hemskt material...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.