Torsdag 4 juni 2020

Nordsverige

Om skolan vill kan autistiska barn få bra skolgång

Insändare · Published apr 2, 2020 at 01:15

Det är dags för mig att lyfta fram hur viktigt det är med mänskliga rättigheter även vid de svåraste av tider. Just nu härjar coronaviruset i Sverige och världen och vi är alla oroliga för hur dess utveckling ska påverka både hälsa och ekonomin.

Idag, den 2 april, är det världsautismdagen, en dag för att uppmärksamma personer med autism. En sak som berör unga personer med autism och viruset är diskussionerna om att skolorna eventuellt ska stängas framöver. Många elever med autism har stor skolfrånvaro och klarar inte av den svenska skolan ens i ”normalfall”. Detta på grund av att vårt samhälle inte har förståelse för och viljan som behövs för att anpassa undervisningen för dessa elever.

Många föräldrar till barn med autism reagerar på hur snabbt samhället nu förbereder sig i grundskolan, och redan har ställt om på gymnasiet, för att kunna undervisa elever på distans.

Att kunna ge undervisning på ett annat sätt än vad som vanligtvis är fallet är nu fokus för våra skolor. Det är såklart väldigt viktigt med förberedelser för att skydda oss alla mot viruset, så det som görs är välkommet.

Men inför barn med autism, som inte fullföljer sin skolgång på samma sätt som andra barn på grund av bristande anpassningar, finns inte alls denna förståelse för och vilja att i vardagen snabbt kunna ställa om så att de får en bra skolgång.

Det är häpnadsväckande och glädjande att se hur mycket skolan kan förändra på kort tid. När vi inser hur angeläget något är, som nu inför coronavirusets utbredning, då är vi mycket bra på att ställa om och tänka i nya banor. Men att vi inte kan ha samma brådska inför att barn med autism ska få sina rättigheter till en bra skolgång är skrämmande och ledsamt.
Om vi kan ställa om hela skolgången för alla elever vid en kris, kan vi då inte ställa om den i vardagen för elever med behov av stöd?

Idag är mer eller mindre alla av oss oroliga för både ekonomin och hälsan på grund av coronaviruset, men som förälder till ett barn med autism är det en verklighet jag och många med mig lever med varje dag.

När barn med autism får en sämre skolgång än andra barn kan det komma att påverka deras hälsa och ekonomi som vuxna. Dessutom påverkar samhällets tillkortakommande när det gäller insatser för barn i behov även deras föräldrars hälsa och ekonomi. Så andras extrema situation, med rädsla för hälsoproblem och för ekonomin på grund av coronaviruset, är vår vardag på grund av bristen på mänskliga rättigheter i praktiken.

Kommuner ska anpassa skolgången under coronavirustiden även för elever i behov av stöd. Skolor ska ta erfarenheterna från att undervisa på nya sätt vid coronavirus krisen till vardagen, för att snabbt ge barn i behov av stöd den undervisning de har rätt till. Vi förstår att när vi ger alla deras mänskliga rättigheter, även barn med autism, då får vi ett samhälle som på riktigt bryr sig om var och en och där alla kan få bidra på sina villkor.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Mamma till barn med autism

C: Grönt avdrag för klimatsmarta investeringar!

Det ska vara billigt och enkelt att vara snäll mot miljön. Bidragsblanketter och långa väntetider borde vara bannlysta för alla som vill göra ett bra miljöval. Tyvärr är det inte...

Decentralismen är segrare

Att sprida sina enheter, på fler orter, helt åtskilda arbetsgrupper och med mindre enheter till följd visar sig vara ett både lyckat och klokt val.

(C) Historisk skattesänkning för landsbygdsbor

När landsbygden mår bra mår hela Sverige bra, men delar av landsbygden står inför svåra utmaningar. Långa avstånd, unga vuxna som flyttar till städerna och en stor andel äldre...

Coronan får oss att omvärdera

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Norden måste samla sig och stärka samarbetet

Efter andra världskriget öppnades gränserna mellan de nordiska länderna. För snart 70 år sedan konkretiserades samarbetet med såväl passunion som gemensam arbetsmarknad. Nordiska...

Så mycket bättre...

Sverige behöver en skattereform där en stor del av skatteintäkterna stannar där värdena skapas.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport