Torsdag 27 juni 2019

Nordsverige

Nytt förslag om personlig assistans är en katastrof

Insändare · Published jan 3, 2019 at 11:00

Den 10 januari 2019 överlämnar utredaren Gunilla Malmborg sitt slutbetänkande från LSS-utredningen till regeringen. Den har kritiserats från olika håll och bland annat kantats av byte av utredare till förändrade direktiv.

Direktiven från den förra barn- och äldreministern Åsa Regner (S) var tydliga. Totalkostnaden för LSS och personlig assistans skulle minska, nästan till vilket pris som helst. Motståndet fick dock ministern att backa och besparingsuppdraget mildrades. Dessvärre hade utredaren redan hunnit jobba igenom flera konkreta besparingsförslag som också sannolikt blir utredningens slutgiltiga förslag. Om LSS-utredningen får politiskt gehör blir detta den största negativa förändringen för personer med funktionsnedsättning sedan LSS-reformens införande 1994. Utredningen är tydlig med att deras förslag kommer att leda till försämrad valfrihet och en återkommunalisering av idag fungerande assistansverksamheter.

Orsaken är bland annat att personlig assistans för barn under 16 år avses tas bort för att ersättas med andra insatser. Vidare uppskattar utredaren att förslagen kommer innebära att cirka 15 000 – 20 000 personliga assistenter tvingas sägas upp samt att antalet privata assistansanordnare sannolikt minskar med 20 – 25 procent.

I Västernorrland påverkas nära 400 personer som uppbär ersättning från Försäkringskassan. Sett över hela landet har nära 7 av 10 assistansberättigade och ungefär lika många personliga assistenter valt en privat anordnare framför kommunen. Orsaken är enkel. Möjligheten till medbestämmande för den enskilde, personlig utveckling och en högre trivsel på jobbet anges ofta som skäl. Den egna assistansen som kommunerna själva utför gräver i regel stora hål i den kommunala ekonomin. Landets kommuner går förlust med över 1,5 miljarder kronor årligen för att utföra personlig assistans.

Detta samtidigt som beräkningar visar att privata assistansanordnare sparar drygt två miljarder skattekronor varje år genom att vara mer effektiva och kostnadsmedvetna. Ett ökat ansvar för landets kommuner som LSS-utredningen föreslår kommer sannolikt leda till ännu kärvare ekonomi för kommunerna och ökad totalkostnad för reformen.

Istället för kortsiktiga nedskärningsförslag där staten ska spara pengar på bekostnad av såväl kommuner som enskilda familjer, måste riksdagen på allvar ta itu med de verkliga problem som finns.

Ta tillbaka rätten att andas och rätten till sondmatning som grundläggande behov samt höj assistansersättningen till en anständig nivå som åtminstone täcker befogade lönekrav från våra medarbetare.

Om de förslag som läckt ut från LSS-utredningen blir verklighet, kommer sannolikt hela assistansbranschen målas om och utsatta människor riskerar att komma i kläm. Det är en utveckling som vi assistansanordnare aldrig kan acceptera.


 
Vårdföretagarnas branschstyrelse för personlig assistans

Misshandeln av landsbygden måste få ett stopp!

Det kokar i Sverige, men det är inte sommarhettan som åsyftas, utan det missnöje med misshandeln av landsbygden som växer fram i en allt starkare ström. Bensinupproret 2.0,...

Loppis är inte bara poppis

Sommaren är äntligen här och loppisarna poppar ur marken lika frekvent som gräset ute på åkrarna. Loppis, återbruk och second hand är inte längre något som enbart älskas av redan...

Skolan måste förändras i grunden anser näringen

En av de stora utmaningarna för Västernorrland är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en...

Kon – klimatsmart ”uppfinning”

Kosläpp lockar så här års tusentals besökare på gårdar runt om i landet, så också i denna tidnings spridningsområde. Tyvärr har aktiviteten fått ställas in på vissa håll på grund...

Farlig e-cigarett ökar bland ungdomar varnar läkare

Allt färre röker – men i stället ökar andelen som testar e-cigaretter, framför allt bland unga. Nu visar ny forskning som presenteras i Lungrapporten 2019 att e-cigaretter i...

Vad ska vi med släktgårdar till?

Jag råkade följa en twitterdiskussion om släktgårdar. Två läger utkristalliserade sig snabbt. Det hela startade med frågan: ”tror journalisterna på DN m.fl verkligen att man ”bor...