Tisdag 19 mars 2019

Nordsverige

Nytt förslag om personlig assistans är en katastrof

Insändare · Published jan 3, 2019 at 11:00

Den 10 januari 2019 överlämnar utredaren Gunilla Malmborg sitt slutbetänkande från LSS-utredningen till regeringen. Den har kritiserats från olika håll och bland annat kantats av byte av utredare till förändrade direktiv.

Direktiven från den förra barn- och äldreministern Åsa Regner (S) var tydliga. Totalkostnaden för LSS och personlig assistans skulle minska, nästan till vilket pris som helst. Motståndet fick dock ministern att backa och besparingsuppdraget mildrades. Dessvärre hade utredaren redan hunnit jobba igenom flera konkreta besparingsförslag som också sannolikt blir utredningens slutgiltiga förslag. Om LSS-utredningen får politiskt gehör blir detta den största negativa förändringen för personer med funktionsnedsättning sedan LSS-reformens införande 1994. Utredningen är tydlig med att deras förslag kommer att leda till försämrad valfrihet och en återkommunalisering av idag fungerande assistansverksamheter.

Orsaken är bland annat att personlig assistans för barn under 16 år avses tas bort för att ersättas med andra insatser. Vidare uppskattar utredaren att förslagen kommer innebära att cirka 15 000 – 20 000 personliga assistenter tvingas sägas upp samt att antalet privata assistansanordnare sannolikt minskar med 20 – 25 procent.

I Västernorrland påverkas nära 400 personer som uppbär ersättning från Försäkringskassan. Sett över hela landet har nära 7 av 10 assistansberättigade och ungefär lika många personliga assistenter valt en privat anordnare framför kommunen. Orsaken är enkel. Möjligheten till medbestämmande för den enskilde, personlig utveckling och en högre trivsel på jobbet anges ofta som skäl. Den egna assistansen som kommunerna själva utför gräver i regel stora hål i den kommunala ekonomin. Landets kommuner går förlust med över 1,5 miljarder kronor årligen för att utföra personlig assistans.

Detta samtidigt som beräkningar visar att privata assistansanordnare sparar drygt två miljarder skattekronor varje år genom att vara mer effektiva och kostnadsmedvetna. Ett ökat ansvar för landets kommuner som LSS-utredningen föreslår kommer sannolikt leda till ännu kärvare ekonomi för kommunerna och ökad totalkostnad för reformen.

Istället för kortsiktiga nedskärningsförslag där staten ska spara pengar på bekostnad av såväl kommuner som enskilda familjer, måste riksdagen på allvar ta itu med de verkliga problem som finns.

Ta tillbaka rätten att andas och rätten till sondmatning som grundläggande behov samt höj assistansersättningen till en anständig nivå som åtminstone täcker befogade lönekrav från våra medarbetare.

Om de förslag som läckt ut från LSS-utredningen blir verklighet, kommer sannolikt hela assistansbranschen målas om och utsatta människor riskerar att komma i kläm. Det är en utveckling som vi assistansanordnare aldrig kan acceptera.


 
Vårdföretagarnas branschstyrelse för personlig assistans

Samarbeta över gränserna i Europa utan statsbygge

Vi lever i en föränderlig tid inte minst när det gäller det europeiska samarbetet. Inför valet till Europaparlamentet den 26 maj är det nödvändigt att även vi i Sverige på allvar...

Inlandsupproret har startat

Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Kvinnan ingen handelsvara!

Trots att Sverige sedan 20 år tillbaka har en sexköplagstiftning att vara stolt över, tar sexhandeln sig ständigt nya uttryck. Härom veckan avslöjade TV-programmet ”Veckans brott”...

Lite mer lika, lite mer rättvisa!

Lite mer lika, det är precis vad man som inlandsbo önskar sig. Lite mer rättvisa, rättvisare fördelning av landets resurser och en kunskap och förståelse för att delar av de...

Apropå den fria handeln...är maten okey?

Nog är den av godo, den öppna handeln över gränserna. Absolut. Vad som kan göras bättre är innehållsdeklarationer och ursprungsmärkningar. Regelverket tycks idag inte helt tätt....

Vården går bet utan invandrare

Ibtisam Mohammed från Eritrea utbildade sig till läkare i Libyen, där hon också har arbetat som akutläkare. Sedan tio månader bor hon i Sverige. Nu läser hon svenska och hoppas om...