Söndag 31 maj 2020

Nordsverige

Glenn Nordlund, regionråd (S) i Västernorrland, påstående att BB-ockupationen i Sollefteå orsakar svårigheter att rekrytera fast personal till Sollefteå sjukhus är grundlöst menar skribenterna. Foto: ARKIVBILD

Nordlunds beskyllning är naiv och saknar grund

Insändare · Published nov 28, 2019 at 01:15

I Sveriges Radios P4 Västernorrland gjorde Glenn Nordlund, regionråd (S) i Västernorrland lika häpnadsväckande som naiva uttalanden.

Han påstod bland annat att BB-ockupationen i Sollefteå orsakar svårigheter att rekrytera fast personal till Sollefteå sjukhus. Uttalandet avslöjar att Glenn Nordlund varken vet vad som hänt i den här frågan eller vill se de verkliga sambanden mellan orsak och verkan.

För det första började personalflykten och rekryteringsproblem redan när den dåvarande landstingsledningens planer på nedläggningar vid Sollefteå sjukhus började diskuteras – alltså långt innan BB-ockupationen ens var påtänkt.

För det andra borde det vara självklart även för Glenn Nordlund, att den serie nedläggningar, neddragningar och försämringar som varit helt dominerande i regionens hantering av Sollefteå sjukhus både gör att anställda slutar och att rekrytering försvåras.

För det tredje har en del av åtgärderna mot Sollefteå gjort att läkarutbildningen där till stor del omöjliggjorts.

För det fjärde har det nyligen kommit fram att ansvariga chefstjänstemän till och med har struntat i att rekrytera för att fylla vakanser av kirurger i Sollefteå, vilket i sin tur har förstärkt farhågorna för en nedläggning av hela sjukhuset.

Andra åtgärder, till exempel sammanslagningen av medicinavdelningar i Sollefteå, har orsakat stort missnöje bland berörd personal och förmodligen redan på tämligen kort sikt både avhopp och omöjliggjord rekrytering.

Vi som varit representanter för BB-ockupationen vid de fyra så kallade samrådsmötena med Glenn Nordlund och andra i regionledningen på Hola folkhögskola har inte en enda gång hört honom påstå att vi skulle försvåra någon rekrytering. Förmodligen därför att han själv egentligen vet att den grundläggande orsaken är den politik som han själv driver.

BB-ockupationen har bidragit till att göra vanskötseln av Region Västernorrland känd i hela Sverige. Men att påstå att det därför är ockupationen och inte vanskötseln, där BB-nedläggningen bara är en del, som orsakar rekryteringsproblem – det är att försöka lägga ut en dimridå. Men den fungerar inte utan gör istället att Glenn Nordlund förlorar ännu mer av sin trovärdighet.

Barbro Mikaelsson

sekreterare

Ulla Lundholm

kassör

BB-ockupationen har bidragit till att göra vanskötseln av Region Västernorrland känd

(C) Historisk skattesänkning för landsbygdsbor

När landsbygden mår bra mår hela Sverige bra, men delar av landsbygden står inför svåra utmaningar. Långa avstånd, unga vuxna som flyttar till städerna och en stor andel äldre...

Decentralismen är segrare

Att sprida sina enheter, på fler orter, helt åtskilda arbetsgrupper och med mindre enheter till följd visar sig vara ett både lyckat och klokt val.

Norden måste samla sig och stärka samarbetet

Efter andra världskriget öppnades gränserna mellan de nordiska länderna. För snart 70 år sedan konkretiserades samarbetet med såväl passunion som gemensam arbetsmarknad. Nordiska...

Coronan får oss att omvärdera

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Vindkraften skadar bara oss

Varje vecka kan man i dagstidningarna läsa artiklar från vindkraftsindustrin där de beskriver storsatsningar, ”grön energi” och diverse andra fördelar med vindkraft. De verkar...

Så mycket bättre...

Sverige behöver en skattereform där en stor del av skatteintäkterna stannar där värdena skapas.