Fredag 13 december 2019

Nordsverige

Glenn Nordlund, regionråd (S) i Västernorrland, påstående att BB-ockupationen i Sollefteå orsakar svårigheter att rekrytera fast personal till Sollefteå sjukhus är grundlöst menar skribenterna. Foto: ARKIVBILD

Nordlunds beskyllning är naiv och saknar grund

Insändare · Published nov 28, 2019 at 01:15

I Sveriges Radios P4 Västernorrland gjorde Glenn Nordlund, regionråd (S) i Västernorrland lika häpnadsväckande som naiva uttalanden.

Han påstod bland annat att BB-ockupationen i Sollefteå orsakar svårigheter att rekrytera fast personal till Sollefteå sjukhus. Uttalandet avslöjar att Glenn Nordlund varken vet vad som hänt i den här frågan eller vill se de verkliga sambanden mellan orsak och verkan.

För det första började personalflykten och rekryteringsproblem redan när den dåvarande landstingsledningens planer på nedläggningar vid Sollefteå sjukhus började diskuteras – alltså långt innan BB-ockupationen ens var påtänkt.

För det andra borde det vara självklart även för Glenn Nordlund, att den serie nedläggningar, neddragningar och försämringar som varit helt dominerande i regionens hantering av Sollefteå sjukhus både gör att anställda slutar och att rekrytering försvåras.

För det tredje har en del av åtgärderna mot Sollefteå gjort att läkarutbildningen där till stor del omöjliggjorts.

För det fjärde har det nyligen kommit fram att ansvariga chefstjänstemän till och med har struntat i att rekrytera för att fylla vakanser av kirurger i Sollefteå, vilket i sin tur har förstärkt farhågorna för en nedläggning av hela sjukhuset.

Andra åtgärder, till exempel sammanslagningen av medicinavdelningar i Sollefteå, har orsakat stort missnöje bland berörd personal och förmodligen redan på tämligen kort sikt både avhopp och omöjliggjord rekrytering.

Vi som varit representanter för BB-ockupationen vid de fyra så kallade samrådsmötena med Glenn Nordlund och andra i regionledningen på Hola folkhögskola har inte en enda gång hört honom påstå att vi skulle försvåra någon rekrytering. Förmodligen därför att han själv egentligen vet att den grundläggande orsaken är den politik som han själv driver.

BB-ockupationen har bidragit till att göra vanskötseln av Region Västernorrland känd i hela Sverige. Men att påstå att det därför är ockupationen och inte vanskötseln, där BB-nedläggningen bara är en del, som orsakar rekryteringsproblem – det är att försöka lägga ut en dimridå. Men den fungerar inte utan gör istället att Glenn Nordlund förlorar ännu mer av sin trovärdighet.

Barbro Mikaelsson

sekreterare

Ulla Lundholm

kassör

BB-ockupationen har bidragit till att göra vanskötseln av Region Västernorrland känd

Trafikverket vill rädda liv men minskar snöröjningen

För oss som har vägen som arbetsplats kan den vita vintern bli en mardröm – nämligen standarden på snöröjningen, sandning och saltning. När man med ena handen gör en ”genomlysning...

SD målar en falsk Sverigebild

Massinvandring som slagit sönder nationen. Skjutningar och sprängningar var och varannan dag. En eskalerande otrygghet som steg för steg bryter ned vårt land.” Det är...

Landsbygden behöver också nya förskolor

Tillväxt och framtidstro kommer inte av sig själv. Det är roligt att se att Örnsköldsviks kommun satsar på förskolor. Det byggs nytt och stort i centrala Örnsköldsvik. Ängsmarkens...

Lite civilkurage vore klädsamt

Osthyvlarnas tid är över, nu behövs bödelns yxa, svärd och skoningslöshet.

Mer kött och mindre grönt på matbordet!

Jag och många andra tycker att man ska minska grönsaker på matborden. Kött innehåller många av de näringsämnena som vårkropp behöver, det är till exempel proteiner, vitaminer och...