Lördag 24 juli 2021

Nordsverige

Så stängdes gränserna mellan de nordiska länderna plötsligt våren 2020 när coronakrisen slog till. Det blev inte bra. Låt oss inte uppleva det igen. Foto: PIXABAY

Norden måste samla sig och stärka samarbetet

Insändare · Published maj 28, 2020 at 01:15

Efter andra världskriget öppnades gränserna mellan de nordiska länderna. För snart 70 år sedan konkretiserades samarbetet med såväl passunion som gemensam arbetsmarknad. Nordiska rådet inrättades 1952 för att länderna skulle ha ett forum för att utveckla samarbetet. Dessa beslut har tjänat oss väl.

Så stängdes gränserna plötsligt våren 2020 när coronakrisen slog till. Utan samordning valde länderna olika strategier. Idag bevakar norska hemvärnsmän gränsen mellan Jämtland Härjedalen och Tröndelag – och rakt över det gemensamma torget i Haparanda/Torneå har Finland ställt upp ett stålstaket. Uppenbarligen fanns varken beredskap eller tid för att resonera med grannarna. Ett misslyckande för en region, som enligt statsministrarna, om tio år ska vara ”världens mest hållbara och integrerade region”.

Ingen kan ännu säkert slå fast vilken strategi som är mest framgångsrik. Samtidigt är det inte svårt att förstå att Finland, Norge och Danmark ser med misstro mot Sverige, som redovisar långt högre dödssiffror för pandemin. Att grannländerna överväger att behålla gränskontrollerna mot vårt land när de öppnar mot varandra är ett allvarligt tecken. Tilliten har skadats.

Så snart den akuta krisen är över bör en gemensam nordisk kommission tillsättas för att dra nödvändiga slutsatser. Vid nästa kris, när den än kommer, får inte Norden stå lika splittrat och oförberett. Misstro måste bytas mot förtroende och samarbete.

Ett starkt Norden är bra för oss själva men även för omvärlden. De nordiska länderna har ändå missat flera möjligheter att stärka samarbetet alla vackra ord till trots. Åren efter andra världskriget valde länderna olika säkerhetspolitiska lösningar och några decennier senare valde man olika relationer till EG/EU. Med ett mer samordnat agerande hade Norden stått långt starkare idag.

Passunionen och den gemensamma arbetsmarknaden är emellertid viktiga framgångar som måste försvaras för framtiden. Föreningarna Norden har i mer än ett sekel arbetat för att utveckla samarbetet även när regeringarna har prioriterat annat. Idag behövs dessa föreningar kanske mer än någonsin för att driva på och skapa opinion.

Målsättningen om en nordisk förbundsstat, inskriven i Föreningarna Nordens principprogram, ligger knappast inom räckhåll, men nog bör våra länder kunna fördjupa samarbetet och i ökad utsträckning agera gemensamt. Ska det bli verkstad av visionen om Norden som ”världens mest hållbara och integrerade region” till 2030 finns det ingen tid att förspilla. Norden måste ta sig samman.

Regeringarna har ett stort ansvar, men även regionerna längs de nordiska gränserna är viktiga. Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki är optimistisk och tror att ”Krisen kan leda till mer nordiskt gränssamarbete” (Sydsvenskan 21 maj). Jag hoppas att hon har rätt. Det är exempelvis viktigt att region Jämtland Härjedalen och Tröndelags fylke kan förverkliga planerna på en gemensam gränskommitté. Här finns sedan århundraden omfattande kontakter som nu måste stärkas och utvecklas för framtiden. Dessa möjligheter måste tas till vara!


Håkan Larsson (C)

medlem i Föreningen Norden

Vid nästa kris, när den än kommer, får inte Norden stå lika splittrat och oförberett.

Låt fler ta del av stränderna och företagen blomstra

Att gräva där man står är ett uttryck som handlar det om att göra det bästa av det man redan har, hitta nya affärsmöjligheter i det befintliga och kanske förädla något som man...

Bland myror och elefanter i Sollefteå

Flest samlade röster vinner, det är ju det som är en majoritet. Oavsett om fem myror är fler än fyra elefanter.

Långsiktiga lösningar behövs för att stötta företagarna

Man saknar inte kon förrän båset är tomt, lyder ett känt talesätt. Det beskriver i ett avseende hur pandemin påverkat samhället. Många företagare har tvingats säga upp personal...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Sök mer medel från allmänna arvsfonden

För drygt femtio år sedan blev personer med funktionsnedsättning den tredje målgruppen för Allmänna arvsfonden, vid sidan av barn och ungdomar. Då som nu är det Sveriges riksdag...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Sport