Tisdag 27 oktober 2020

Nordsverige

Norberg (S) vill sätta munkavle på partivänner

Insändare · Published okt 15, 2020 at 01:15

Det räcker inte med att en majoritet i stiftsstyrelsen försöker avsätta biskop Eva Nordung Byström. Nu går stiftsstyrelsens vice ordförande, socialdemokraten Kennerth Norberg, ett steg längre och försöker sätta munkavle på sina partivänner i stiftet. I ett brev till partivänner uppmanar han alla socialdemokrater att inte skriva under någon av de namninsamlingar som pågår på flera håll i stiftet för stöd till biskopen. Det har väckt enorm ilska bland partivänner som läckt nyheten till Nordsverige.

Kenneth Norberg skriver bland annat följande till socialdemokratiskt förtroendevalda runt om i stiftet: ”Det är uppenbart att flera av dessa ageranden till stöd för biskopen försöker rikta udden mot våra socialdemokratiska företrädare i stiftet och socialdemokraterna i allmänhet. Försvaret av biskop Eva Nordung Byström handlar främst om hennes förtjänster som andlig ledare vilket inte samarbetssvårigheterna är kopplade till. Därför bör vi inte ställa oss bakom denna typ av initiativ vare sig som person eller församling”.

I brevet skriver Kenneth Norberg att skälet till bristfällig information är att stiftsstyrelsens protokoll inte justerades förrän den 7 oktober. Samtidigt har skyddsombuden gjort stiftsstyrelsens beslut offentligt vilket gett upphov till namninsamlingar och kampanjer i sociala medier till stöd för biskopen. Kenneth Norberg uppmanar sina partikamrater att ta avstånd från detta.

Sven Lindblom

Kyrkvärd i Arnäs församling och ledamot i församlingsrådet

I ett brev till partivänner uppmanar han alla socialdemokrater att inte skriva under namninsamlingar.

(V)i satsar på klimatet, välfärden och landsbygden

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har gjort en överenskommelse om kommunens budget. Som vågmästare i fullmäktige har vi lyckats vrida S-budgeten så mycket till vänster så att...

Skjut inte björn från helikopter

Svenska jägareförbundet anser att man misslyckats kapitalt med att balansera licensjakt och skyddsjakt.

En nationell vårdförmedling efterlyses av KD

Under coronakrisen har Sverige byggt upp en gigantisk vårdskuld. 157 968 människor hade i augusti väntat mer än 90 dagar på att få den sjukvård de behöver. Redan innan pandemin...

Sollefteå har fått tillbaka sin själ

Den kollektiva lycka som nu drar igenom Sollefteå går nästa att ta på. Folk på stan går och småler, blommor och grattishälsningar skickas till kommunen av såväl privatpersoner som institutioner, Sollefteå är återigen en stolt militärstad.

Bredband förutsättning för landsbygdsutvecklingen

Den pågående coronapandemin har drabbat oss hårt och smärtsamt. Men den har även visat att det går utmärkt att arbeta och leva utanför storstadsområdena och att vi kan fortsätta...

Stadsnorm hejdar omställning!

Det mesta av både nyhetsförmedling och samhällsdebatt förs ur ett stadsperspektiv. Staden är normen varmed andra livsmiljöer ses som avvikande.