Torsdag 29 juli 2021

Nordsverige

Näthatare måste vässa argumenten för att övertyga

Insändare · Published jun 23, 2021 at 01:15

Hur tänker man när man är nazist, rasist eller vanlig hatare? Jag har skrivit ett par texter med tankar ur mitt liv. Jag beskriver bland annat min relation till de ”farliga” muslimerna och hur mycket kärlek det kommer från dem om man bara vågar öppna upp och släppa in dem i sitt liv. Jag skrev också att det är politikernas och medias fel att denna sneda syn på mina muslimska bröder och systrar som farliga människor sprids.

Jag förstår att hatarna upplever mina inlägg som utmanande eftersom den utmanar deras grogrund för att växa. Men snälla hatare, allvarligt.

Vill ni få mig att efter 60 år bli rasist, nazist eller hatare, då får ni nog vässa era argument och framförallt argumentera på en intellektuell nivå, glöm inte att jag rör mig i världen, sitter inte i någon klubblokal i en mörk källare och hatar.

Om man nu vill försöka värva mig till hatarna så får det nog vara med argument och en debatt som bygger på någon form av respekt och fram för allt med välunderbyggda argument som gärna bygger på statistik från erkända forskningar.

Varken rubriker från Aftonbladet eller artiklar från någon rasistisk tidning räknas dit, inte heller vad era grannar sagt eller tycker får anses ha vetenskaplig grund, lika lite som snacket i hatlokalen har.

Att vidare be mig flytta till något arabland eller konvertera till islam är också mycket konstigt, ingenstans i mina texter har jag skrivit att jag inte trivs i Sverige eller att jag tvivlar på min religion, tvärt om. Jag trivs mycket bra i Sverige som ju är min trygghet att återvända till och att Gud är herre i mitt liv, det tvekar jag inte heller på.

I mer än 40 år har jag ägnat mitt liv till biståndsarbete, jag var i Rumänien när diktatorn där fråntogs makten, jag var i före detta Jugoslavien var, jag har varit otaliga gånger i Grekland och jobbat som volontär i olika flyktingläger så jag är ganska säker på var mitt hjärta finns och en sak är säker, det ligger inte och kommer aldrig att ligga i hatets tjänst så du som bara hatar och skriver barnsliga argument som ööö, eller han luktar svett eller min grannes mormors mamma sa minsann ni kan lika gärna låta bli.

Skriv det till Aftonbladet eller till någon som bryr sig eller ännu bättre, öppna era hjärtan, lyssna, välkomna en muslim in i ditt liv för då kommer du att omslutas av så mycket kärlek, god mat, omtanke och vänlighet, så mycket att du aldrig mer kommer att hata.

Stefan Lindkvist
Antirasist

Om man nu vill försöka värva mig till hatarna så får det nog vara med argument och en debatt som bygger på någon form av respekt.

”Hörbarhet nolla” från regionens ledande politiker

Det höjs röster och det skriks högt ute i verksamheten men den styrande majoriteten tycks ha stängt av ljudet och till svar får den som skriker endast svaret - ”hörbarhet nolla”. 

Bland myror och elefanter i Sollefteå

Flest samlade röster vinner, det är ju det som är en majoritet. Oavsett om fem myror är fler än fyra elefanter.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Låt fler ta del av stränderna och företagen blomstra

Att gräva där man står är ett uttryck som handlar det om att göra det bästa av det man redan har, hitta nya affärsmöjligheter i det befintliga och kanske förädla något som man...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport