Fredag 15 november 2019

Nordsverige

Mycket ovärdigt beteende mot en gammal man

Insändare · Published nov 7, 2019 at 01:15

Jag är god vän med Arne Gavelin i Seltjärn och får då reda på att han blivit omyndigförklarad.
   Tre suspekta personer har ansett att han inte kunde klara sig själv utan anmält honom till förmyndare. Kommunens överförmyndare har förklarat honom som omyndig.  Ärendet har skickats vidare till Optio AB. De i sin tur spärrade hans kortkonto och möjlighet att få ut pengar. De började snabbt att sälja ut det han äger.

Detta finns att läsa i tidningen Nordsverige. Flera av de jag pratat med har inte hört talas om detta. De tycker att det är fruktansvärt att man kan plundra en människa på allt han äger.

Nästa fråga man får, är varför Örnsköldviks Allehanda inte har observerat och själva inte har skrivit om detta. De skall ju rapportera vad som händer inom Ö-viks kommun?
   Är det för obetydligt att skriva om!
   Jag önskar att få ett svar hur man kan plundra en man på 81 år som skött sig utan att belasta någon.
   Hur kan man omyndigförklara en person utan att kontrollera hans mentala förmåga. Att begära ytterligare kontroll i efterhand när han redan är omyndigförklarad verkar märkligt.
   Är det så här myndigheterna arbetar, kan vem som helst känna sig orolig om det finns personer som anmäler att man inte kan klara sig själv.
   Är ärendet för känsligt för ÖA att skriva om, jag önskar ett svar.


  
   Kjell-Åke Olsson

(V)ill riva upp nedläggning av ABF i Övik

Vänsterpartiet Örnsköldsvik önskar att ABF:s styrelse i Västernorrland tar tillbaka sitt beslut att säga upp personalen vid kontoret i Örnsköldsvik. I en tid där vi ser en våg av...

Våga bryta tystnadskulturen!

Att utmana ”vänskapsband” och anmäla när vi känner oro kräver mod.

(KD): 100 miljoner mer i statsbidrag till enskilda vägar

De enskilda vägarna i Sverige utgör tillsammans 43 000 mil. Enskilda vägar kan få statsbidrag och/eller kommunala bidrag om de exempelvis hålls öppna för allmän trafik eller...

Sluta slösa med offentliga medel

Statliga myndigheter utför sitt arbete på uppdrag av staten och man kan verkligen undra om man vet vilka man är till för.

Byt mätenhet för en rättvis och trovärdig klimatpolitik

Det är tröttsamt att hela tiden få höra att vi i Sverige sätter störst negativt avtryck i naturen jämfört med andra. Vi har ren luft. Vi har som oftast rent vatten. Vi har många...

Våga ta itu med systemfelen

Landstingen blöder. Kommunerna går på knäna. De har för mycket att göra och för lite pengar. Den administrativa hydran växer, äter sig in och biter sig fast. Tjänster tillsätts...