Torsdag 29 juli 2021

Nordsverige

Miljonärskatten är ett storfiasko

Insändare · Published jun 3, 2021 at 01:15

Det vackra junivädret stördes tidigt av orosmoln på himmelen. Det handlar om en utredning som Socialdemokraterna tagit fram om en så kallad miljonärsskatt. Till en början låter det som klassisk vänsterretorik, att man ska tvinga företagsledare att betala mer skatt.

Och till det måste det tilläggas att Sverige redan ligger i topp-5 vad gäller skattetryck bland OECD-länderna. Men skrapar man på ytan är det mer än så. Det här kommer nämligen att drabba vanligt folk hårdast.

Finansministern Magdalena Andersson (S) inledde med att vägra debattera mot Emil Källström (C) i morgonprogrammet i P1. Socialdemokraten anförde att pensionerna måste bli större, och det håller jag med om. Däremot pekar denna utredning på att Socialdemokraterna vill slå hårt mot vanligt folks pensionssparande genom att angripa så kallade investeringssparkonton (ISK). ISK är en förenklad sparform som inrättades under Alliansstyret 2012, och är idag extremt populärt inte minst hos ungdomar som sparar till sin första bostad eller inför pensionen.

Bra skattepolitik ska skapa jobb och stimulera till privat sparande. Därför måste man fråga sig varför S förbereder förslag som kraftigt försämrar för vanligt folk, och inte minst ungdomar. Det borde snarare vara ännu enklare för unga att stärka sin ekonomi och förverkliga sina drömmar. Det är dags att kasta den här utredningen i papperskorgen där den hör hemma!

Anton Ångman

Centerpartiet i Sollefteå

Socialdemokraterna vill slå hårt mot vanligt folks pensionssparande

”Hörbarhet nolla” från regionens ledande politiker

Det höjs röster och det skriks högt ute i verksamheten men den styrande majoriteten tycks ha stängt av ljudet och till svar får den som skriker endast svaret - ”hörbarhet nolla”. 

Bland myror och elefanter i Sollefteå

Flest samlade röster vinner, det är ju det som är en majoritet. Oavsett om fem myror är fler än fyra elefanter.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Låt fler ta del av stränderna och företagen blomstra

Att gräva där man står är ett uttryck som handlar det om att göra det bästa av det man redan har, hitta nya affärsmöjligheter i det befintliga och kanske förädla något som man...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport